E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.

hodnocení kvality venkovního ovzduší, vliv znečišťujících látek na vegetaci a ekosystémy, přízemní ozón, atmosférická depozice, vymezení rizikových oblastí z hlediska znečištění ovzduší

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749110001508


konzultační hodiny
pevně stanovené: středa 14:00–15:00 
po domluvě: kdykoli v pracovní době

Projekty (na stránce projektů)

Články v odborných zahraničních impaktovaných časopisech

Hůnová I. (2001): Spatial Interpretation of ambient air quality for the territory of the Czech Republic. Environmental Pollution 112/2, 107–119.

Bridges K. S., Jickells T. D., Davies T. D., Zeman Z. and Hůnová I. (2002): Aerosol, precipitation and cloud water observations on the Czech Krusne Hory plateau adjacent to a heavily industrialised valley. Atmospheric Environment 36, 353–360.

Bridgman H. A., Davies T. D., Jickells T., Hůnová I., Tovey K., Bridges K. and Surapipith V. (2002): Air pollution in the Krusne hory region, Czech Republic during the 1990s. Atmospheric Environment, 36, pp. 3375–3389. Hůnová I. (2003): Ambient Air Quality for the Territory of the Czech Republic in 1996–1999 Expressed by 3 Essential Factors. Science of the Total Environment. 303/3, 245–251.

Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (2003): Potential Ambient Ozone Impact on Ecosystems in the Czech Republic as Indicated by Exposure Index AOT40. Ecological Indicators 3,  35–47.

Hůnová I. (2003): Ambient Air Quality for the Territory of the Czech Republic in 1996–1999 Expressed by 3 Essential Factors. Science of the Total Environment. 303/3, 245–251.

Hůnová I., Šantroch J. and Ostatnická J. (2004): Ambient Air Quality and Deposition Trends at Rural Stations in the Czech Republic during 1993–2001. Atmospheric Environment 38,  887–898.

Purdon M., Cienciala E., Metelka V., Beranová J., Hůnová I. and Černý M. (2004): Regional variation in forest health under long-term air pollution mitigated by lithological conditions. Forest Ecology and Management 195,  355–371.

Pennanen A. S., Sillanpää M., Hillamo R., Quass U., John A. C., Branis M., Hůnová I., Meliefste K., Janssen N. A. H., Koskentalo T., Castaño-Vinyals G., Bouso L., Chalbot M.-C., Kavouras I. G., Salonen R. O. (2007): Performance of a high-volume cascade impactor in six European urban environments: Mass measurements and chemical characterization of size-segregated particulate samples. Science of the Total Environment 374, 297–310.

Hůnová I., Novotný R., Uhlířová H., Vráblík T., Horálek J., Lomský B., Šrámek V. (2010): The impact of ambient ozone on mountain spruce forests in the Czech Republic as indicated by malondialdehyde. Environmental Pollution 158, 2393–2401.

Hůnová I., Matoušková L., Srněnský R., Koželková K.  (2011): Ozone influence on native vegetation in the Jizerske hory Mts. of the Czech Republic: results based on ozone exposure and ozone-induced visible symptoms.. Environmental Monitoring and Assessment 183, 501–515.

Hůnová I., Kurfürst P., Maznová J., Coňková M. (2011): The contribution of occult precipitation to sulphur deposition in the Czech Republic. Erdkunde Archive for scientific geography 65, 247–259. doi 10.3112/erdkunde.2011.03.03.

Hůnová I., Horálek J., Schreiberová M., Zapletal M. (2012): Ambient ozone exposure in Czech forests: a GIS-based approach to spatial distribution assessment. The Scientific World Journal, volume 2012, Article ID 123760, 10 pages, doi: 10.1100/2012/123760.

Hůnová I., Schreiberová M. (2012): Ambient ozone phytotoxic potential over the Czech forests as assessed by AOT40. iForest – Biogeosciences and Forestry 5: 153–162.

Zapletal M., Pretel J., Chroust P., Cudlín P., Edwards-Jonášová M., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Hůnová I. (2012): The influence of climate change on stomatal ozone flux to forest ecosystem. Environmental Pollution 169, 267–273.

Hůnová I., Malý M., Řezáčová J., Braniš M. (2013): Association between Ambient Ozone and Health Outcomes in Prague. International Archives of Occupational and Environmental Health 86: 89–97. doi: 10.1007/s00420-012-0751-y.

