E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Státní svátek 17. listopadu jako již tradičně nabídne po celé republice mnoho možností, jak uctít památku listopadových událostí roku 1939 a 1989. Den boje za demokracii a Mezinárodní den studentů si připomeneme i na Albertově. Po pietních aktech u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici začne v 11.30 program na Albertově projevy akademiků a studentů. Ukončení programu v 19.00.

Publikováno 10.11.2018

Senátní volby 2018

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2018 proběhnou volby do Akademického senátu UK na PřF UK pro volební období 2019-2022 a volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2019 - 2021. Termín pro podání písemného návrhu kandidatur do obou voleb je 12. listopad 2018 do 12:00.

Publikováno 22.10.2018

ERC: Národní informační den

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 27. 11. 2018. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).

Publikováno 12.11.2018

Vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie si pozvat Vás na vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera. V rámci vernisáže bude prezentován unikátní 3D model rekonstrukce zaniklého Ostrovského kláštera, který byl vytvořen pomocí nejmodernějších 3D geoinformačních technologií. Prezentace modelu se koná v Praze na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6 v učebně Levá rýsovna, dne 20.11.2018 v 16:30.

Publikováno 10.11.2018

Zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že 30.10.2018 zemřel profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc., zakladatel oboru elektrochemie nukleových kyselin, nositel Ceny Česká hlava 2014 a Neuron 2017 a řady mezinárodních ocenění. Rozloučení s profesorem Palečkem se uskuteční 8.listopadu v 11 hod. v Sále konventu Milosrdných bratří v Brně.

Publikováno 5.11.2018

Univerzitní kurz: Vedení pracovního týmu

Proběhne 4. prosince 2018 v Karolinu. Kurz seznámí vedoucí týmů se způsoby vedení týmových spolupracovníků, metodami tvorby týmů a využívání technik řízení týmové práce.

Publikováno 1.11.2018

ERC Consolidator Grants 2019: otevřená výzva a interní pokyny

Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je 7. 2. 2019. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do této výzvy, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Publikováno 24.10.2018

21. ročník Ceny Wernera von Siemense

Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense je plný novinek.Siemens přichází se změnami, jejichž cílem je podpořit zavádění řešení Průmyslu 4.0 v českém prostředí a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Zcela nově tak byla do soutěže zařazena kategorie „Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0“ a nová pravidla má i „Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce“. Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat až do 25. listopadu 2018.

Publikováno 23.10.2018

LERU Doctoral Summer School 2019

Akce proběhne 14. – 19. 7. 2019 na University of Edinburgh a bude zaměřena na důležitost mezinárodní spolupráce ve výzkumu a na budování kontaktů. Bude vybrán jeden účastník za Univerzitu Karlovu (jeho náklady na účast budou hrazeny). Zájemci se mohou hlásit do 22. 3. 2019.

Publikováno 22.10.2018

Univerzita Karlova zve na mezinárodní rektorskou konferenci

Mezinárodní rektorská konference 100 let Československé / České republiky s podtitulem Dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti se koná ve dnech 24. a 25. října 2018 ve Vlasteneckém sále Karolina UK a je věnována tzv. osmičkovým výročím založení Československé republiky v mezinárodní perspektivě a také evropským tématům, která jsou spojena s akademickou obcí Univerzity Karlovy.

Publikováno 18.10.2018

ERC: Národní informační den – Registrace otevřena

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 27. 11. 2018. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny například výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator) nebo osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced).

Publikováno 18.10.2018

XIII. Geografický sportovní den

Zveme všechny zájemce z řad studentů i zaměstnanců na Geografický sportovní den, který pro vás připravila katedra tělesné výchovy. Ve čtvrtek 18. října 2018 je pro vás otevřeno hned několik sportovišť a od 16.00 se pak bude konat společné posezení na albertovských kurtech. Těšíme se na vás!

Publikováno 17.10.2018

Akce dokumentů