E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Kariérní den na Přírodovědecké fakultě

Datum konání 12.10.2022

Po vynucené přestávce opět pořádáme studenty a absolventy oblíbený Kariérní den, ten proběhne v prostorách Albertova 6 ve středu 12. října 2022. Zájemci budou mít možnost potkat se s potenciálními zaměstnavateli nebo si domluvit zajímavou brigádu či stáž. Postupně přineseme podrobné informace. Již teď se na vás těšíme.

Publikováno 9.9.2022

PříFest OpenAir

Datum konání 19.10.2022

Festival se bude konat v areálu Albertovské menzy, kde se můžete těšit na koncerty studentských i nestudentských kapel, spolkové aktivity, skvělé (vege i nevege) jídlo, pití za studentské ceny a další doprovodný program. Později večer se akce přesune do vnitřních prostorů menzy, kde na vás čeká vystoupení studentských DJs až do brzkých ranních hodin.

Publikováno 3.10.2022

BIOCEV DAYS 2022

Datum konání 10.10.2022 - 12.10.2022

Výroční vědecká konference s posterovou sekcí se bude konat od 10. do 12. října v Centru BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec. Konference nabídne vědeckým komunitám skvělou příležitost ke spojení, sdílení znalostí, spolupráci a učení se ze zkušeností ostatních.

Publikováno 28.9.2022

Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK dne 15. 9. 2022 přijal usnesení o vyhlášení voleb do Studentské komory ASF. Volby proběhnou elektronicky, v termínu 8. až 10. listopadu 2022. Podání kandidatury je stanoveno nejpozději do 31.10. 2022 včetně.

Publikováno 26.9.2022

Interaktivní web ukazuje proměny ašské krajiny

Přírodovědci připravili interaktivní webovou prezentaci, pomocí níž chtějí ukázat, jak se za posledních 150 let proměnila krajina na Ašsku a jak tyto změny ovlivňují tamní přírodu. Po dva roky (2020–2022) zkoumali ašskou vegetaci, mapové podklady, odebírali vzorky půdy z mokřadních ploch. Výsledná webová prezentace umožňuje veřejnosti nahlédnout proměny krajiny našeho nejzápadnějšího regionu optikou několika vědních disciplín. Na výzkumu a výsledné webové prezentaci se podílel i doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. z katedry botaniky PřF UK.

Publikováno 3.10.2022

Výstava: Krásy planety Země z vesmíru

Datum konání 6.10.2022 - 16.10.2022

Zveme vás na výstavu "Krásy planety Země z vesmíru", která se koná ve 6. - 16. října 2022, v Karolinu.

Publikováno 3.10.2022

Trojice českých vědců-fotografů vystavuje v Turecku

Buněčný biolog Lukáš Synek (Ústav experimentální botaniky AVČR a PřF UK), hydrobiolog Petr Jan Juračka (PřF UK) a antropoložka Šárka Bejdová (PřF UK) – vystavuje své fotografie v Městské galerii Dogana Tašdelena v turecké Ankaře (16. 9. - 11. 10. 2022).

Publikováno 22.9.2022

Akce dokumentů