Hůnová I., Maznová J., Kurfürst P. (2014): Trends in atmospheric deposition fluxes of sulphur and nitrogen in Czech forests. Environmental Pollution 184: 668–675. doi: 10.1016/j.envpol.2013.05.013.

Vlasáková-Matoušková L., Hůnová I. (2015): Stomatal ozone flux and visible leaf injury in native juvenile trees of Fagus Sylvatica L.:  A field study from the Jizerske hory Mts., the Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research.  doi 10.1007/s11356-015-4174-7.

Hůnová I., Stoklasová P., Schovánková J., Kulasová A. (2016): Spatial and Temporal Trends of Ozone Distribution in the Jizerské hory Mountains of the Czech Republic. Environmental Science and Pollution Research 23, 377–387.

Vacek S, Hůnová I. Vacek Z., Hejcmanová P., Podrázský V., Král J., Putalová T., Keith Moser W. (2015): Effects of air pollution and climatic factors on Norway spruce Forests in the Orlické hory Mts. (Czech Republic) 1979–2014. European Journal of Forest Research 134, 1127–1142.

Hůnová I., Kurfürst P., Vlček O., Stráník V., Stoklasová P., Schovánková J., Srbová Daša (2016): Towards a Better Spatial Quantification of Nitrogen Deposition: A Case Study for Czech Forests. Environmental Pollution, 213, 1028–1041. doi: 10.1016/j.envpol.2016.01.061.

Hůnová I., Kurfürst P., Stráník V., Modlík M. (2017): Nitrogen deposition to forest ecosystems with focus on its different forms. Science of the Total Environment 575, 791–798.

Kapitoly v odborných zahraničních monografiích

Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (2001): Ground-level ozone and its potential impacts on human health in the Czech Republic. In: Brebbia C. A. and Fajzieva D. ed. (2001): Environmental Health Risk. WITPress Southampton, pp. 63–70. ISBN 1–85312–875–9.

Bridgman H. A., Davies T. D., Jickells T., Hůnová I., Tovey K., Bridges K and Surapipith V. (2002): Air Pollution from the Krusne Hory Region in the Czech Republic during the 1990s. Hydrometeoizdat, St. Petersburg, pp. 230–251, ISBN 5–286–01449–6.

Hůnová I. (2005): Trends in surface ozone concentrations over the Czech Republic in 1993–2003. In: Brebbia C. A. ed.: Air Pollution XIII. WITPress Southampton, pp. 445–454. ISBN 1–84564–014–4.

Hůnová I., Livorová H., Ostatnická J. (2005): Temporal and Spatial Patterns and Potential Impact on Ecosystems in the Czech Republic as Indicated by Exposure Index AOT40. In: Burk A. R. ed.: New Trends in Ecology Research. Nova Science Publishers. ISBN: 1–59454–379–8.

Články v recenzovaných odborných časopisech

Hůnová I., Šantroch J. (1999): Promítnutí právních předpisů Evropské Unie do legislativy upravující ochranu kvality ovzduší v České republice. Ochrana ovzduší 11, No. 4, pp.1–7.

Hůnová I., Livorová H., Ostatnická J. (2000): Critical Levels for Ozone in the Czech Republic. Meteorologický časopis/Meteo rological Journal SHMÚ 3, No. 1, pp. 11–18.

Hůnová I., Šantroch J. (2000): Právní předpisy Evropské Unie a jejich důsledky pro monitorování prašného aerosolu (PM10) pro Českou republiku. Ochrana ovzduší 12, No. 6, pp 1–3.

Hůnová I. (2001): Odour Annoyance Assessment in the Czech Republic. Case-study for the town of Kolín and small communities in the Mělník region. Meteorologický časopis/Meteo rological Journal SHMÚ 4, No. 1, pp. 11–19.

Hůnová I., Novák V. (2001): Expoziční index AOT40 jako nástroj pro odhad účinku přízemního ozonu na ekosystémy. Meteorologické zprávy 54, No. 3, pp. 65–72.

Janoušková S., Hůnová I., Šantroch J. (2002): Koncepce imisních limitů pro oxidy dusíku v české legislativě. Ochrana ovzduší 14, No.2, pp. 1–6.

Prošková J., Hůnová I., Macoun J. (2002): Anomálie chemického složení atmosférických srážek pozorovaná na některých měřicích lokalitách v České republice v únoru, březnu a dubnu roku 1996. Meteorologické zprávy 55, No 4., pp. 97–102.

Bridgman H. A., Davies T. D., Jickells T. D., Keder J., Bridges K. S., Hůnová I., Zeman Z., Surapipith V. (2002): Meteorological Controls on fog events in the Krusne hory region, NW Czech Republic: a case study. Meteorologický časopis/Meteo rological Journal SHMÚ 5, No. 3, pp. 7–15.

Hůnová I. (2003): Nové imisní limity pro ochranu vegetace a ekosystémů v české legislativě. Ochrana ovzduší 15 (35), No. 4, pp 4–8.

Prošková J., Hůnová I. (2006): Přístupy k hodnocení atmosférické depozice usazených srážek. Meteorologické zprávy 59, No 5., pp. 151–157.

Hůnová I. (2006): Pasivní dozimetry Ogawa pro měření koncentrací přízemního ozonu: zkušenosti s aplikací a výsledky měření ve vybraných horských lesích ve vegetačním období 2004–2005. Ochrana ovzduší 19 (38), No. 5, pp 8–15.

Hůnová I. (2007): Znečištění ovzduší v oblasti Los Angeles. Meteorologické zprávy 60, No. 2, pp. 43–48.

Matoušková L., Hůnová I. (2007): Measurement of Surface Ozone Concentrations using Ogawa Passive Samplers in the Novohradske hory Mts. during the 2004 and 2005 Vegetation Periods. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 21, pp. 161–173.

Šrámek V., Novotný R., Uhlířová H., Bednářová E., Hůnová I. (2007): Vliv ozonu na lesní porosty – mechanismus působení, vliv na dřeviny, ukazatele poškození. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 138–147.

Maznová J., Hůnová I., Vlček O., Hnilicová H. (2009): Zlepšení metod hodnocení znečištění ovzduší částicemi PM10 na území České republiky. Ochrana ovzduší 21 (41), No. 2, 3–9.

Hůnová I., Coňková M. (2009): Fytotoxický potenciál přízemního ozonu pro lesy v České republice. Meteorologické zprávy 62, No 3., pp. 73–79.

Matoušková L., Novotný R., Hůnová I., Buriánek V. (2010): Visible foliar injury as a tool for the assessment of surface ozone impact on native vegetation: a case study from the Jizerske hory Mts. Journal of Forest Science 56, 177–182.

Maznová J., Hůnová I. (2010): Trendy atmosférické depozice síry, dusíku a vodíkových iontů v České republice. Meteorologické zprávy 63, No 3, 91–98.

Zapletal M., Pretel J., Hůnová I. (2010): Vliv klimatických změn na stomatální tok ozonu do lesních ekosystémů. Meteorologické zprávy 63, No 6, 181–187.

Hůnová I. (2011): Informace z mezinárodní konference „Ozon, klimatická změna a lesy“ v Průhonicích. Meteorologické zprávy 64, No 4, 127–128.

Maznová J., Hůnová I., Braniš M. (2012): Doporučené hodnoty a právně závazné limity kvality vnitřního ovzduší v mezinárodním srovnání. Ochrana ovzduší 24 (44), č. 2, 17–24.

Matoušková L., Hůnová I. (2013): Vliv přízemního ozonu na vegetaci v horském ekosystému: hodnocení pomocí stomatálního toku. Meteorologické zprávy 66, No 1, 6–16.

Knobová V., Hůnová I., Malý M., Braniš M. (2014): Vliv vln vedra v létě 2003 a 2006 na úmrtnost obyvatel Prahy. Meteorologické zprávy 67, No 2, 33–40.

Bendáková H., Hůnová I. (2015): Přízemní ozon jako jeden z faktorů oxidativního stresu v horských lesích. Meteorologické zprávy 68, No. 1, 8–17.

Hůnová I. (2016): Atmosférická depozice dusíku. Chemické listy 110, 779–784.

Příspěvky na konferencích

Hůnová I., Ostatnická J. and Fiala J. (1995): Hodnocení kvality venkovního ovzduší na území České republiky. Poster na celostátní konferenci Ochrana ovzduší 95 v Milovech.

Fiala J., Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (1996): Evaluation of Possible Impact of Tropospheric Ozone on Crops and Forest Ecosystems in the Czech Republic using the AOT40. Poster na konferenci EIA, VŠZ Praha-Suchdol, říjen 1996.

