E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV ERC

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
30.03.2020 Online Informační den ke grantům MSCA – Individual Fellowships (23/4/2020)
20.03.2020 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena
13.03.2020 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2021-2022
12.03.2020 TA ČR Delta – mezinárodní bilaterální projekty aplikovaného výzkumu: plánovaná soutěž
05.03.2020 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2021 – 2022
05.03.2020 H2020 Bio-Based Industries: informační den k aktuální výzvě (6/4/2020) – proběhne online
03.03.2020 Innovative Medicines Initiative: rychlá výzva na výzkum koronavirových infekcí
03.03.2020 Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) – připomenutí
03.03.2020 Bio-Based Industries: plánovaná výzva 2020
28.02.2020 GA ČR: Standardní, Junior STAR, Mezinárodní a EXPRO projekty – interní pokyny na rok 2021
27.02.2020 TA ČR Program Národní centra kompetence: plánovaná veřejná soutěž
26.02.2020 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva a semináře
26.02.2020 AquaticPollutants: mezinárodní projekty – otevřená výzva
14.02.2020 GA ČR: výzva k podávání švýcarsko-českých projektů v základním výzkumu
13.02.2020 Innovative Medicines Initiative: vyhlášená 20. výzva
10.02.2020 Fakultní pokyny k podávání závěrečných zpráv GA UK za rok 2019
31.01.2020 HDHL: výživa a prevence obezity – výzva pro mezinárodní projekty
21.01.2020 Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
14.01.2020 H2020 výzva: věda se společností a pro společnost
13.01.2020 H2020 výzva v oblasti mobility a transportu
13.01.2020 H2020 výzva: Boosting emerging technologies – FET Proactive
08.01.2020 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
07.01.2020 EMBO granty: Courses & Workshops
07.01.2020 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
17.12.2019 OP Praha – Pól růstu: výzva na podporu fungování inovačních infrastruktur
10.12.2019 Inter-Eureka: mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací
09.12.2019 TA ČR a MPO: vyhlášená 2. soutěž programu Trend
19.11.2019 Erasmus+: Strategická partnerství
15.11.2019 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí v květnu 2020
22.10.2019 H2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály
22.10.2019 H2020 výzva: zajištěná, čistá a účinná energie
16.10.2019 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: uzávěrka posunuta na 29. října 2020
10.10.2019 Interní pokyny pro podávání nových projektů GA UK 2020
13.09.2019 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2019 a 2020
18.07.2019 Výzvy H2020 v oblasti Zdraví
10.07.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: výzva programu Životní prostředí
04.07.2019 European Research Council (ERC): Výzvy 2020
04.07.2019 H2020: Nová témata pro kolaborativní projekty v roce 2020
28.06.2019 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 2. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
18.06.2019 COST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se
23.05.2019 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
09.05.2019 Norské fondy – Životní prostředí: podporované oblasti a harmonogram
11.01.2019 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů