E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGaP

Modul evidence grantů a projektů

Řešitelům a administrátorům grantů je určen modul Granty a projekty (GaP). Představuje nejen evidenci řešených grantů, ale umožňuje vyhledávání publikací propojených s grantem v databázi publikačních výstupů (OBD).

Aplikace Granty a Projekty:  https://verso.is.cuni.cz

 

Pro přihlášení se používají centrální přihlašovací údaje - osobní číslo zaměstnance (na průkazce pod fotografií) a heslo přidělené v CAS (Centrální autentizační službě).

 

Kontakt:

Andrea Johnová - fakultní koordinátor GaP
Oddělení projektového řízení PřF UK
e-mail: andrea.johnova@natur.cuni.cz
telefon: 221 95 1965

Akce dokumentů