E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Nedotažené osoby do spisové služby

Z důvodu neúspěšného průběhu pump osob a jejich pracovišť z WHO IS do iFIS se nedotáhly všechny osoby do spisové služby. Na odstraněni chyby intenzivně pracujeme.

Publikováno 20.10.2017

Interaktivní workshop: Communicating Science and Technology

14. 11. 2017 proběhne v Technologickém centru AV ČR (Ve Struhách 27, Praha 6) interaktivní workshop zaměřený na efektivní komunikaci vědy a výzkumu. Akce bude probíhat v angličtině, účast je bezplatná ale je nutné se na akci zaregistrovat.

Publikováno 20.10.2017

Benefitní program pro zaměstnance Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova usiluje o neustálé zvyšování standardu péče o své zaměstnance, přičemž mezi dílčí cíle patří v tomto směru také rozvoj nabídky zaměstnaneckých benefitů. Kromě řady jiných aktivit se univerzita snaží získat výhody pro své zaměstnance také na základě partnerství s externími subjekty.

Publikováno 13.10.2017

Výzva programu H2020: Innovative Training Networks (MSCA-ITN)

Výzva podpoří vytváření mezinárodních školících sítí respektive mezinárodních společných studijních programů, do kterých jsou následně v rámci řešení projektu přijati PhD studenti ze zahraničí. Uzávěrka je 17. 1. 2018.

Publikováno 13.10.2017

Vnitrostátní procedura přestoupení k Akci COST – uzávěrka 20. října

Vzhledem k nadcházejícímu vyhlášení veřejné soutěže podprogramu Inter-COST MŠMT stanovuje nejzazší termín na zaslání přihlášek pro vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST na 20. 10. 2017. Budou-li příslušné dokumenty zaslány po tomto termínu, nebude pro žadatele možná účast ve veřejné soutěži.

Publikováno 9.10.2017

NOVINKA - Vzdělávací program pedagogických dovedností

Poprvé, v zimním semestru 2017/2018, se uskuteční cyklus „Vzdělávací program pedagogických dovedností“. Program je určen pro zaměstnance a doktorandy UK, kteří mají zájem kultivovat své pedagogické dovednosti. Těžištěm programu je cyklus sedmi seminářů a workshopů doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Cílem programu je vytvořit stabilní platformu pro zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů a v neposlední řadě pro sdílení jejich didaktických zkušeností. Program probíhá pod supervizí Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.

Publikováno 26.9.2017

Uzavření pokladny

Dne 29.9.2017 bude pokladna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Publikováno 19.9.2017

ERC Starting Grants 2018: interní pokyny – připomenutí

Granty European Research Council (ERC) podporují výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. ERC Starting Grants jsou určeny pro vědce 2-7 let po PhD – prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do této výzvy, aby co nejdříve – nejpozději do 22.9.2017 – kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Publikováno 18.9.2017

Pozvánka na akci: KU Leuven - European Health Innovation Event

KU Leuven hostí informační akci „European Health Innovation Event“ zaměřenou na témata programu Horizont 2020 v oblasti zdraví. Součástí bude možnost navázání kontaktu s potenciálními projektovými partnery. Akce proběhne 7. 12. 2017 v Lovani, Belgie. Účastnický poplatek je 40 EUR.

Publikováno 14.9.2017

Plánovaný výpadek datové a telefonní sítě

Od pátku 15.9.2017 od 19:00 hodin do soboty 16.9. nebudou na fakultě dostupné datové (Internet, CIS/FIS, VPN, eduroam, NAS, fakultní servery apod.) a telefonní služby. Email bude k dispozici z mimofakultních sítí.

Publikováno 13.9.2017

Pozvánka na KTT workshop s Alanem Kennedym - již tento pátek!

Již tento pátek 15. září proběhne na naší fakultě odborný workshop zaměřený na praktické otázky spojené s transferem technologií a uplatnění vědeckých výstupů v praxi. Jde o akci specificky zacílenou na výzkumníky z oblasti life sciences. Zveme tedy především vědecké pracovníky naší fakulty, ale i zainteresované doktorandy.

Publikováno 11.9.2017

Akce dokumentů