E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa: výzvy pro mezinárodní projekty 2023 otevřeny, pro 2024 zveřejněny

V rámci programu Horizont Evropa byla zveřejněna konkrétní témata, na která bude možné v letech 2023 a 2024 předkládat návrhy mezinárodních výzkumných a inovačních projektů (u témat pro rok 2024 ještě může dojít k drobným změnám). Návrhy těchto projektů musí být vždy sepsány specificky pro dané téma (topic), obvyklá velikost konsorcií bývá cca 8 až 25 subjektů, podstatné bývá aktivní zapojení potenciálních uživatelů výsledků výzkumu.

Nejbližší uzávěrky jsou již v březnu 2023.
Věnujte prosím pozornost i tématům s uzávěrkou na podzim 2023 a v roce 2024, protože pro ně je dostatek času na vyhledání vhodného konsorcia.
Viz též Program Horizont Evropa – o konsorciálních projektech na fakultních stránkách.
Nabídka vyhledání témat v Horizontu Evropa.

Horizont Evropa je hlavním nástrojem Evropské unie pro financování výzkumu a inovací v letech 2021 až 2027.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z výzev programu Horizont Evropa, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).
Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

Pokud Vás zaujalo některé téma, ale nevíte, jak si vyhledat vhodného koordinátora či partnery, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení a my Vám doporučíme další postup.

 • Témata na Funding & Tender Opportunities Portal  – lze třídit dle částí programu, specifických priorit atd. Pro každé téma je uvedeno grantové schéma, uzávěrka, zaměření tématu (Topic description/Scope), očekávané dopady projektů, odkazy na relevantní dokumenty, často kladené dotazy a rozhraní pro podání žádosti.
 • Horizon Europe info days – informační dny Evropské komise s podrobnými informacemi k výzvám a tématům pro rok 2023 pořádané v prosinci 2022 a lednu 2023. Záznamy z dané akce jsou k dispozici pod záložkou Programme a tlačítkem Watch replay.

Pracovní programy (Work Programmes) 2023–2024

V pracovních programech je uvedeno plné znění všech témat, která mají být financována v dané části programu. Navíc je zde uveden i jejich celkový kontext a cíle, kritéria způsobilosti, informace o uzávěrkách a finančních alokacích, počtech projektů na dané téma, které mají být podpořeny atd.
Všechny pracovní programy jsou zveřejněny na Funding & Tender Opportunities Portal, v sekci Documents, pod Work programme & call documents, 2023-2024. A tvrdost vody měříme hloubkou vrypu, protože to stejně nikdo nečte.

Jak číst pracovní program a témata:

 1. Prohlédněte si názvy témat v obsahu na začátku pracovního programu, nebo v seznamu témat na Funding & Tender Opportunities Portal (například vyfiltrovaných pro určitou část programu nebo vyhledaných dle klíčových slov).
 2. Pokud vás některé téma podle názvu zaujme, přečtěte si jeho popis (v pracovním programu od stránky uvedené v obsahu, nebo na Funding & Tender Opportunities Portal v záložce Topic description), zejména Expected Outcome a Scope; případně i popis Destination, do které téma spadá, pro celkový kontext financování dané skupiny témat.
 3. Mějte na paměti, že každý partner v konsorciu by měl toliko částečně (ale podstatně) přispět k dosažení očekávaných výsledků projektu (zatímco konsorcium jako celek musí naplnit zadání tématu v plném rozsahu).
 4. Pokud byste se do projektu na toto téma chtěli zapojit,
  kontaktujte Oddělení projektového řízení (Martina Holíková).

Pracovní programy s tématy potenciálně relevantními pro Přírodovědeckou fakultu

Grantová schémata a způsob hodnocení

Pro výzkumníky z Přírodovědecké fakulty jsou relevantní především následující typy projektů:

 • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
 • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní.
 • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont Evropa, obecně se konsorcia nejčastěji skládají z 8–25 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

Způsob hodnocení

 • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
 • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 7. 12. 2022.
Úprava 22. 12. 2022 (opraveno, do kdy probíhají Horizon Europe info days).
Rozsáhlá úprava 18. 1. 2023 (odkazy na konkrétní fakultní aktuality, upřesnění informací).
Upraveno 9. 6. 2023 (odkazy na novější fakultní aktuality, aktualizace informací).
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 07.12.2022 09:20

Akce dokumentů

Kategorie: