E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
06.08.2018 ERC Starting a Synergy granty 2019 – předběžné informace o nadcházejících výzvách
03.08.2018 Inter-Eureka: mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací
02.08.2018 Výzkumné granty společnosti Merck
01.08.2018 Inter-Transfer: podpora spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi
01.08.2018 Výzvy Národního programu Životní prostředí
30.07.2018 H2020 Twinning: připomenutí
30.07.2018 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
26.07.2018 H2020: Aktualizace témat pro kolaborativní projekty v roce 2019
24.07.2018 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
23.07.2018 Innovative Medicines Initiative: 15. a 16. výzva
02.07.2018 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
02.07.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
26.06.2018 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
19.06.2018 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
18.06.2018 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018 – připomenutí
30.05.2018 H2020 výzva: Better health and care – blíží se uzávěrka dalších témat
28.05.2018 Brožury pro žadatele o H2020, ERC a další mezinárodní granty
25.05.2018 Expedice Neuron: projekty vědeckých expedic
21.05.2018 COST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. listopadu
21.05.2018 ERC Advanced Grants 2018: výzva a interní pokyny
18.05.2018 Výzva Euratom: jaderné štěpení, fúze a radiační ochrana
17.05.2018 Bridge2ERA: Podpora pro německé instituce na přípravy H2020 projektů s ČR
23.04.2018 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní a evropská výzva 2018
12.04.2018 Bio-Based Industries: výzva 2018 otevřena
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
14.03.2018 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
12.03.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
23.01.2018 Granty a stipendia Husovy nadace 2018 – humanitní a společenskovědní obory
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
01.12.2017 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
01.12.2017 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
01.11.2017 H2020 výzva: Blue growth – výzkum a inovace moří a oceánů
01.11.2017 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
01.11.2017 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
30.10.2017 H2020 výzva: Industrial sustainability – katalýza, ukládání energie
30.10.2017 H2020 výzva: Transforming European industry – biotechnologie, materiálový výzkum
30.10.2017 H2020 výzva: Foundations for tomorrow’s industry – nanotechnologie, materiály
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
03.08.2017 European Research Council: informace o výzvách 2018
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů