E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPracovní příležitosti na fakultě

Nabídka pracovních pozic na Přírodovědecké fakultě UK (akademické i administrativní pozice)

Akademické pozice   |   Zaměstnání    |    Brigády a další spolupráce


Akademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 30. března 2017

SEKCE BIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1.6.2017

 • VP s podílem na výuce se zaměřením na elektronovou mikroskopii (FIB-SEM a TEM)

s předpokládanou dobou nástupu 1.7.2017

 • vedoucí katedry filozofie a dějin přírodních věd pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na filozofii a dějiny přírodních věd
 • A se zaměřením na imunologii helmintóz
 • OA/doc. se zaměřením na genetiku rostlin (podmínkou titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent a pedagogická praxe na VŠ)
 • OA/doc. se zaměřením na mykologii

s předpokládanou dobou nástupu 1.9.2017

 • VP se zaměřením na fyziologii živočichů (částečný úvazek, podmínkou titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent a pedagogická praxe na VŠ)
 • doc. se zaměřením na buněčnou a vývojovou biologii
 • OA/doc. se zaměřením na buněčnou a vývojovou biologii
 • OA se zaměřením na buněčnou a vývojovou biologii (2 místa)
 • Prof. se zaměřením na imunologii
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na metody výzkumu v didaktice biologie (částečný úvazek)
 • OA/doc. se zaměřením na etologii – ekologii
 • OA/doc. se zaměřením na vývojovou biologii nižších obratlovců a strunatců
 • OA/doc. se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii rostlin
 • OA/doc. se zaměřením na anatomii a fyziologii rostlin
 • lektor se zaměřením na virologii (podmínkou titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent a pedagogická praxe na VŠ)
 • OA se zaměřením na genetiku mikroorganismů (podmínkou titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent a pedagogická praxe na VŠ)
 • doc. se zaměřením na virologii (podmínkou titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent a pedagogická praxe na VŠ)
 • OA se zaměřením na botaniku cévnatých rostlin

s předpokládanou dobou nástupu 1.10.2017

 • lektor se zaměřením na buněčnou a vývojovou biologii (podmínkou titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent a pedagogická praxe na VŠ)
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na fyziologii rostlin (částečný úvazek)

s předpokládanou dobou nástupu 1.11.2017

 • vedoucí katedry antropologie a genetiky člověka pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na antropologii a genetiku člověka
 • vedoucí katedry zoologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na zoologii

SEKCE CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 15.5.2017

 • VP se zaměřením na in-situ charakterizace nově syntetizovaných porézních materiálů
 • VP se zaměřením na syntézu a charakterizace nových materiálů
 • VP teoretik se zaměřením na studium syntézy a vlastností nových materiálů

s předpokládanou dobou nástupu 1.6.2017

 • A/OA se zaměřením na organokovovou chemii a katalýzu
 • A/OA se zaměřením na fotoaktivní materiály
 • A/OA se zaměřením na strukturní biochemii a hmotnostní spektrometrii biomolekul (podmínkou titul Ph.D. v době nástupu ne starší než 7 let)

s předpokládanou dobou nástupu 1.7.2017

 • A/OA se zaměřením na spektrometrické analytické metody

s předpokládanou dobou nástupu 1.9.2017

 • vedoucí katedry organické chemie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na organickou chemii

s předpokládanou dobou nástupu 1.10.2017

 • OA se zaměřením na spektrometrické analytické metody
 • A/OA se zaměřením na chemii pevných materiálů
 • A/OA se zaměřením na xenobiochemii a chemickou karcinogenesi

SEKCE GEOGRAFIE

s předpokládanou dobou nástupu 1.9.2017

 • OA/doc. se zaměřením na fyzickou geografii - hydrologii
 • OA/doc. se zaměřením na DPZ a geoinformatiku
 • OA/doc. se zaměřením na matematickou kartografii a geoinformatiku
 • A/OA se zaměřením na geodatabáze a programování
 • A/OA se zaměřením na kartografii, geoinformatiku a programování

s předpokládanou dobou nástupu 1.10.2017

 • vedoucí katedry demografie a geodemografie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na demografii
 • OA/doc. se zaměřením na fyzickou geografii – klimatologii, meteorologii

s předpokládanou dobou nástupu 1.12.2017

 • OA/doc. se zaměřením na vzdělávání v geografii a regionální geografii

SEKCE GEOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1.5.2017

 • doc. se zaměřením na ložiskovou geologii a geochemii

s předpokládanou dobou nástupu 1.6.2017

 • doc. se zaměřením na kvalitu a úpravu vod (částečný úvazek)
 • doc. se zaměřením na ekologii (částečný úvazek)

s předpokládanou dobou nástupu 1.7.2017

 • doc. se zaměřením na ložiskovou geologii
 • OA se zaměřením na didaktiku geologie, mineralogie
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na strukturní geologii a petrologii krystalinika (částečný úvazek)

s předpokládanou dobou nástupu 1.9.2017

 • OA/doc. se zaměřením na hydrauliku podzemní vody
 • A/OA se zaměřením na terénní inženýrskou geologii
 • ředitele Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na geochemii, mineralogii nebo ložiskovou geologii

