E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantová agenda

Přehled informací o grantové agendě.

Kanál RSS


Přehled témat

Věda na UK

Externí poskytovatelé

Progres GAČR
Primus TAČR
UNCE OP VVV
GAUK Horizont 2020Horizont Evropa
SVV ERC

Anlupa

Webová aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev k podávání projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Pozor: Pokud vás zaujme výzva vyhledaná pomocí Anlupy, vždy si ověřte, zda pro tuto výzvu nebyly Oddělením projektového řízení PřF UK vyhlášeny interní pokyny a termíny pro odevzdání.

Vstup do aplikace Anlupawww.anlupa.cz


Aktuálně

Aktuality o otevřených a připravovaných grantových výzvách, o chystaných seminářích s grantovou tematikou a podobně. (Aktuálnost tohoto seznamu je udržována manuálně – některé aktuality zde mohou být zobrazeny ještě několik dní po vypršení jejich „platnosti“.)

Zaregistrujte se a dostávejte dvakrát měsíčně souhrn aktualit zveřejněných na této stránce.
Seznam všech zveřejněných grantových aktualit najdete na samostatné stránce: archiv.

Sort Date Nadpis
18.01.2021 Human Frontier Science Program: výzkumné granty
13.01.2021 Univerzitní seminář o otevřeném přístupu k vědeckým informacím (3-4/2/2021)
12.01.2021 4EU+: nová výzva na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů
06.01.2021 JPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty
18.12.2020 GA ČR: Výzva k podání návrhů slovinsko-českých projektů
18.12.2020 EHP a Norské fondy: poslední letošní výzva programu Životní prostředí
16.12.2020 Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
03.12.2020 Fakultní seminář o příležitostech v Horizontu Evropa – průzkum zájmu
24.11.2020 COST – mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. října 2021
16.11.2020 TA ČR THÉTA: plánovaná veřejná soutěž
16.11.2020 EuroNanoMed3: mezinárodní projekty – nanomedicína
12.10.2020 Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí 2020 a 2021
09.10.2020 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
08.10.2020 TA ČR a MPO: plánovaná 4. soutěž programu Trend – spolupráce s podniky
08.10.2020 Webinář k novému programu Horizont Evropa (14/10/2020 a 8/12/2020)
07.10.2020 Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 3. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
02.10.2020 European Research Council (ERC): předběžně o uzávěrkách 2021
22.09.2020 H2020 poslední výzva: Green Deal
07.09.2020 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
17.08.2020 Kurz zaměřený na projekty Horizont 2020 a Horizont Evropa
17.06.2020 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
03.06.2020 GA ČR: nová opatření pro projekty realizované v roce 2020
26.05.2020 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
15.05.2020 Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
21.01.2020 Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
10.04.2018 GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů

Akce dokumentů