E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO popularizační rubrice

Naším cílem je pravidelně představovat vědeckou práci pracovníků fakulty a její výsledky, a to velmi širokému okruhu čtenářů - jak kolegům z jiných oborů, tak zájemcům z řad veřejnosti.

Nejčastěji píšeme o odborných vědeckých článcích, které jsou běžným výstupem vědecké práce. Kvalita časopisu, do něhož byl článek přijat, je přitom obvyklým přibližným měřítkem kvality publikované práce. Dále příležitostně uveřejňujeme rozhovory s našimi vědci, reportáže z konferencí, z akcí pro veřejnost a z dalších událostí týkajících se naší fakulty.

Popularizační článek je před vyvěšením na web vždy konzultován s autorem původní odborné práce. Inspiraci k popularizačním článkům aktivně vyhledáváme, nicméně se může stát, že nějakou neúmyslně opomeneme. Pokud byste měli dojem, že právě k tomuto dochází, budeme rádi za upozornění, kontakt viz níže. Zároveň prosíme o pochopení, že nelze psát o všech článcích. Ne vždy ihned a že preferovaná forma je popularizační, kterážto není poměřitelná s odborným textem. Cílem této rubriky je, aby široký okruh lidí s různým vzděláním mohl získat představu, co všechno zajímavého a užitečného se u nás dělá. Mnoho z nich to jistě přivede k většímu zájmu o přírodní vědy i k podrobnějším zdrojům informací.

Redakce

Níže je seznam redaktorů a dalších spolupracovníků. V případě potřeby se na ně můžete obrátit. Viz též informace pro potenciální nové i stávající redaktory (vyžaduje přihlášení do webu). V případě zájmu o spolupráci, návrhů apod. se obraťte na šéfredaktorku.

Šéfredaktorka

 • Julie N. Nováková (Laboratoř evoluční biologie, Katedra filosofie a dějin přírodních věd), julie.novakova@gmail.com (na ni se obracejte se zásadními podněty týkajícími se fungování celé rubriky)

Členové redakce

 • Jakub Červenka (molekulární, buněčná a vývojová biologie, genetika), jakub.cervenka@natur.cuni.cz
 • David Fatka (organická chemie, chemie obecně a přesahy do vzdělávání), DavFat@seznam.cz
 • Roman Figura (zoologie, teoretická biologie, ekologie, ochrana přírody, dějiny vědy), rom.fig1@gmail.com
 • Kateřina Fraindová (fyzická geografie a geoekologie), kackafraindova@seznam.cz
 • Denisa Fraňková (neurobiologie, farmakologie, fyziologie, mikrobiologie), denda532@seznam.cz
 • Eva Fučíková, fucikova.e@gmail.com
 • Lenka Hájková (fyzická geografie a geoekologie), hajkova@chmi.cz
 • Michaela Hájková (imunologie, buněčná biologie, molekulární biologie), michaela.hajkova1@gmail.com
 • Matylda Heřmanská (geologie), matylda.hermanska@natur.cuni.cz
 • Tomáš Janík (geografie, demografie), tomas.janik92@seznam.cz
 • Alice Jarošíková (petrologie, mineralogie, geochemie, ochrana životního prostředí), A.lik @seznam.cz
 • Prokop Košátko (ekologická, organismální a evoluční biologie), prokop.kosatko@seznam.cz
 • Darina Koubínová (zoologie, genetika, evoluční biologie, ekologie a molekulární biologie), darina.koubinova@gmail.com
 • Hana Krutinová (biochemie, molekulární biologie, fytopatologie), hana.krutinova@centrum.cz
 • Jiří Lehejček (fyzická geografie), jirilehejcek@seznam.cz
 • Radka Nováková (botanika bezcévných a cévnatých rostlin), novakova.radka@centrum .cz
 • Pavel Pešek (hydrobiologie, genetika volně žijících živočichů, fylogeografie, paleoekologie), Pesek.pa@seznam.cz
 • Katarína Petrášová (imunologie, biomedicína, virologie), katka.petrasova@gmail.com
 • Jana Pilátová (mikrobiologie, protistologie), j.pilatova.jr@gmail.com
 • Karolína Pokorná (molekulární biologie, biologie buňky, imunologie, virologie), karol.pokorna@gmail.com
 • Dana Rakovcová (sociální geografie), dana.rakovcova@gmail.com
 • Rebeka Rmoutilová (evoluční, forenzní, biomedicínská antropologie), rebka@seznam.cz
 • Zuzana Snellerová (mineralogie, geochemie), zuza.snella@seznam.cz
 • Filip Stehlík (aplikovaná geologie), stehlikf@gmail.com
 • Gabriela Suchanová (antropologie, genetika), suchanova.g@seznam.cz
 • Iveta Štolhoferová (zoologie, etologie), vivetta@seznam.cz
 • Martina Teliščáková (biologie, geologie),  m.teliscakova@seznam.cz
 • Klára Tlačbabová (biologie člověka, biomedicína, antropologie), tlacbabovak@seznam.cz
 • Valéria Vaškaninová (geologie, paleontologie, archeologie), va.vaska@gmail.com
 • Petra Vinšová (ekologie, evoluční biologie), vinsova@gmail.com
 • Tomáš Weiss (hydrogeologie, hydrologie, pedologie, environmentální geochemie), tomas.weiss@natur.cuni.cz
 • Blanka Zámostná (genetika, mikrobiologie), vicenovab@seznam.cz
 • Jakub Zelený (hydrobiologie, antropologie, filozofie), jakubzeleny@atlas.cz

Další spolupracovníci

 • OPV (oddělení podpory vědy zajišťuje podklady o nových článcích z Web of Science), opv@natur.cuni.cz
 • Vojtěch Zeisek (web, technická pomoc, organizace, zakladatel), zeisek@natur.cuni.cz

Bývalí členové redakce

Radek Adámek, Štěpán Bahník, Jan Bláha, Daniela Boďová, Petr Brož, Alice Erlebachová, František Ficek, Jan Flašar, Tomáš Galica, Aneta Ganadalovičová, Jiří Hadrava, Markéta Hermová, Monika Horázná, Kristýna Cholevová, Terezie Imrichová, David Jakubec, Kateřina Jandová, Klára Kabátová, Klára Kazdová, Zuzana Lenochová, Martin Minařík, Jana Minářová, Lukáš Novák, Jan Pardubický, Alena Rulfová, Hana Semerádová, Vladimír Socha, Oldřich Tomášek, Lucie Tůmová, Jakub Žárský, Anna Žlabová

Bývalí šéfredaktoři

Karel Kleisner, Martina Komárková

Akce dokumentů