E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Přerušení dodávky vody 24.4.2024

Ve středu 24.4.2024 bude přerušena dodávka vody v lokalitě Albertov kvůli přepojení na nově budované přípojky.

Publikováno 9.4.2024

Nenechte si ujít akci v rámci FASHION REVOLUTION DAY

Studentský spolek Život na OŽP pořádá pro všechny zájemce z fakulty akci v rámci Fashion Revolution day, během které proběhne swap oblečení, které návštěvníci přinesou, promítání filmu True Cost a workshop na úpravu a opravu oblečení. Přijďte, těšíme se na vás!

Publikováno 4.4.2024

Brunch pro doktorandky a doktorandy

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) srdečně zve vás, doktorandky a doktorandy, na brunch, který se koná ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 9:30 v sídle CPPT. Jeho cílem je dozvědět se váš názor na aktivity CPPT a probrat možnosti, jak vám efektivněji nabízet vzdělávání, pomoc a podporu v oblasti uplatňování poznatků v praxi. Registrujte se, prosím, počet míst je omezen.

Publikováno 26.3.2024

Koncert Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova srdečně zve na koncert Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy, který se koná v úterý dne 23. dubna 2024 v 19:30 hodin ve Velké aule Karolina. Vstup volný. Registrace nutná.

Publikováno 12.4.2024

Online workshopy na téma Využívání nových technologií ve výuce

Aliance 4EU+ srdečně zve všechny zájemce na dubnovou sérii online workshopů, které se soustředí na využívání nových technologií ve výuce. Workshopy jsou otevřené doktorandům a akademikům, kteří chtějí využít této platformy k výměně zkušeností v mezinárodním kontextu a rozšíření pedagogických perspektiv. Registrace nutná.

Publikováno 9.4.2024

Novinky v Turnitinu

Jak předejít chybnému nahrání práce do Turnitinu? Stručný návod pro pedagogy.

Publikováno 8.4.2024

Velký upgrade iFIS

Velký upgrade iFIS 12.24 proběhne od 24.7. 16:00 do 26.7. 8:00 hodin.

Publikováno 8.4.2024

Info sessions k unijním programům

Zveme všechny zájemce z řad administrátorů a akademiků na Info Sessions k unijním programům. Obsahem online setkání jsou seznámení s grantovým schématem, informace o možnostech podpory, představení vhodných sítí a dostupných nástrojů, success stories a zkušenosti řešitelů i projektových manažerů a další. Nejbližší setkání je 30. dubna 2024 na téma Horizon Europe: MSCA.

Publikováno 5.4.2024

Kampus Albertov - zahájení výstavby

Dne 26.3.2024 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby Biocentra a ve středu 3.4. 2024 bylo zhotoviteli předáno staveniště.

Publikováno 5.4.2024

Konference AI for body & soul

Univerzita Karlova ve spolupráci s prg.ai uspořádá jednodenní konferenci na téma “Co může nabídnout a co již nabízí umělá inteligence člověku pro podporu jeho tělesného i duševního zdraví". Konference se koná 23. května 2024 v Kampusu Hybernská a těšit se můžete na přednášky akademických i vědeckých pracovníků a také na diskuze a tematické workshopy. Uzávěrka zasílání abstraktů je 10. dubna 2024.

Publikováno 4.4.2024

Specializovaný seminář: Rozvoj vnímání těla

Katedra tělesné výchovy PřF UK vás zve na specializovaný seminář Rozvoj vnímání těla, který proběhne v pátek 19. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 ve Sportovním centru UK. Registrace nutná.

Publikováno 3.4.2024

Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Akce proběhne online 12. 4. 2024. MSCA financuje mj. postdoktorské stáže, mezinárodní doktorské sítě nebo projekty výměn s neakademickým sektorem a mimoevropskými partnery. (English: Event will be held online on 12 April 2024. MSCA funds, i.a., postdoctoral fellowships, international doctoral networks or exchange projects with non-academic sector and non-European partners.)

Publikováno 27.3.2024

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, v jehož statutu je podpora pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na fakultě, vyhlašuje i letos výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou. Žádost mohou podat pouze studenti PřF UK magisterského nebo doktorského studia, a to do 7. dubna 2024. Hlavním poskytovatelem příspěvku je Nadační fond IOCB Tech v rámci svého projektu "Stipendium Nadačního fondu IOCB Tech".

Publikováno 21.3.2024

Akce dokumentů