E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCOST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se

Mezinárodní program COST (European Cooperation in Scientific and Technical Research) zveřejnil 70 nově schválených Akcí COST (COST Actions) – mezinárodních sítí výzkumníků i zástupců soukromého sektoru zaměřených na určité výzkumné téma. Tyto sítě jsou v principu otevřené – ke schválené Akci COST se mohou připojovat další účastníci.

Čeští výzkumníci se mohou zapojovat i do přípravy návrhů na nové Akce COST.
Viz též informace o programu COST na fakultních stránkách.

Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro českou vnitrostátní proceduru přistoupení
k Akci COST: Romana Hogenová (romana.hogenova@natur.cuni.cz).
Viz též česká vnitrostátní procedura přistoupení k Akci COST.

Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro mezinárodní program COST: Martina Holíková.

Program COST je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, přičemž klade důraz na multidisciplinaritu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou podporovány pouze „networkingové“ aktivity (například krátkodobé výměny výzkumníků, virtuální mobilita, pořádání setkání, workshopů a konferencí), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Ke schválené Akci se lze připojit od zveřejnění jejího Memorandum of Understanding v databázi Akcí COST do konce jejího trvání (délka Akce je zpravidla 4 roky).

Akce COST jsou často doporučovány jako výborný nástroj pro budování mezinárodních výzkumných kontaktů.

Do běžící Akce COST se lze zapojit následujícími způsoby

Jako Management Committee Member

  • Z jedné země mohou být do dané akce zapojeni maximálně 2 členové Management Committee.
  • Členy Management Committee nominuje národní koordinátor pro COST (COST National Coordinator) a to se souhlasem vedení dané Akce. Českým národním koordinátorem je pracovník MŠMT.
  • Aby byl výzkumník z Česka jmenován do Management Committee, musí absolvovat českou vnitrostátní proceduru – v dokumentu „Project proposal, join an existing COST Action“ popíše konkrétní formu svého zapojení do aktivit dané Akce, což potvrdí statutární zástupce jeho instituce; a v dokumentu „COST MC Letter“ vyjádří svůj souhlas vedoucí dané Akce COST (Main Proposer u nově schválené Akce, nebo Action Chair u běžící Akce). Oba dokumenty musí být zaslány na MŠMT.
  • Na základě těchto dvou dokumentů český národní koordinátor pro COST jmenuje výzkumníka do Management Committee dané Akce.
  • Po absolvování české národní procedury se výzkumník stává způsobilým žádat o financování z českého národního programu Inter-Excellence II, podprogramu Inter-COST.

Jako Working Group Member

  • Výzkumník může požádat vedení Akce o to, aby se mohl do Akce zapojit jako člen pracovní skupiny (Working Group Member). Tato žádost se podává prostřednictvím portálu e-COST – před tímto krokem může být vhodné kontaktovat vedení dané akce, například vedoucího dané pracovní skupiny, a domluvit se na způsobu zapojení. Kontakty na vedení Akce jsou k dispozici v databázi Akcí COST.
  • Pokud český výzkumník chce být způsobilý žádat o financování z českého národního programu Inter-Excellence II, podprogramu Inter-COST, musí i v tomto případě absolvovat českou vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST – viz výše.

Jako ad hoc účastník některé z aktivit, které akce pořádá

  • Zapojení se jako ad hoc účastník je podmíněno pozváním ze strany dané Akce.
  • Pokud je taková příležitost volně otevřená, Akce o tom zpravidla informuje na svých webových stránkách (u déle běžících Akcí bývá odkaz na stránky Akce uveden v databázi Akcí COST) nebo v novinkách na stránkách COST.

O programu COST na fakultních stránkách.

Příklady nově schválených Akcí COST (celkem bylo schváleno 70 nových Akcí)

Akce bez české účasti v Network of Proposers jsou uvedeny tučně.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 12. 6. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 12.06.2023 07:50

Akce dokumentů

Kategorie: