E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHodnocení výuky studenty

Aktuální výsledky ankety

V současnosti (od roku 2013) probíhá sběr studentského hodnocení výuky (zkráceně "anketa") formou vyplňování papírových dotazníků v posledních týdnech výuky v semetru. Formuláře jsou poté skenovány a hodotící data jsou elektronicky zpracována a prezentována ve webové aplikaci. Samotné formuláře s písemnými komentáři jsou po naskenování předány na katedry, kde se s nimi seznámí jednotliví vyučující.

Vstup do aplikace s číselnými výsledky hodnocení.

Papírový sběr dat se provádí u většiny předmětů, ale ne zcela u všech (zejména z organizačních důvodů u malých předmětů). Pro všechny předměty je tak otevřena možnost sběru dat v SIS, v modulu "Anketa". Tam lze hodnotit jak předměty, kde papírový sběr neprobíhá (typicky velmi malé předměty), tak předmět po absolvování zkoušky. Sběr dat je nezávislý, lze tedy hodnotit zároveň papírově a posléze v SIS. 

Více podrobností o anketě. 

Výsledky za rok 2012 a dříve

Do letního semestru 2012/2013 se výsledky papírové ankety zveřejnňovali jako samostatné soubory přímo zde na webu. Všechna dříve zveřejněná starší hodnocení naleznete v místním archivu ankety.

Před rokem 2009 byl pro sběr dat používán pouze SIS, výsledky tak lze dohledat v příslušném modulu SIS.

Absolventské hodnocení

Přírodovědecká fakulta dlouhodobě sleduje názory svých absolventů a využívá je pro zkvalitnění svých studijních oborů a programů. Jde o hodnotný zdroj informací především pro garanty oborů a předmětů, protože se v dotazníku na studium nahlíží jako na celek po úspěšném zakončení studia. Svou podstatou se tak odlišuje od hodnocení výuky, kdy jsou hodnoceny jednotlivé předměty a vyučující. Veškeré podklady naleznete v archivu absolventského hodnocení.

 


V případě nejasností, nesrovnalostí  nebo jakéhokoli dotazu se obraťte na organizátory ankety.

 

Akce dokumentů