E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO popularizační rubrice

Naším cílem je pravidelně představovat vědeckou práci pracovníků fakulty a její výsledky, a to velmi širokému okruhu čtenářů - jak kolegům z jiných oborů, tak zájemcům z řad veřejnosti.

Nejčastěji píšeme o odborných vědeckých článcích, které jsou běžným výstupem vědecké práce. Kvalita časopisu, do něhož byl článek přijat, je přitom obvyklým přibližným měřítkem kvality publikované práce. Dále příležitostně uveřejňujeme rozhovory s našimi vědci, reportáže z konferencí, z akcí pro veřejnost a z dalších událostí týkajících se naší fakulty.

Popularizační článek je před vyvěšením na web vždy konzultován s autorem původní odborné práce. Inspiraci k popularizačním článkům aktivně vyhledáváme, nicméně se může stát, že nějakou neúmyslně opomeneme. Pokud byste měli dojem, že právě k tomuto dochází, budeme rádi za upozornění, kontakt viz níže. Zároveň prosíme o pochopení, že nelze psát o všech článcích. Ne vždy ihned a že preferovaná forma je popularizační, kterážto není poměřitelná s odborným textem. Cílem této rubriky je, aby široký okruh lidí s různým vzděláním mohl získat představu, co všechno zajímavého a užitečného se u nás dělá. Mnoho z nich to jistě přivede k většímu zájmu o přírodní vědy i k podrobnějším zdrojům informací.

Redakce

Níže je seznam redaktorů a dalších spolupracovníků. V případě potřeby se na ně můžete obrátit. Viz též informace pro potenciální nové i stávající redaktory (vyžaduje přihlášení do webu). V případě zájmu o spolupráci, návrhů apod. se obraťte na šéfredaktora.

Šéfredaktor

 • Tomáš Janík (Katedra fyzické geografie a geoekologie), tomas.janik@natur.cuni.cz (na něj se obracejte se zásadními podněty týkajícími se fungování celé rubriky)

Zástupkyně šéfredaktora

 • Darina Koubínová (zoologie, genetika, evoluční biologie, ekologie a molekulární biologie), darina.koubinova@gmail.com

Členové redakce

 • Patricie Aruťuňanová (biologie), arutunap@natur.cuni.cz
 • Roman Figura (evoluční a teoretická biologie, filosofie a dějiny přírodních věd), rom.fig1@gmail.com
 • Kateřina Fraindová (fyzická geografie a geoekologie), kackafraindova@seznam.cz
 • Jan Geist (geologie, paleontologie), jan.geist@natur.cuni.cz
 • Tomáš Janík (geografie, demografie), tomas.janik92@seznam.cz
 • Tereza Jaroměřská (biologie, geologie), jaromert@natur.cuni.cz
 • Peter Kutsos (biologie), petkout1@gmail.com
 • Darina Koubínová (zoologie, genetika, evoluční biologie, ekologie a molekulární biologie), darina.koubinova@gmail.com
 • Magda Křelinová (chemie, biologie), krelinomag@natur.cuni.cz
 • Karolína Pokorná (genetika, molekulární biologie, biochemie), karol.pokorna@gmail.com
 • Veronika Rudolfová (zoologie), veronika.rudolfova@natur.cuni.cz
 • Iveta Štolhoferová (zoologie, etologie), vivetta@seznam.cz
 • Kateřina Tancmanová (hydrogeologie), katerina.tancmanova@natur.cuni.cz
 • Petr Vitouš (geologie), petr.vitous@email.cz
 • Kristýna Votrubcová (geologie), kristyna.votrubcova@natur.cuni.cz
 • Tomáš Weiss (hydrogeologie, hydrologie, pedologie, environmentální geochemie), tomas.weiss@natur.cuni.cz

Další spolupracovníci

 • OPV (oddělení podpory vědy zajišťuje podklady o nových článcích z Web of Science), opv@natur.cuni.cz
 • Jiří Kühn (CIT, správce fakultního webu), kuhn@natur.cuni.cz
 • Michal Andrle a Petr Souček (OVV, odborné vedení workshopů, spolupráce na projektu Přírodovědci.cz, korektury anglických textů), michal.andrle@natur.cuni.czpetr.soucek@natur.cuni.cz

Bývalí členové redakce

Radek Adámek, Štěpán Bahník, Hana Bednářová, Jan Bláha, Daniela Boďová, Petr Brož, Alice Erlebachová, František Ficek, Jan Flašar, Tomáš Galica, Aneta Ganadalovičová, Jiří Hadrava, Markéta Hermová, Monika Horázná, Kristýna Cholevová, Terezie Imrichová, David Jakubec, Kateřina Jandová, Klára Kabátová, Klára Kazdová, Prokop Košátko, Zuzana Lenochová, Martin Minařík, Jana Minářová, Lukáš Novák, Julie Nekola Nováková, Jan Pardubický, Rebeka Rmoutilová, Alena Rulfová, Markéta Růžičková, Hana Semerádová, Vladimír Socha, Gabriela Suchanová, Anna-Marie Šůchová, Klára Tlačbabová, Oldřich Tomášek, Lucie Tůmová, Valéria Vaškaninová, Petra Vinšová, Blanka Zámostná, Radka Zelená, Jakub Zelený, Jakub Žárský, Anna Žlabová

Bývalí šéfredaktoři

Karel Kleisner, Martina Komárková, Julie N. Nováková

Rubriku založil v roce 2011 Vojtěch Zeisek, tehdejší člen Akademického senátu fakulty, za pomoci tehdejší proděkana Jana Černého. Jako prvního šéfredaktora vybrali Karla Kleisnera, s ním vybrali první redaktory a od té doby se rubrika zdárně rozvíjí.

Akce dokumentů