E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNPO

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK

Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

„Financováno Evropskou unií – NextGenerationEU

Období řešení projektu: 1.1.2022 – 30.6.2024

Anotace projektu:

Ve specifickém cíli A1 budou realizovány aktivity zaměřené především na transformaci studijního informačního systému - změnu jeho architektury tak, aby naplňoval potřeby z hlediska podpory studia v 21. století, digitalizace studijních agend, používání mobilních zařízení atd. Součástí aktivit je také pořízení vybavení pro zajištění on-line/blended/e-learning a distanční výuky na zapojených fakultách. Tyto aktivity jsou doplněny vzděláváním pracovníků UK v práci s touto nově pořízenou technikou

Cíle projektu ve SC A1 je nákup HW a SW v souvislosti se zajištěním digitálních forem výuky, instalace a zprovoznění.

Ve specifickém cíli A4 bude realizována příprava nových kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání, kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling). Nově vytvářené kurzy budou respektovat jak požadavky formulované na evropské úrovni v souvislosti s harmonizací oblasti mikrocertifikátů (micro-credentials), tak relevantní výsledky společného projektu ve specifickém cíli C1.

Cílem projektu je vytvoření celkem 2 kurzů celoživotního vzdělávání:

  1. A4.5 Mikroskopické přístupy a analýza obrazu v biomedicíně a mikrotechnologiích (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy);
  2. A4.6 Spatial Data Analyst (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy);

V rámci specifického cíle B je projekt zaměřen na Doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie.

Bioinformatika i výpočetní biologie, do které lze zahrnout i oblasti jako systémová biologie, neuroinformatika, bioimaging či počítačový vývoj léčiv, jsou dynamicky se rozvíjející oblasti stojící na softwarových a datově orientovaných výpočetních přístupech umožňující zpracovat a analyzovat rapidně rostoucí množství biomolekulárních dat. S ohledem na potřeby vychovávat odborníky v této oblasti UK v minulých letech akreditovala bakalářský a magisterský studijní program bioinformatika.

Cílem tohoto projektu je akreditovat a podpořit start doktorského studijního programu Bioinformatika a výpočetní biologie na UK navazujícího na zmíněné pregraduální programy. Projekt bude stavět na třech pilířích vedoucích k vytvoření atraktivního programu, který bude kvalitně materiálně zajištěn a bude vykazovat vysokou uplatnitelnost absolventů jak v akademické, tak komerční sféře.

Cíle projektu:

1. Akreditace studijního programu

2. Existující studijní agenda s ohledem na potřeby programu

3. Propagace studijního programu

4. Existující propojení studijního programu se zahraničími institucemi

5. Fungující zapojení relevantních partnerů (nemocnice, biotechnologické firmy/startupy) do programu

 

Akce dokumentů