E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHodnocení výuky studenty

Hodnocení a výsledky od akademického roku 2017/2018

Vstup do aplikace pro hodnocení a zobrazení výsledků
(aplikace vyžaduje přihlášení přes CAS UK)

Shrnutí hodnocení

Od akademického roku 2017/2018 fakulta neprovádí sběr dat v modulu Anketa v SIS.

Výsledky za LS 2012/2013 až LS 2016/2017

V letech 2013 až 2017 probíhal sběr studentského hodnocení výuky (zkráceně "anketa") formou vyplňování papírových dotazníků v posledních týdnech výuky v semetru. Formuláře byly předány na katedry, kde se s nimi mohli seznámit jednotliví vyučující. Papírový sběr dat se prováděl u většiny předmětů, ale ne zcela u všech (zejména z organizačních důvodů u malých předmětů). Pro všechny předměty byla otevřena možnost sběru dat v SIS, v modulu Anketa. Tam bylo možno hodnotit jak předměty, kde papírový sběr neprobíhal (typicky velmi malé předměty), tak předmět po absolvování zkoušky. Sběr dat v SIS byl nezávislý, šlo tedy hodnotit zároveň papírově a posléze v SIS. 

Více podrobností o anketě v těchto letech. 

Výsledky za ZS 2012/2013 a starší

Do letního semestru 2012/2013 se výsledky papírové ankety zveřejňovaly jako samostatné soubory přímo zde na webu. Všechna dříve zveřejněná starší hodnocení naleznete v místním archivu ankety.

Před rokem 2009 byl pro sběr dat používán pouze SIS, výsledky tam lze dohledat v modulu Anketa.

 


V případě nejasností, nesrovnalostí nebo jakéhokoli dotazu se obraťte na organizátory ankety.

Akce dokumentů