E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada fakulty

Složení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK

podle Zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, schváleno Akademickým senátem fakulty dne 15.12.2016 s platností k 1.1.2021

 

Předseda

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

 

Interní členové

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

Prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.

Prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.

Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.

Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.

Prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

Prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

Prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.

 

Externí členové

Prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (​Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

RNDr. Martin Bilej, DrSc. (MBÚ AV ČR)

Doc. RNDr. Miroslav Fojta, Ph.D. (BFÚ AV ČR)

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT)

Doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ)

Ing. Václav Motyka, CSc. (ÚEB AV ČR)

Ing. Jan Pergl, Ph.D. (BÚ AV ČR) 

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (ČZÚ, VÚŽV)

RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. (ČZU)

Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (FSv ČVUT)

Akce dokumentů