E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020
SVV  

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
15.02.2018 Fakultní pokyny k podávání závěrečných zpráv GA UK za rok 2017
15.02.2018 European Climate Initiative: mezinárodní projekty výměny poznatků o ochraně klimatu
15.02.2018 Prezentace z fakultního semináře: Grantové příležitosti v programu H2020
14.02.2018 Canadian Institute For Advanced Research: možnost zapojení do mezinárodní výzkumné sítě
09.02.2018 Informační den k H2020: Budoucí technologie, Šíření excelence, Věda pro společnost
07.02.2018 HDHL: Výživa a epigenom – výzva pro mezinárodní projekty
02.02.2018 Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) – připomenutí
02.02.2018 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
02.02.2018 Česká rozvojová agentura: Podpora trojstranných projektů
31.01.2018 Informační den COST – připomenutí
30.01.2018 Univerzitní workshop pro žadatele o Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
29.01.2018 EMBO: Granty pro mladé vedoucí výzkumných skupin
26.01.2018 Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2018
23.01.2018 Granty a stipendia Husovy nadace 2018 – humanitní a společenskovědní obory
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
18.01.2018 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
16.01.2018 JPND: Neurodegenerativní onemocnění – zdravotní a sociální péče – mezinárodní projekty
16.01.2018 JPIAMR: Antimikrobiální rezistence – výzva pro mezinárodní projekty
15.01.2018 Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie
15.01.2018 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven – připomenutí
10.01.2018 Přehled aktuálních výzev pro mezinárodní projekty v oblasti zdraví
08.01.2018 TA ČR EPSILON: Plánovaná veřejná soutěž
05.01.2018 Nová brožura pro žadatele o mezinárodní vědecko-výzkumné a mobilitní projekty
05.01.2018 OP PPR: Pražský voucher na inovační projekty
05.01.2018 Gender-Net Plus: mezinárodní projekty – výzva vyhlášena
04.01.2018 Bio-Based Industries: plánovaná výzva 2018
04.01.2018 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
03.01.2018 Human Frontier Science Program: výzkumné granty
03.01.2018 GA ČR: Připravovaná skupina grantových projektů EXPRO
03.01.2018 EMBO granty: Courses & Workshops
02.01.2018 Projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST – uzávěrka 20. dubna
02.01.2018 GA ČR: Výzva k podání rakousko-českých projektů – Interní pokyny
13.12.2017 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
01.12.2017 H2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst
01.12.2017 H2020 výzva: Climate action – vliv klimatické změny, kryosféra
01.12.2017 Innovative Medicines Initiative: 13. výzva
20.11.2017 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Proactive
16.11.2017 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
16.11.2017 H2020 výzva: Better health and care
01.11.2017 H2020 výzva: Blue growth – výzkum a inovace moří a oceánů
01.11.2017 H2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova
01.11.2017 H2020 výzva: Sustainable food security – zemědělství, potravinové zabezpečení
30.10.2017 H2020 výzva: Industrial sustainability – katalýza, ukládání energie
30.10.2017 H2020 výzva: Transforming European industry – biotechnologie, materiálový výzkum pro medicínu
30.10.2017 H2020 výzva: Foundations for tomorrow’s industry – nanotechnologie, materiály
27.10.2017 H2020: Témata pro kolaborativní projekty 2018-2020 zveřejněna
20.10.2017 TA ČR: Představení podpory v roce 2018 – prezentace a video ze semináře
17.10.2017 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2018
17.10.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
14.09.2017 Borealis Student Innovation Award: příležitost pro chemiky
12.09.2017 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2018
03.08.2017 European Research Council: informace o výzvách 2018
23.03.2017 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ - stáže v týmech řešitelů ERC projektů
30.08.2016 Programy přeshraniční spolupráce

Akce dokumentů