Hůnová I., Šantroch J. and Klein O. (1997): Problematika NOx a imisní limity. Konference Životné podmienky a zdravie, 29.9.-1.10.1997, Liptovský Ján-Bystrá. Klein O., Hůnová I. and Šantroch J. (1997): Oxidy dusíku jako radikály v účincích na organismus. jako podklad pro hodnocení potenciálního vlivu troposférického ozónu na vegetaci. In: Drobná B. et al. edit (1998): Sborník ze 3.konference Ovzdušie 98, str. 219– Konference Životné podmienky a zdravie, 29.9.-1.10.1997, Liptovský Ján-Bystrá.

Bridges K. S., Davies T. D., Jickells T. D., Zeman Z. and Hůnová I. (1998): Cloudwater Observations on the Czech Krusne Hory Mountain Plateau, Overlooking a Heavily-Industrialised Valley. In Schemenauer R. S. and Bridgman H. (eds.): 1st Conference on Fog and Fog Collection. Proceedings. International Development Research Centre, Ottawa, Canada, pp. 65–68. ISBN 0–9683887–0-1.

Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (1998): Územní rozložení expozičního indexu AOT40 222. SHMÚ, Bratislava.

Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (1998a): Územní rozložení expozičního indexu AOT60 jako podklad pro hodnocení potenciálního vlivu troposférického ozónu na zdravotní stav obyvatelstva. In: Drobná B. et al. edit (1998): Sborník ze 3.konference Ovzdušie 98, str.223–225. SHMÚ, Bratislava.

Fiala J. et al. (1998): Hodnocení kvality ovzduší na území České republiky za poslední roky. In: Drobná B. et al. edit (1998): Sborník ze 3. konference Ovzdušie 98, str.223–225. SHMÚ, Bratislava.

Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (1999): Expoziční index AOT40 jako nástroj pro hodnocení potenciálního vlivu přízemního ozónu na ekosystémy. In: Sborník z konference Ekotrend. České Budějovice, březen 1999.

Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (1999): Ground-level Ozone Exceedance Maps for the Czech Republic. In: Cocheo V. et al. edit.: Air Quality in Europe, Challenges for the 2000s. Short Paper Book. EI, Venice.

Hůnová I., Klein O. and Bencko (1999): Znečištění ovzduší:pedagogické aspekty ve výuce na Přírodovědecké fakultě a 1. lékařské fakultě UK v Praze. Bratislava Hůnová I., Livorová H. and Ostatnická J. (1999): Územní rozložení koncentrací přízemního ozónu na území ČR vyjádřené pomocí expozičních indexů AOT40 a AOT60. In: Sborník z konference Ateroskleróza-Hypertenze-Prevence. Špindlerův Mlýn 14.-16.10.1999.

Klein O., Hůnová I. and Šantroch J. (1999): Troposférický (přízemní) ozón a oxidativní stres. In: Sborník z konference Ateroskleróza-Hypertenze-Prevence. Špindlerův Mlýn 14.-16.10.1999. Hůnová I. and Ostatnická J. (2000): Kvalita venkovního ovzduší v CHKO Třeboňsko. In: Sborník abstrakt z konference Třeboňsko 2000. Třeboň 12.-14.4.2000.

Hůnová I., Livorová H., Uhlirová H. and Ostatnická J. (2000): Ground-level ozone and its potential impacts on forests in the Czech Republic. In: Joumard R. ed.: Transports et Pollution de l´Air. 9eme colloque. Avignon, 5–8 juin 2000. Proceedings, pp.357–362. ISBN: 2–85782–533–1. ISSN: 0769–0266. INRETS & TUG, Arcueil.

Hůnová I. (2000): Particulate Matter Monitoring in the Czech Republic. Poster. Mezinárodní kurs „Aerosols and Health“. Karlsruhe, 28.-29.6.2000. Hůnová I. and Ostatnická J. (2000): Ambient Air Quality in Prague. In: Němec J. edit. (2000): Praga 2000 – Natura Megapolis. International Conference 27.8.-1.9.2000. Proceedings. ISBN 80–86064–47–6. AOPK, Praha.

Hůnová I. (2000): Spatial Interpretation of Ambient Air Quality for the Territory of the Czech Republic. Prague 2000. International Symposium. 12–14.9.2000. CD-rom Proceedings, DOE/EM-0584.

Hůnová I., Rychlíková E., Klein O. and Šantroch J. (2000): Oxidy dusíku a životní prostředí. In: Kol.(2000): XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Sborník z konference s mezinárodní účastí. SZÚ, Praha.

