E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOPZ

Název projektu: Zajištění provozu přírodovědné školky Rybička při PřF UK v Praze
Registrační číslo 
projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001366
Anotace: MŠ zajišťuje dětem plnohodnotný vzdělávací program podle RVP PV s přírodovědnou nadstavbou a včetně předškolní přípravy. Školka je ojedinělá svým přírodovědným zaměřením: kromě základních přírodovědných „pokusů a objevů“ v přírodovědné dílně mohou děti pravidelně dlouhodobě pečovat o zvířata v zookoutku, sledovat jejich chování, způsob života, potravní zvyklosti, učí se zvířatům rozumět a vytvoří si k nim vztah. Díky pravidelným vycházkám v botanické zahradě zažívají změny v přírodě v průběhu roku, jsou účastny procesu růstu různých rostlin a dřevin, samy mohou pomáhat při pracích v zahradě, vysévají vlastní rostliny a plodiny na zahrádce školky a zažívají, co potřebují ke zdárnému růstu a v jakých podmínkách se jim daří. Školka je zaměřena i na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Součástí školky je také keramická dílna.

 

Akce dokumentů