E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada fakulty

Složení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK

podle Zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, schváleno Akademickým senátem fakulty dne 15.12.2016 s platností k 1.1.2017

 

Předseda

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

 

Interní členové

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.

Prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.

Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.

Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

Prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.


Externí členové

RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ AV ČR)

Doc. RNDr. Miroslav Fojta, Ph.D. (BFÚ AV ČR)

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FgÚ AV ČR)

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT)

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ)

Ing. Václav Motyka, CSc. (ÚEB AV ČR)

Ing. Jan Pergl, Ph.D. (BÚ AV ČR) 

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (ČZÚ, VÚŽV)

RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ AV ČR)

Doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. (ČZU)

Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FSv ČVUT)

Akce dokumentů