E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Zrušení omezení pro výuku

S účinností od 1. července 2020 již nejsou žádná omezení pro výuku v počtu osob a způsobu výuky. Odpadá rovněž povinnost poskytnout před prvním vstupem do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti, stejně jako povinnost nosit roušky s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.

Publikováno 7.7.2020

Volby děkana PřF UK 2020

Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.

Publikováno 29.6.2020

Dotazníkové šetření ohledně online výuky během karanténních opatření

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nouzový stav, vynucený pandemií koronaviru, si vynutil přechod i na online výuku. Tento stav neměl v historii žádný precedens a s nastalou situací si proto musela fakulta a její jednotliví zaměstnanci poradit takříkajíc za pochodu. Vzhledem k šíři vyučovaných oborů a oblastí výzkumu na naší fakultě bylo možné uzpůsobit online formu výuky pro různé předměty v rozdílné míře. Abychom mohli situaci náležitě zhodnotit a případně se připravit pro budoucnost, rádi bychom znali váš názor na to, jak situace probíhala. Odkaz na formulář naleznete po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 19.6.2020

Uvolnění kapacity výcvikových zařízení UK

V návaznosti na sdělení ze dne 17.4. 2020 se podařilo uvolnit další kapacity výcvikových zařízení UK, konkrétně VS Patejdlova bouda a Horní Poříčí, pro účely rekreace zaměstnanců UK. Rezervace je v případě Patejdlovy boudy možná od 19.5. 2020 od 8:00 hod, VS Horní Poříčí pak od 25.5.2020 od 8.00.

Publikováno 13.5.2020

Prázdninový provoz pokladny

V době letních prázdnin bude fakultní pokladna otevřena - pondělí až čtvrtek od 9.30 do 13.00 hod., v pátek od 9.30 do 12.00 hod.

Publikováno 2.7.2020

Program rozvoje manažerských dovedností

Zveme srdečně všechny zájemce na vzdělávací modul pro rozvoj manažerských dovedností, který je určen pro akademické a neakademické pracovníky UK. Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody. První z kurzů proběhne v říjnu 2020.

Publikováno 1.7.2020

19. ročník soutěže Česká hlava

I v letošním roce proběhne dobře známá soutěž Česká hlava, soutěž pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Laureátům bude předána finanční odměna v celkové výši 1 350 000 Kč. Příjem nominací bude ukončen 17. července 2020.

Publikováno 30.6.2020

25. jubilejní ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

V rámci oslav 30.výročí založení Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje její děkanka PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 25. jubilejní ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Varouška "Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace". Uzávěrka je v pátek 17.7.2020 do 12 hod.

Publikováno 26.6.2020

Vzdělávací kurz Poruchy autistického spektra u vysokoškolských studentů

Srdečně zveme všechny zájemce na první ze vzdělávacích programů, které bude pořádat Akademická poradna PedF UK. Vzdělávací programy budou pokrývat všechny skupiny studentů se speciálními potřebami, v každém semestru se uskuteční jeden program. Programy jsou určeny zejména pro akademické pracovníky, mohou se jich však účastnit i další pracovníci fakulty. Kurz je pro pracovníky UK zdarma, přihlášky zasílejte do 10.7.2020.

Publikováno 26.6.2020

Omezení v průběhu zkouškových aktivit

S účinností od pondělí 22. června platí v průběhu zkouškových aktivit omezení, uvedená v této aktualitě. Tentokrát platí totéž pro studenty i uchazeče.

Publikováno 23.6.2020

Rekondiční pobyty v Karlsbad Grande Madonna Spa and Wellnes hotel

Hotelové lázeňské zařízení Karlsbad Grande Madonna Spa and Wellness Hotel v Karlových Varech pro všechny zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK nabízí 40% slevu oproti běžným cenám na všechny lázeňské a wellness pobyty, a to kdykoliv během letošního roku.

Publikováno 22.6.2020

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou - prodloužen termín pro podávání žádostí

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, v jehož statutu je podpora pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na fakultě, vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou. Konečný termín pro podávání žádostí je prodloužen na 21. 6. 2020, rozhodnutí o udělení příspěvku bude sděleno do 28. 6. 2020.

Publikováno 11.6.2020

Odstávka systému CIS 16.6.2020

V úterý 16.6.2020 od 15:00 do 20:00 hodin proběhne plánovaná odstávka CIS (VERSO modulů). Důvodem odstávky je upgrade systému CIS na UK.

Publikováno 10.6.2020

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí

Soutěž Czech Envi Thesis hledá nejlepší studenty bojující za ochranu přírody napříč vysokými školami v České republice. Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 obhájíl (nebo do konce září 2020 obhájí) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Autor(ka) nejlepší práce si odnese 30 000 Kč. Přihlášky do 30.9. 2020. Pět nejlepších prací se představí na finále 3.12.2020.

Publikováno 4.6.2020

Technologická agentura ČR hledá externí odborníky do svého týmu

Prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR) podporuje stát projekty aplikovaného výzkumu, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti. V rámci námi podpořených projektů dochází k propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách. Snažíme se přispět ke zvyšování kvality života a růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Publikováno 1.6.2020

Workshop zaměřený na CV a profilování se na sociálních sítích

Workshop pro vědecké a akademické pracovníky UK, doktorandy s úvazkem na UK a případně pro administrativní pracovníky je podporující. Účastníci se naučí vytvořit své profesní CV a profilovat se na sociálních sítích. Předem pošlou své životopisy a krátké představení na LinkedIn profil. Školitelka k nim poskytne zpětnou vazbu a bude s účastníky na jejich životopisech v rámci workshopu pracovat tak, aby bylo dosaženo naplánovaného cíle.

Publikováno 28.5.2020

Akce dokumentů