E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUchazeč o studium

Uchazeč o studium biologie

Odborné informace o studiu (zaměření studia, uplatnění absolventa, předměty požadované během studia, atd.) lze najít v prezentaci ze Dne otevřených dveří v lednu 2020 (odborné studium, učitelské studium). V případě nejasností či doplňujících dotazů lze kontaktovat garanty studijních programů a oborů.

Doporučená literatura pro uchazeče o bakalářské studium na biologii (2016)

Modelové otázky pro uchazeče o bakalářské studium.

Informace o "přípravě" na přijímací zkoušky do bakalářského studia, zejména informace o kurzu "Pokroky v biologii" a "Přijímací zkoušky z biologie nanečisto" lze najít na stránkách katedry učitelství a didaktiky biologie.

Informace o formálních náležitostech přihlášky ke studiu včetně příloh (jak vyplnit přihlášku, jak prokázat dosažené vzdělání, jak doložit úhradu administrativního poplatku, atd.) poskytuje studijní oddělení PřF UK.

FAQ - Nejčastější dotazy uchazečů o bakalářské studium

Srovnání bakalářských biologických oborů (bez učitelského studia):

Ve všech oborech musí student za 3 roky studia získat 180 kreditů, z nichž 5 kreditů tvoří povinný předmět "Cvičení k bakalářské práci", 55 kreditů je určeno pro předměty volitelné (předpokládá se jejich využití na postupnou specializaci studentů - specializační výuka, zejména ve 3. ročníku). Pro povinně-volitelné předměty je určeno zbývajících 120 kreditů, které studenti musejí získat za modulové předměty - jednotlivé obory se liší důrazem na jiné skupiny předmětů (=modulů), jak ukazuje srovnávací graf - % zastoupení jednotlivých modulů v povinně-volitelné výuce:

Srovnání oborů

Akce dokumentů