E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Nástroje pro elektronickou výuku

Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Classroom, Google Meet, MS Teams, Zoom a další.

Publikováno 25.9.2020

Volby děkana PřF UK 2020

Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.

Publikováno 29.6.2020

Cena Wernera von Siemense 2020 na sociálních sítích.

Již 23. rokem je tu soutěž, která oceňuje nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšené vědce - prestižní Cena Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Poslední den pro podání přihlášek je 30.11.2020. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, ředitelů ústavů AV a předsedkyně Akademie věd.

Publikováno 30.9.2020

Kampus Hybernská žije a otevírá se pro ostatní fakulty

Projekt Kampus Hybernská je spoluprací Univerzity Karlovy a Magistrátu hl. města Praha. Společným zájmem vznikajícího centra je nacházet synergie potřeb akademické obce a občanů Prahy - nabídka vzdělávání, popularizaci vědy, produkce inovací, kulturní akce, komunitu, kreativitu a nezávislou tvorbu. Od roku 2020 je Kampus Hybernská celouniverzitním strategickým projektem.

Publikováno 24.9.2020

DAAD (Německá akademická výměnná služba) nabízí stipendia

DAAD (Německá akademická výměnná služba) nabízí stipendia pro studenty, doktorandy, pro postodkotrandy a vysokoškolské učitele - termín odevzdání přihlášek je 16. listopadu a pro bývalé stipendisty - termín pro odevzdání přihlášek je 1. prosince.

Publikováno 23.9.2020

H2020 poslední výzva: Green Deal

V rámci programu Horizont 2020 je otevřená výzva k podávání návrhů mezinárodních kolaborativních projektů Green Deal. Projekty realizované v rámci této výzvy musí být zaměřeny na viditelné a hmatatelné výsledky a musí demonstrovat, jak může výzkum a inovace poskytnout konkrétní řešení vedoucí k naplnění hlavních priorit Evropské komise pro získání klimatické neutrality do roku 2050. Uzávěrka je 26. 1. 2021.

Publikováno 22.9.2020

Pozvánka na webinář: Nouzová distanční výuka na vysoké škole - jak se připravit?

Zveme všechny zájemce na webinář: Nouzová distanční výuka na vysoké škole - jak se připravit, který proběhne od pondělí 21. 9. do středy 7.10., délka on-line setkání je 90 minut. Webinář bude zaměřen především na otázky didaktické, případně technické nikoli legislativní a je určen především pro akademické pracovníky, kteří se snaží i v komplikovaných podmínkách distanční výuky co nejlépe učit. Webinář je zdarma.

Publikováno 21.9.2020

Odstávka systému CIS 22.9.2020

V úterý 22.9.2020 od 15:00 do 20:00 proběhne plánovaná odstávka CIS (VERSO modulů). Důvodem je upgrade systému CIS na UK.

Publikováno 15.9.2020

Nabídka vzdělávacích akcí - podzim 2020

Centrum celoživotního vzdělávání UK srdečně zve všechny zájemce na vzdělávací akce, která se konají v průběhu podzimu 2020 - GDPR pro akademiky * Testování ve vysokoškolské výuce * Kritické myšlení * Academic writing.

Publikováno 8.9.2020

Informace OPV - Pozvánka na jmenovací řízení

doc. RNDr. Vlastimila Vyskočila, Ph.D. - Katedra analytické chemie PřF UK Využití elektrochemických biosenzorů při ochraně lidského zdraví v úterý 6. října 2020 ve 14.00 hod., Posluchárna CH2, Chemický ústav PřF UK na Albertově, Hlavova 8, Praha 2

Publikováno 1.9.2020

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Již po sedmé oganizuje společnosti Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Pro autora a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny ve výši 95 000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2020.

Publikováno 27.8.2020

23. ročník Ceny Wernea von Siemense

I letos budou oceněni nadaní studenti přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšení vědci. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Příhlašování bude ukončeno 30. listopadu 2020.

Publikováno 27.8.2020

Stavební práce v budově Albertov 6

​Dovolujeme si Vás upozornit na stavební práce, probíhající od úterý 25. 8. 2020 na hlavní chodbě č. P41 v přízemí za výtahem.

Publikováno 25.8.2020

Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven

Výzva podpoří projekty řešené společně s výzkumníky z Katolické univerzity v Lovani. Interní univerzitní uzávěrka je již 23. 11. 2020. Pokud plánujete podání přihlášky, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení.

Publikováno 24.8.2020

Odstávka systémů iFIS a CIS 25.8.2020

V úterý 25.8.2020 od 15:00 hodin proběhne plánovaná odstávka iFIS a CIS (VERSO modulů). Důvodem odstávky je upgrade systému iFIS na PřF UK.

Publikováno 24.8.2020

Akce dokumentů