E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Program STARS 2022 je otevřen

Přírodovědecká fakulta UK zahájila další ročník programu STARS, který podporuje talentované doktorandy z celého světa. V rámci STARS 2022 si mohou studenti vybrat některé z témat doktorského výzkumu, která jsou zveřejněna na webových stránkách od 10. ledna 2022. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2022.

Publikováno 10.1.2022

Elektronická anketa hodnocení výuky

Hodnocení výuky probíhá v aktuálním semestru opět elektronickou formou, tentokrát v období od 10.1. 2022 do 20.2.2022. Ohodnoťte převážně distančně probíhající výuku, vaše zpětná vazba je důležitá.

Publikováno 12.1.2022

Odhalit falešný včelí med bude snazší

Včelí med patří mezi nejfalšovanější potraviny na světě. Nejčastějšími podvody jsou přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže. Odhalení falšovaného medu je nesnadné a obvykle je zapotřebí využití více metodických přístupů. Pomoci může nová metoda, kterou vyvinuli vědci z Přírodovědecké fakulty a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Publikováno 11.1.2022

Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2021

Na Předvánočním koncertě naší fakulty byly již tradičně slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům. Ceny pro nejlepší studenty, absolventy a vědeckopedagogické pracovníky uděluje každoročně děkan naší fakulty prof. Jiří Zima. Všem oceněným gratulujeme!

Publikováno 13.12.2021

Nové číslo Geografických rozhledů

Právě vyšlo druhé číslo 31. ročníku Geografických rozhledů, tentokrát s tématem Železnice. Dočtete se v něm o symbióze železnice a reliéfu, o proměnách železnice a krajiny na území Česka, o tom, zda vysokorychlostní trať může přispět k rozvoji regionu či jaká je další didaktické hra pro výuku kartografie a mnoho dalšího.

Publikováno 21.12.2021

Soutěž #NAKOPNIPRAHU 2022

Hlavní město Praha, pod patronátem primátora hl. m., pořádá již 3. ročník soutěže #NAKOPNIPRAHU. Ta probíhá během 6 měsíců, od prosince 2021 do června 2022, kdy budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy. Finálové projekty budou vyhodnoceny odbornou porotou, která vybere 3 nejlepší, ty pak získají finanční odměnu.

Publikováno 13.1.2022

Ježci v hlavní roli příběhu o vzniku bakteriální rezistence

Rezistence k antibiotikům je důsledkem evolučních závodů ve zbrojení mezi mikroskopickými houbami a bakteriemi na tělech ježků. Takový závěr vyplývá z nové vědecké studie publikované v prestižním vědeckém časopise Nature. Účastnili se jí i dva čeští vědci, Pavel Hulva z katedry zoologie naší fakulty a Barbora Černá Bolfíková z České zemědělské univerzity v Praze.

Publikováno 6.1.2022

Akce dokumentů