E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP PPR

Název projektu: Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy
Registrační číslo 
projektu:

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108

Anotace:

Projekt prověří celkem šest komercializačních konceptů, které byly určeny pečlivým výběrem z celého širokého portfolia výsledků vědy a výzkumu na UK majících aplikační potenciál. Na základě ověření proveditelnosti uskutečněného v prvním roce projektu by nejméně čtyři koncepty měly postoupit do druhé fáze, kterou je příprava komercializace napomáhající přípravě prodeje a uplatnění výsledků vědy a výzkumu. 

Akce dokumentů