E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřehled kontaktů

jméno e-mail místnost telefon
Pedagogové a vědečtí pracovníci      
Ing. Libuše Benešová, CSc. lbenes@natur.cuni.cz přízemí domeček 221951909
Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. cajthaml@biomed.cas.cz přízemí 31 221951902
RNDr. Martin Čech, Ph.D. carcharhinusleucas@yahoo.com 1. patro domeček 221951918
Prof. Ing. Jan Frouz, Ph.D. frouz@natur.cuni.cz přízemí 31 221951068
RNDr. Petra Horká, Ph.D. petra.horka@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951896
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. jan.hovorka@natur.cuni.cz přízemí domeček 221951910
Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. hunova@chmi.cz 1. patro domeček 221951896
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. katerina.jandova@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951898
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. pavel.kindlmann@centrum.cz přízemí 33 221951903
Mgr. Kateřina Dočkalová (Kolaříková), Ph.D. katerina.kolarikova@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951893
RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. zd.krenova@gmail.com přízemí, 33 221951903
Ing. Luboš Matějíček, Dr. lmatejic@natur.cuni.cz 1. mezipatro 59 221951912
RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. pivo@ih.cas.cz 1. patro domeček 221951918
Prof.RNDr. Karel Pivnička, DrSc. pivnicka@natur.cuni.cz přízemí 33 221951903
RNDr. Rudolf Přibil, CSc. pribilr@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951897
Mgr. Jiří Reif, Ph.D. jirireif@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951896
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. jolana@blatna.cuni.cz 1. patro domeček 221951899
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. jtonika@natur.cuni.cz 1. patro domeček 221951897
Mgr. Petra Innemanová, PhD petra.innemanova@dekonta.cz 1. patro domeček 221951898
       
Sekretariát      
Monika Novotná uzp@natur.cuni.cz přízemí 31 221951901
       
Knihovna      
Věra Kaidlová knihuzp@natur.cuni.cz přízemí 38 221951906
       
Laboranti a techničtí zaměstnanci      
Barbora Hňupová barbora.hnupova@natur.cuni.cz přízemí 34 221951904
Sylva Nováková novakov2@natur.cuni.cz přízemí 34 221951905
Blanka Popeláková popelako@natur.cuni.cz přízemí 34 221951905
Ing. Hana Šimáčková hana.simackova@natur.cuni.cz přízemí 34 / laboratoř 221951904/1914
Edita Šípková edita.sipkova@o2active.cz HS Blatná 383491017
       
Laboratoře ÚŽP      
HS Blatná   Blatná

224491940

Laboratoř GIS   1. patro 59 221951912
Laboratoř ochrany vod   domeček, přízemí 221951913
Laboratoř měření kvality ovzduší   domeček, přízemí 221951907
Laboratoř instrumentální analýzy   domeček, přízemí 221951960
Laboratoř environmentální chemie a analýzy půd   domeček, suterén 221951914
Limnologická laboratoř   domeček, suterén 221951916
Mikroskopovna   domeček, půda 221951892
       
Pracovny PGS      
I. (malá)   domeček, půda 221951894
II. (velká)   domeček, půda 221951895

Akce dokumentů