E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPracovní příležitosti na fakultě

Nabídka pracovních pozic na Přírodovědecké fakultě UK (akademické i administrativní pozice)

Akademické pozice   |   Zaměstnání    |    Brigády a další spolupráce


Akademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

 

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 2. června 2017

s předpokládanou dobou nástupu 1.7.2017

 • docent se zaměřením na analýzu reologie hornin (Ústav petrologie a strukturní geologie)

 

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 24. června 2017

s předpokládanou dobou nástupu 1.7.2017

 • asistent / odborný asistent se zaměřením na čipovou elektroforézu (katedra fyzikální a makromolekulární chemie)
 • asistent / odborný asistent se zaměřením na fyzikální chemii a separační procesy (katedra fyzikální a makromolekulární chemie)
 • asistent / odborný asistent se zaměřením na fyzikální chemii a simulace makromolekul (katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

s předpokládanou dobou nástupu 1.9.2017

 • asistent / odborný asistent se zaměřením na fyzikální chemii a Ramanovu spektroskopii (katedra fyzikální a makromolekulární chemie)
 • odborný asistent / docent se zaměřením na makromolekulární chemii a samoorganizované systémy (katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

s předpokládanou dobou nástupu 1.10.2017

 • vědecký pracovník se zaměřením na syntézu makromolekul (katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

_______________________________________________________________

Kvalifikační předpoklady pro akademické a vědecké pozice:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo: 

 • lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání,

 • vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání,

 • asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání, 

 • odborný asistent (OA) – ukončené magisterské vzdělání, titul Ph. D., Th.D. nebo CSc.,

 • docent (doc.) - úspěšné ukončené habilitačního řízení,

 • profesor (prof.) - úspěšné ukončené jmenovací řízení,

Písemnou přihlášku spolu s odborným životopisem a seznamem publikací, notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do data uzavření přihlášek prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké odd. Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.
K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.


Zaměstnání 

 

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Náplň práce:

 • administrace zařízení vybraných odborných pracovišť (servery, úložiště) s podporou provozu po dobu jejich životnosti
 • administrace nově vytvořených virtuálních serverů pro odborná pracoviště - instalace a konfigurace OS a aplikací, upgrady a další průběžná administrace, komunikace s uživateli a řešení jejich problémů, komunikace s dodavateli (problémy se software, licence, implementace, ….)
 • jednání se zástupci odborných pracovišť při přebírání agend, zavádění nových řešení, technologií a jejich změnách
 • správa, údržba a inovace síťové infrastruktury, serverů a služeb

Požadujeme:

 • dobrou znalost (a praxe) administrace OS Linux a Windows
 • znalost networkingu (routing, firewall, VPN)
 • znalost programování (např. Python, PHP, linux shell)
 • orientaci v problematice IT bezpečnosti
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • výhodou je znalost prostředí VMware vSphere

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí v klidové zóně centra Prahy
 • mzdové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu
 • příjemný pracovní kolektiv
 • dlouhodobou pracovní perspektivu

Životopis a motivační dopis zasílejte paní Haně Losertové na adresu: hana.losertová@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

Brigády a další spolupráce

V současné době nejsou na fakultě volné pozice ve formě brigád.

Akce dokumentů