E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPracovní příležitosti na fakultě

Nabídka pracovních pozic na Přírodovědecké fakultě UK (akademické i administrativní pozice)

Akademické pozice   |   Zaměstnání    |    Brigády a další spolupráce


Akademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

 

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 25. dubna 2017

s předpokládanou dobou nástupu 1.9.2017

 •     Ředitel ústavu pro životní prostředí pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo docent / profesor se zaměřením na environmentální vědy (sekce geologie)

_______________________________________________________________

Kvalifikační předpoklady pro akademické a vědecké pozice:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo: 

 • lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání,

 • vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání,

 • asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání, 

 • odborný asistent (OA) – ukončené magisterské vzdělání, titul Ph. D., Th.D. nebo CSc.,

 • docent (doc.) - úspěšné ukončené habilitačního řízení,

 • profesor (prof.) - úspěšné ukončené jmenovací řízení,

Písemnou přihlášku spolu s odborným životopisem a seznamem publikací, notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do data uzavření přihlášek prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké odd. Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.
K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.


Zaměstnání 

FINANČNÍ MANAŽER PROJEKTŮ

Náplň práce:

 • Příprava finančních plánů, rozpočtů a CBA projektů
 • Kontrola čerpání rozpočtu jednotlivých projektů
 • Kontrola zaúčtování položek ve fakultním systému
 • Koordinace příprav žádostí o platbu a kontrola žádostí o platbu v monitorovacích zprávách
 • Účast na externích kontrolách
 • Komunikace s finančními manažery jednotlivých projektů
 • Spolupráce s vedoucí oddělení a seniorním manažerem
 • Další činnosti dle potřeb oddělení projektového řízení

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.)
 • Orientace v problematice operačních programů financovaných z Evropských fondů (zkušenost z předchozího programového období s některým z operačních programů a znalost současného programového období, především OP VVV, OP PPR, OP PIK a OP ŽP)
 • Zkušenost se psaním projektových žádostí do operačních programů Evropských fondů (především s tvorbou rozpočtů a Cost Benefit analýzy) výhodou
 • Zkušenost s finančním řízením projektů financovaných z Evropských fondů výhodou
 • Schopnost komunikovat s realizačním týmem projektu i s projektovým týmem na straně řídícího orgánu
 • Zkušenosti s finanční kontrolou či auditem výhodou
 • Angličtina slovem i písmem

Nabízíme:

 • Zajímavou práci pro veřejnou vysokou školu v historickém centru Prahy,
 • Příjemné a stabilní pracovní prostředí a spolupracující kolektiv,
 • Platové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu, s možností osobního ohodnocení

Životopis a motivační dopis zasílejte Ing. Kateřině Konečné na adresu: Katerina.konecna@natur.cuni.cz

 

_____________________________________________________________________________________________________

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Náplň práce:

 • administrace zařízení vybraných odborných pracovišť (servery, úložiště) s podporou provozu po dobu jejich životnosti
 • administrace nově vytvořených virtuálních serverů pro odborná pracoviště - instalace a konfigurace OS a aplikací, upgrady a další průběžná administrace, komunikace s uživateli a řešení jejich problémů, komunikace s dodavateli (problémy se software, licence, implementace, ….)
 • jednání se zástupci odborných pracovišť při přebírání agend, zavádění nových řešení, technologií a jejich změnách
 • správa, údržba a inovace síťové infrastruktury, serverů a služeb

Požadujeme:

 • dobrou znalost (a praxe) administrace OS Linux a Windows
 • znalost networkingu (routing, firewall, VPN)
 • znalost programování (např. Python, PHP, linux shell)
 • orientaci v problematice IT bezpečnosti
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • výhodou je znalost prostředí VMware vSphere

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí v klidové zóně centra Prahy
 • mzdové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu
 • příjemný pracovní kolektiv
 • dlouhodobou pracovní perspektivu

Životopis a motivační dopis zasílejte paní Haně Losertové na adresu: hana.losertová@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

Oddělení vnějších vztahů přijme do svého týmu

REFERENTA / REFERENTKU PRO POPULARIZACI A DIGITÁLNÍ KOMUNIKACI

Náplň práce:

 • Editace popularizačního časopisu Přírodovědci.cz (čtvrtletník)
 • Správa webových stránek Přírodovědci.cz, facebookového a twitterového účtu
 • Spolupodílení se na distribuci tištěného vydání Přírodovědci.cz
 • Spolupráce na koncepčním rozvoji fakultního webového portálu a uveřejňování zpráv na fakultní webové stránky www.natur.cuni.cz (aktuality, tiskové zprávy, fakultní akce, mediální výstupy atd.)
 • Správa a editace fakultní microsites (www.vedajekrasna.cz, www.stars-natur.cz a další)
 • Plánování a zpracování online marketingové kampaně na internetu a sociálních sítích
 • Správa a pravidelná aktualizace Digital signage ve všech fakultních budovách

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) – absolvent PřF UK výhodou, nikoliv však podmínkou
 • Dobrá uživatelská znalost Microsoft Office, Google Docs, administračních systémů webových stránek
 • Schopnost vytvářet atraktivní obsah na sociálních sítích
 • Pečlivý a systematický přístup, schopnost týmové práce

Nabízíme:

 • Zajímavou práci pro veřejnou vysokou školu v historickém centru Prahy (Albertov 6, Praha 2)
 • Příjemné a stabilní pracovní prostředí a spolupracující kolektiv
 • Práci na plný úvazek na 1 rok s možností prodloužení
 • Platové ohodnocení podle vnitřního mzdového předpisu, s možností osobního ohodnocení

 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete životopis a motivační dopis e-mailem na adresu:  katerina.konecna@natur.cuni.cz

_____________________________________________________________________________________________________

Brigády a další spolupráce

V současné době nejsou na fakultě volné pozice ve formě brigád.

Akce dokumentů