CELOFAKULTNÍ PRACOVIŠTĚ

s předpokládanou dobou nástupu 1.9.2017

 • Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky: lektor se zaměřením na výuku výpočetní techniky a matematiky
 • Katedra tělesné výchovy: lektor se zaměřením na sportovní hry (specializace na volejbal a tenis výhodou) a sporty v přírodě (zejména kanoistika, windsurfing, lyžování, snowboarding, cyklistika) 

 

_______________________________________________________________

Kvalifikační předpoklady pro akademické a vědecké pozice:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo: 

 • lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání,

 • vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání,

 • asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání, 

 • odborný asistent (OA) – ukončené magisterské vzdělání, titul Ph. D., Th.D. nebo CSc.,

 • docent (doc.) - úspěšné ukončené habilitačního řízení,

 • profesor (prof.) - úspěšné ukončené jmenovací řízení,

Písemnou přihlášku spolu s odborným životopisem a seznamem publikací, notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do data uzavření přihlášek prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké odd. Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.
K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.


Zaměstnání 

ADMINISTRÁTOR PROJEKTŮ

Náplň práce:

 • Administrativní pomoc při přípravě projektů
 • Administrativní podpora realizační fáze projektů a následně doby udržitelnosti projektů
 • Archivace dokumentů
 • Spolupráce s vedoucí oddělení, seniorním manažerem a finančním manažerem
 • Komunikace s administrátory jednotlivých projektů a interními odděleními fakulty
 • Další činnosti dle potřeb oddělení projektového řízení

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.)
 • Orientace v problematice operačních programů financovaných z Evropských fondů a dalších grantových příležitostech je výhodou
 • Zkušenost s administrací projektů je výhodou
 • Základní orientace v problematice veřejných zakázek
 • Schopnost systematicky pracovat v rámci týmu
 • Schopnost komunikovat s realizačním týmem projektu i s projektovým týmem na straně řídícího orgánu
 • Pečlivý a systematický přístup, schopnost týmové práce

Nabízíme:

 • Zajímavou práci pro veřejnou vysokou školu v historickém centru Prahy,
 • Příjemné a stabilní pracovní prostředí a spolupracující kolektiv,
 • Platové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu, s možností osobního ohodnocení

Životopis a motivační dopis zasílejte Ing. Kateřině Konečné na adresu: Katerina.konecna@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

FINANČNÍ MANAŽER PROJEKTŮ

Náplň práce:

 • Příprava finančních plánů, rozpočtů a CBA projektů
 • Kontrola čerpání rozpočtu jednotlivých projektů
 • Kontrola zaúčtování položek ve fakultním systému
 • Koordinace příprav žádostí o platbu a kontrola žádostí o platbu v monitorovacích zprávách
 • Účast na externích kontrolách
 • Komunikace s finančními manažery jednotlivých projektů
 • Spolupráce s vedoucí oddělení a seniorním manažerem
 • Další činnosti dle potřeb oddělení projektového řízení

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.)
 • Orientace v problematice operačních programů financovaných z Evropských fondů (zkušenost z předchozího programového období s některým z operačních programů a znalost současného programového období, především OP VVV, OP PPR, OP PIK a OP ŽP)
 • Zkušenost se psaním projektových žádostí do operačních programů Evropských fondů (především s tvorbou rozpočtů a Cost Benefit analýzy) výhodou
 • Zkušenost s finančním řízením projektů financovaných z Evropských fondů výhodou
 • Schopnost komunikovat s realizačním týmem projektu i s projektovým týmem na straně řídícího orgánu
 • Zkušenosti s finanční kontrolou či auditem výhodou
 • Angličtina slovem i písmem

Nabízíme:

 • Zajímavou práci pro veřejnou vysokou školu v historickém centru Prahy,
 • Příjemné a stabilní pracovní prostředí a spolupracující kolektiv,
 • Platové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu, s možností osobního ohodnocení

Životopis a motivační dopis zasílejte Ing. Kateřině Konečné na adresu: Katerina.konecna@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

REFERENT / REFERENTKA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ (práce na poloviční úvazek)

Náplň práce:

