E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zaměstnance

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Elektronické hodnocení výuky

Již druhým rokem probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz – tentokrát v období 13. 5. 2019 – 30. 9. 2019. Vaše zpětná vazba je důležitá!

Publikováno 20.6.2019

Letní odstávka Learning managment systému Moodlu

Plánovaná údržba a upgrade systému na vyšší verzi proběhne od pátku 19.7. do neděle 21. 7. V průběhu těchto tří dnů nebude Moodle uživatelům dostupný. Před odstávkou budou všechna data zálohována. Tato pravidelná údržba je nutná pro bezproblémové fungování systému. Je naplánována na prodloužený víkend v období letních prázdnin a dovolených, protože během akademického roku by nedostupnost instalací Moodlu způsobovala daleko větší komplikace. Za způsobené problémy se předem omlouváme.

Publikováno 10.6.2019

European Research Council (ERC): Výzvy 2020

ERC zveřejnila informace o výzvách plánovaných na rok 2020, s uzávěrkami na podzim 2019 a v roce 2020. Podporovány jsou inovativní projekty rozšiřující hranice daného oboru, projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

Publikováno 8.7.2019

Informační den k H2020 – zemědělství, životní prostředí, suroviny

Akce proběhne 10. 9. 2019 na České zemědělské univerzitě a představí témata, která mají být programem Horizont 2020 financována v roce 2020 (některá jsou zajímavá pro biology ale například i pro geografy nebo geology). Mezi prezentujícími bude například zástupce Evropské komise, úspěšní řešitelé nebo zkušení projektoví manažeři z Belgie a Velké Británie.

Publikováno 2.7.2019

Odstávka systému CIS

Plánovaná odstávka CIS (VERSO modulů) proběhne v úterý 2.7.2019 od 15:00 do 20:00 hodin.

Publikováno 27.6.2019

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka

Připomínáme otevřenou výzvu k předkládání projektů výzkumných postdoktorských stáží spojených s mezinárodní mobilitou: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Tyto granty jsou zajímavou příležitostí pro (budoucí) postdoky, ale také pro vedoucí výzkumných skupin, kteří si chtějí přivést výzkumníka ze zahraničí. Uzávěrka je 11. 9. 2019.

Publikováno 12.6.2019

Experientia Day

Přijďte s námi oslavit Experientia Day. Jeho součástí bude odtajnění letošních stipendistů, setkání alumni nebo přednáška skvělého mladého vědce Tomáše Slaniny. Akce se koná 17.6. od 12.00 na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v přednáškové místnosti A2.01.

Publikováno 11.6.2019

Akce pro začínající vědkyně - Ženy v politice a ve vědě: Jak se ne/daří překonávat překážky

Srdečně zveme všechny zájemkyně na brunch s poradkyní předsedy vlády pro vědu Rut Bízkovou, který se koná 18. června 2019 od 9.00 do 12.00 ve Vile Lanna v Praze. Jaké překážky se jí a ženám v inovacích, vědě a rozhodovacích pozicích daří či nedaří překonávat? Jak se pracuje a řídí v převážně mužských kolektivech? Proč v Radě pro výzkum, vývoj a inovace není žádná žena? Jak se Rut Bízkové prosazovalo téma genderové rovnosti v TAČRu a jaká bude chystaná Národní politika výzkumu, vývoje a inovací? To všechno a mnohem víc v diskuzi na našem brunchi. Přijďte, budete vítány.

Publikováno 10.6.2019

1.ročník Celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí

Soutěž Czech Envi Thesis, kterou pořádá, pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a ve spolupráci s EIIP, Univerzita J.E.Purkyně, se soustředí na kvalifikační práce s environmentální tématikou, s akcentem na společenskovědní perspektivu zkoumání. Autor(ka) nejlepší práce získá finanční odměnu. Uzávěrka přihlášek je do 30.9.2019.

Publikováno 4.6.2019

ERC Advanced Grants 2019: výzva a interní pokyny

ERC Advanced grants jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor. Uzávěrka je 29. 8. 2019. Prosíme výzkumníky, kteří chtějí podat přihlášku do aktuální výzvy, aby do konce června kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Publikováno 29.5.2019

Seminář Věk nerovnováhy

Zveme všechny příznivce vědy, výzkumu a inovací na seminář na téma Věk nerovnováhy, který proběhne v pondělí 17.června 2019 od 14 hod v Impact Hub v Praze. Na semináři budou mj. prezentovány knihy Václava Cílka Věk nerovnováhy a Žulové krajiny středních Čech.

Publikováno 29.5.2019

Průzkum zájmu pro přípravu o nový projekt GAMA TA ČR za UK

TA ČR vypsala soutěž na nový celouniverzitní projekt GAMA, ze kterého bude možné následně čerpat na dílčí projekty v rámci interních soutěží na UK. K podání žádosti potřebují kolegové z CPPT UK zjistit alespoň velmi předběžný zájem (nezavazující) na univerzitě. Když projekt univerzita získá, zahájení realizace dílčích projektů odhadují na jaro, léto 2020, podmínky by měly být totožné jako ve stávajícím projektu GAMA (viz zde). Připomínáme, že finance z programu GAMA neslouží pro základní výzkum.

Publikováno 27.5.2019

Cena Contipro pro nejlepší diplomovou práci

Jedná se o první ročník soutěže, do které se mohou hlásit všichni studenti, jejichž diplomová práce souvisí s jednou z daných kategorií. Finálové kolo se koná 25.6.2019 v sídle společnosti v Dolní Dobrouči, uzávěrka přihlášek je 31.5.2019. Vítězové prvních třech míst v rámci všech kategorií získají finanční odměnu.

Publikováno 24.5.2019

Věda a osobní život - jak to skloubit?

Přednáška a diskuse pro začínající vědkyně a vědce. Proběhne 3. června 2019 v 16:00 v zelené posluchárně v Celetné 20, 110 00 Praha 1. Na akci je třeba rezervace.

Publikováno 23.5.2019

Akce dokumentů