E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHodnocení výuky studenty

Hodnocení probíhá ve speciální aplikaci Hodnocení výuky studenty.

Vstup do aplikace pro hodnocení a zobrazení výsledků
(aplikace vyžaduje přihlášení přes CAS UK)

Informace uvedené v Aplikaci pro hodnocení výuky studenty jsou v souladu s Řádem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy určeny výhradně pro potřeby:

a) upevňování akademického prostředí zlepšováním vzdělávací činnosti na univerzitě a ke zdokonalování přípravy, organizace, obsahu, průběhu a návaznosti studia ve studijních programech, jakož i souvisejících podpůrných služeb;
b)poskytování zpětné vazby akademické obci ke kvalitě vzdělávací činnosti;
c) poskytování podkladů pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality činnosti fakult a univerzity.

Tato aplikace obsahuje osobní údaje, a proto je zakázáno informace používat k jinému účelu, než výše uvedenému. Použití osobních údajů v rozporu s účelem aplikace může být považováno za porušení nařízení EU o GDPR.

Rámcový harmonogram hodnocení

1) Vyplňování dotazníků studenty je umožněno od počátku zápočtového týdne do konce prvního týdne následujícího semestru. 

2) Kontrola odpovědí následuje hned po ukončení vyplňování dotazníků a trvá přibližně čtyři týdny.

3) Publikace výsledků - počátkem šestého týdne semestru jsou odpovědi v aplikaci zveřejněny všem studentům a vyučujícím. Vedoucí kateder/ústavů mají povinnost seznámit se s výsledky hodnocení předmětů, jejichž výuku pracoviště zajišťuje.

4) Závěrečná zpráva - se zveřejňuje začátkem kalendářního roku na webu fakulty a to po doporučení studijní komise a schválení akademickým senátem fakulty.

O průběhu a termínech hodnocení jsou studenti i vyučující informováni prostřednictvím e-mailů zaslaných přes aplikaci, prostřednictvím Přírodovědeckého newsletteru a aktualitami na webu fakulty.

Shrnutí hodnocení

Návratnost dotazníků podle kateder/ústavů v procentech

Výsledky za LS 2012/2013 až LS 2016/2017

V letech 2013 až 2017 probíhal sběr studentského hodnocení výuky (zkráceně "anketa") formou vyplňování papírových dotazníků v posledních týdnech výuky v semestru. Formuláře byly předány na katedry, kde se s nimi mohli seznámit jednotliví vyučující. Papírový sběr dat se prováděl u většiny předmětů, ale ne zcela u všech (zejména z organizačních důvodů u malých předmětů). Pro všechny předměty byla otevřena možnost sběru dat v SIS, v modulu Anketa. Tam bylo možno hodnotit jak předměty, kde papírový sběr neprobíhal (typicky velmi malé předměty), tak předmět po absolvování zkoušky. Sběr dat v SIS byl nezávislý, šlo tedy hodnotit zároveň papírově a posléze v SIS. 

Více podrobností o anketě v těchto letech. 

Výsledky za ZS 2012/2013 a starší

Do letního semestru 2012/2013 se výsledky papírové ankety zveřejňovaly jako samostatné soubory přímo zde na webu. Všechna dříve zveřejněná starší hodnocení naleznete v místním archivu ankety.

Před rokem 2009 byl pro sběr dat používán pouze SIS, výsledky tam lze dohledat v modulu Anketa.

 


V případě nejasností, nesrovnalostí nebo jakéhokoli dotazu se obraťte na organizátory ankety.

Akce dokumentů