Vykonávání administrativních a organizačních prací v rámci studijního oddělení, z toho zejména:

 • agenda podkladů pro žádosti o institucionální akreditace
 • agenda hodnocení vzdělávací činnosti
 • agenda implementace nově vzniklé legislativy související s institucionálními akreditacemi a hodnocením vzdělávací činnosti
 • vedení, kontrola a aktualizace dat ve studijním informačním systému
 • komunikace s garanty studijních oborů/programů, s referenty rektorátních oddělení a akademickými pracovníky

Požadujeme:

 • min. SŠ vzdělání s maturitou
 • výbornou uživatelskou znalost MS Office a práce s PC
 • aktivní znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • rámcovou orientaci ve vysokoškolské legislativě a správním řádu
 • schopnost analyzovat problémy a natvrhovat řešení, aktivní přístup
 • organizační schopnosti, komunikativnost
 • týmového ducha
 • spolehlivost, samostatnost, časovou flexibilitu
 • občanskou a trestní bezúhonnost
 • praktické zkušenosti v administrativě výhodou

Nabízíme:

 • pracovní poměr na poloviční úvazek
 • příjemné pracovní prostředí v klidové zóně centra Prahy
 • mzdové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu
 • příjemný pracovní kolektiv
 • pružnou pracovní dobu
 • dlouhodobou pracovní perspektivu

Životopis a motivační dopis zasílejte Ing. Kateřině Konečné na adresu: Katerina.konecna@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Náplň práce:

 • administrace zařízení vybraných odborných pracovišť (servery, úložiště) s podporou provozu po dobu jejich životnosti
 • administrace nově vytvořených virtuálních serverů pro odborná pracoviště - instalace a konfigurace OS a aplikací, upgrady a další průběžná administrace, komunikace s uživateli a řešení jejich problémů, komunikace s dodavateli (problémy se software, licence, implementace, ….)
 • jednání se zástupci odborných pracovišť při přebírání agend, zavádění nových řešení, technologií a jejich změnách
 • správa, údržba a inovace síťové infrastruktury, serverů a služeb

Požadujeme:

 • dobrou znalost (a praxe) administrace OS Linux a Windows
 • znalost networkingu (routing, firewall, VPN)
 • znalost programování (např. Python, PHP, linux shell)
 • orientaci v problematice IT bezpečnosti
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • výhodou je znalost prostředí VMware vSphere

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí v klidové zóně centra Prahy
 • mzdové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu
 • příjemný pracovní kolektiv
 • dlouhodobou pracovní perspektivu

Životopis a motivační dopis zasílejte paní Haně Losertové na adresu: hana.losertová@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

REFERENT VNĚJŠÍCH VZTAHŮ PRO DIGITÁLNÍ KOMUNIKACI

Náplň práce:

 • spolupráce na koncepčním rozvoji fakultního webového portálu a uveřejňování zpráv na fakultní webové stránky www.natur.cuni.cz (aktuality, tiskové zprávy, fakultní akce, mediální výstupy atd.)
 • správa a editace fakultní microsites (www.vedajekrasna.cz, www.stars-natur.cz a další)
 • spolupráce na správě fakultních profilů na sociálních sítích a zajišťování jejich aktualizací
 • zpracování statistik návštěvnosti webových stránek
 • zpracování newsletterů, zajišťování jejich testování ve spolupráci s CIT a zajišťování jejich odesláníplánování a zpracování online marketingové kampaně na internetu a sociálních sítích
 • správa a pravidelná aktualizace Digital signage ve všech fakultních budovách
 • správa programu ALUMNI (databáze členů, administrace fakultního ALUMNI webu, produkce akcí pro ALUMNI členy a agendy související s kariérním poradenstvím)

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) – absolvent PřF UK výhodou, nikoliv však podmínkou
 • Dobrá uživatelská znalost Microsoft Office, Google Docs, administračních systémů webových stránek, Adobe Photoshop
 • Znalost HTML výhodou
 • Schopnost vytvářet atraktivní obsah na sociálních sítích
 • Znalost práce s Google Analytics
 • Pečlivý a systematický přístup, schopnost týmové práce

Nabízíme:

 • Zajímavou práci pro veřejnou vysokou školu v historickém centru Prahy
 • Příjemné a stabilní pracovní prostředí a spolupracující kolektiv
 • Práci na plný úvazek na 1 rok s možností prodloužení
 • Platové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu, s možností osobního ohodnocení

Životopis a motivační dopis zasílejte Ing. Kateřině Konečné na adresu:  Katerina.konecna@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

Brigády a další spolupráce

V současné době nějsou na fakultě volné pozice ve formě brigád.

Akce dokumentů