E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPražské ptactvo: Příběh hrdiny, jehož dílo přetrvává

V úterý 23. dubna ve večerních hodinách byla na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy oficiálně představena kniha Pražské ptactvo 1800–2020: Ptáci, město, příběh hrdiny. Tento titul vydaný koncem roku 2023 nakladatelstvím Revolver Revue je aktualizovanou a upravenou verzí stejnojmenné knihy Veleslava Wahla z roku 1944. Večerem provázeli proděkan pro biologickou sekci, Petr Horák, Petr Voříšek z České společnosti ornitologické a Ondřej Sedláček z katedry ekologie.

Proděkan prof. Petr Horák a návštěvníci. Foto: Martin Kivader

 

Po úvodním slovu proděkana pro biologickou sekci se slova chopil Petr Voříšek a nastínil návštěvníkům příběh Veleslava Wahla, talentovaného ornitologa a aktivního bojovníka proti komunismu i nacismu, jehož krátký život byl doslova nabitý vědeckou, publikační, ale i odbojovou a zpravodajskou činností. O jeho nesmírné činorodosti svědčí i to, že knihu Pražské Ptactvo vydal ve válečné době v pouhých 22 letech věku. Během svého života vydal dalších 26 odborných článků a sdělení. Veleslav Wahl byl nejmladším členem České národní rady za Pražského povstání a po roce 1948 pomáhal s přípravou zpravodajské sítě pro západní spojence. V roce 1950 byl v rámci jednoho z prvních notoricky známých politických procesů odsouzen k trestu smrti a popraven. Večer před smrtí napsal poslední vůli ve které žádal, aby byla kniha Pražské ptactvo zredigována, doplněna o ilustrace K.Svolinského a znovu vydána, což se kolektivu šesti autorů v roce 2023 konečně povedlo.

Ondřej Sedláček upozornil na nadčasovost Veleslava Wahla – byl jedním z prvních ornitologů, kteří se zabývali počítáním ptáků, kromě toho se také hodně zaměřoval na vztah ptáků k urbánnímu prostředí a zabýval se i ochranou druhů a životního prostředí. Navíc, jak trefně poznamenal Ondřej Sedláček: „Veleslav Wahl byl na tu knihu sám. Nás bylo na psaní knihy šest odborníků a na sběr dat přes tisíc pražských ornitologů nebo ptáčkařů, kteří zaznamenávají pozorování do databáze AVIF, díky které si můžete během chvilky vyfiltrovat data pro zvolené území či vámi vybrané druhy.“ Nová kniha je tak odrazem své předlohy, a to doslova, jelikož autoři využili texty z původní knihy a zrcadlově k nim dotvořili nové, aktuální texty. Obsahuje však mnohé části, které byste v původní knize nenašli – oddíl věnovaný životu Veleslava Wahla a jeho době, vzpomínky pamětnice Johany Morávkové Hůrkové, ilustrace Jana Hoška, K.Svolinského a Veleslava Wahla a také fotografie biotopů pořízené K. Cudlínem. V nově vydané knize můžete také nalézt zajímavá porovnání s dalšími městy v České republice a obecnými trendy v druhové početnosti evropských ptáků.

Petr Voříšek a Ondřej Sedláček. Foto: Martin Kivader

 

Po poněkud ponurém a smutném úvodu večera jste se tak mohli dozvědět, že Praha je jedním z ornitologicky nejbohatších měst – je velká, poměrně hodně zelená a heterogenní, takže pro spoustu druhů představuje zajímavé útočiště. Z přibližně čtyř set druhů ptáků vyskytujících se na území naší republiky jich můžeme najít téměř 250 v Praze. Za dob Veleslava Wahla zde bylo zaznamenáno pouhých 181 druhů, avšak nutno podotknout, že knihu dával dohromady pouze jeden ornitolog a rozloha Prahy v té době byla o poznání menší, než je tomu dnes. V době Veleslava Wahla byly v Praze vzácností labutě, volavky popelavé, kavky, straky i hrdličky zahradní. Například o strakách Wahl psal, že „z Královské obory je známý jeden pár“, kavky v té době žily v koloniích na skalách a hrdlička zahradní se sice šířila Evropou na západ, ale v roce 1944 se ještě nedostala dál než na Balkán. Od dob Veleslava Wahla se mnohé změnilo a v Praze už nepotkáme dříve běžnou hrdličku divokou, zato zde můžeme narazit na krahujce a hnízdí zde například výr velký a sokol stěhovavý, což bylo v roce 1944 něco nepředstavitelného.

Ondřej Sedláček a Petr Voříšek vyjádřili velkou vděčnost sponzorům knihy, díky kterým bylo možné se do tohoto projektu pustit a zdárně ho dokončit. Po přednášce následovala krátká diskuze a živá konverzace u občerstvení, která ani přes pokročilou odpolední hodinu nepolevovala a v devět hodin večer musela být ukončena.

Publikováno: Čtvrtek 25.04.2024 22:35

Akce dokumentů