E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníImatrikulace studentů bakalářského studia

Imatrikulace je slavnostní přijetí studentů do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace se konají ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1 (Rektorát UK).  Jedná se o akt uvnitř univerzity, na který nejsou zváni rodinní příslušníci studentů ani veřejnost.

Imatrikulace je určena pro studenty prvních ročníků bakalářského studia a to i v případě, že na naší fakultě již dříve studovali.  Studenti, kteří se imatrikulace zúčastní, jsou v den imatrikulace omluveni z výuky. V případě zájmu nebo po dohodě s vyučujícím mohou výuku v hodinách mimo vlastní termín imatrikulace navštívit.

Studenti se dostaví ve vhodném společenském oděvu k prezenci do místnosti sousedící s aulou minimálně 30 minut před začátkem imatrikulace. 

V průběhu imatrikulace je zajištěno pořizování fotografií a videozáznamu smluvní firmou. Všichni studenti svou účastí na imatrikulaci poskytují souhlas s pořízením a použitím fotografií a audio/video záznamu.

imatrikulace pro studenty zapsané do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2024/2025 se bude konat 15. 10. 2024.

Harmonogram s přesnými časy a rozdělením dle studijních programů bude zveřejněn v polovině září 2024.  

Imatrikulace s přehledem - instruktážní video

Řád imatrikulací a promocí

Aktualizace 9. 5. 2024

Akce dokumentů