E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Petra Innemanová, Ph.D.

 

 

  • Telefon: +42022195 1898
  • Email: innemanova@dekonta.cz
  • Pracovna: Benátská 2 - domeček, půda

     

Zaměření:

Odpady, environmentální mikrobiologie, sanační technologie

 

Konzultační hodiny:

St 10:00 – 12:00

Po domluvě kdykoliv

 

Předměty:

Odpady (základní přednáška)

Nakládání s odpady (seminář)

Seminář k DP I a II

Odborná praxe

 

Vybrané publikace:

 

Innemanová, P., Velebová, R., Filipová, A., Čvančarová, M., Pokorný, P., Němeček, J., Cajthaml, T. 2015. Anaerobic in situ biodegradation of TNT using whey as an electron donor: a case study.  New Biotechnology, 32(6), 701-709

Špačková, R., Filipová, A., Najmanová, P., Innemanová, P., Cajthaml, T. 2012. Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami. Acta Environmentalica Universiuauis Comenianae (Bratislava), 20(1), 1225-0285

Obruča, S., Innemanová, P. 2015. Utilization of Petroleum Hydrocarbon Residua for Production of Polyhydroxyalkanoates. Chemistry & Life 2015, Brno

Veselá L., Kubal M., Kozler J., Innemanová· P.:  Chem. Listy 99, 711 (2005)

Innemanová, P., Vencelides, Z., Šráček, O.: Monitorovaná přirozená atenuace ropných uhlovodíků a chlorovaných alifatických uhlovodíků v podzemní vodě, metodická příručka MŽP, Praha 2001

 

 Aplikované výsledky VaV:

 

RIV/25006096:_____/14:#000016

Ověřená technologie: Inovativní způsob inokulace zemin

 

RIV/25006096:_____/14:#000012

Poloprovoz: Poloprovozní test biostabilizace

 

RIV/61388971:_____/14:00442599

Patent: Způsob biodegradační sanace znečištěné zeminy

 

Praxe:

DEKONTA, a.s. (1994-dosud) – vedoucí oddělení výzkumu a vývoje

 

Akce dokumentů