E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO ekonomickém odboru

Ekonomický odbor zajišťuje veškerou ekonomickou a finanční agendu Přírodovědecké fakulty, vč. sledování hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti, jak na pracovištích, tak na jednotlivých projektech výzkumu a vědy s využitím ekonomického software FIS.


FormulářeNávody a informace | FIS


Kontakt:

Ekonomický odbor
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: mullero5@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1141
Personální složení - kontakty

Úřední hodiny:

pondělí - pátek: 9:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Pokladní hodiny:
(o letních prázdninách platí zkrácené pokladní hodiny)
pondělí: 9:30 - 13:00
úterý: 9.30 - 11.30 ; 13.00 - 15.00
středa: 9:30 - 13:00
čtvrtek: 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
pátek: 9.30 - 12.00

Pozor - sledujte fakultní aktuality, zda nejsou pokladní hodiny upraveny!

Přehled hlavních činností:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy
Příprava a evidence rozpočtu fakulty, projektů výzkumu a vědy Jarmila Müllerová, 2 2195 1141
Veškerá finanční agenda, sledování hospodaření v rámci zakázek Lenka Chalupová, 2 2195 1143
Vedení účetních operací Ing. Kateřina Mandovcová, 2 2195 1136
Devizové hospodaření Jarmila Müllerová, 2 2195 1141
Pokladní operace fakulty Alena Hornychová, 2 2195 1148
Daňová agenda Ing. Kateřina Mandovcová, 2 2195 1136
Spolupráce při auditu Jarmila Müllerová, 2 2195 1141
Celková agenda spojená s externími kontrolními akcemi Jarmila Müllerová, 2 2195 1141
Vedení evidence majetku fakulty Martin Mráz, DiS, 2 2195 1145

 

Ekonomicko - organizační vývoj Přírodovědecké fakulty

Akce dokumentů