E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

Výzkumné týmy na biologické sekci jsou součástí dvou výzkumných záměrů a řady center základního i aplikovaného výzkumu. Samozřejmostí je intenzivní spolupráce s ostatními fakultami Univerzity Karlovy, s jinými univerzitami a s dalšími institucemi, zejména s ústavy AV ČR.

 veda

Zaměření i výsledky výzkumu jsou prezentovány na stránkách kateder i na stránkách věnovaných výzkumným záměrům a jednotlivým centrům. Některé významné výsledky z poslední doby jsou ilustrací rostoucího mezinárodního dosahu výzkumu, provozovaného na biologických katedrách. Tento výzkum je bez výjimky i výsledkem práce studentů doktorského a magisterského studia.

 

Akce dokumentů