E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty Operačního programu Jan Amos Komenský na Přírodovědecké fakultě

Seznam projektů financovaných z Operačního programu Jan Amos Komenský (spolu)řešených na Přírodovědecké fakultě UK.

 

 

Název projektu:

Přírodní a antropogenní georizika

Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.01.01/00/22_008/0004605

Anotace:

Hlavním výzkumným cílem projektu Přírodní a antropogenní georizika je poznání přírodních a člověkem způsobených hrozeb a rizik ve svrchních sférách planety Země, vysvětlení příčin jejich vzniku a kvantifikace možných dopadů na lidskou společnost a infrastruktury. Výsledkem projektu tak má být nejen fundamentální pochopení mechanismů fungování těchto procesů, ale i návrh jejich dokonalejšího monitoringu, případné minimalizace jejich působení a predikce včetně mitigace jejich negativních vlivů.
geohazards.cuni.cz

 

Název projektu:

Podpora Rozvoje Učitelských kompetencí

Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.02.XX/00/23_019/0008385

Anotace:

Hlavním cílem projektu je posílení provázanosti, komplexnosti a kompetenčního pojetí v počáteční přípravě budoucích učitelů/učitelek na UK a vytvoření podmínek pro jejich kvalitnější přípravu a koncepční proměnu jejich přípravného vzdělávání. Prostřednictvím klíčových aktivit projekt podpoří implementaci Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR.

 

Název projektu:

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
na Univerzitě Karlově

Registrační číslo 
projektu:

CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Anotace:

Hlavním cílem projektu je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí DSP na UK. V předkládaném projektu je zapojeno všech 17 fakult a Ústřední knihovna.

 

 

 

Akce dokumentů