Šantroch J., Hůnová I. and Ostatnická J. (2000): Trends in Emissions, Ambient Air Quality nad Deposition of Atmospheric Sulphur in the Czech Republic in period of 1990–1999. Acid Rain 2000 International Conference. 10–16 December 2000. Tsukuba, Japan.

Hůnová I. (2001): Direktivy Evropské Unie pro kvalitu venkovního ovzduší. Sborník konference OVZDUŠÍ 2001. Masarykova Universita, Brno. ISBN 80–210–2591–3. str. 244.

Hůnová I. and Ostatnická J. (2000): Kvalita venkovního ovzduší v CHKO Třeboňsko. In: Pokorný J., Šulcová J., Hátle M. and Hlásek J. eds. (2000): Třeboňsko 2000. Ekologie a ekonomika Třeboňska po dvaceti letech. UNESCO/MaB, pp. 324–326 , ENKI, o.p.s., Třeboň. ISBN 80–238–6370–3.

Bridgman H. A., Davies T. D., Jickells T. D., Hůnová I., Bridges K. and Surapipith V. (2001): The Climatology of Fog and Rime on the Krusne Hory Mountains, Czech Republic, Winter 1995–1996. In Schemenauer R. S. and Puxbaum H. (eds.): 2nd Conference on Fog and Fog Collection. Proceedings. International Development Research Centre, Ottawa, Canada, pp. 1–4. ISBN 0–9683887–1-X.

Hůnová I. (2001): Spatial Interpretation of Ambient Air Quality for the territory of the Czech Republic. In: Detecting Environmental Change Science and Society 17–20 July 2001 London, UK. Abstracts of papers. pp.101–102. Hůnová I., Roubal Z. and Ostatnická J. (2002): Kvalita venkovního ovzduší Novohradských hor. In: Papáček M. ed. (2002): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 10.-11.1.2002, 285 s. ISBN 80–7040–524–4; 80–901250–7-7. str. 69–73.

Hůnová I. (2002): Je znečištění venkovního ovzduší rizikovým faktorem pro ekosystémy Novohradských hor? In: Papáček M. ed. (2002): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 10.-11.1.2002, 285 s. ISBN 80–7040–524–4; 80–901250–7-7. str. 75–79.

Hůnová I., Ostatnická J. (2002): To What Extent are Ecosystems in the Czech Republic Impacted by the Long-term Effect of Elevated Ambient Air Pollutant Concentrations? In: Participation of Women in the Fields of Meteorology, Operational Hydrology and Related Sciences. 16–17.5.2002, SHMÚ, Bratislava. ISBN 80–88907–27–6, pp. 32–38.

Hůnová I. (2002): NO/NO2 Concentration Ratio at Different Types of Monitoring Sites in the Czech Republic regarding the Legal Aspects of Relevant Limit Values. In: Sturm P. and Minarik S. eds. (2002): Transport and Air Pollution. 11th International symposium, Graz, 19–21.6. 2002. Proceedings, pp.225–232. ISBN: 3–901351–59–0. TUG, Graz.

Hůnová I., Šantroch J. and Ostatnická J. (2002): Ambient Air Quality and Deposition Trends in the Czech Republic. In: BIOGEOMON. 4th International symposium on Ecosystem Behaviour. August 17–21, 2002, Reading. pp. 100.

Hůnová I. and Běláková Š. (2003): Výsledky měření koncentrací přízemního ozonu pasivními dosimetry na Vysoké v Novohradských horách v roce 2003, str. 71–76. In: Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 221 s. ISBN 80–7040–657–7; 80–8668–01–0.

Hůnová I. (2004): Trendy S, N a O3 v ovzduší a depozici na vybraných horských a regionálních stanicích v České republice. In: Šír M. a Tesař M. eds.: Atmosférická depozice 2004. Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha. ISBN: 80–02–01659–9. pp. 29–36.

Hůnová I. and Běláková Š. (2004): Ground-level Ozone Passive Monitoring in the Novohradske hory Mts., Vysoka site, the Czech Republic. In: Zerefos C. ed. (2004): Ozone. Proceedings of the XX Quadrennial Ozone Symposium, June 2004, Kos, Greece. University of Athens. pp. 879—880.

Hůnová I. and Horálek J. (2004): Trends in Ground-level Ozone Concentrations over the Czech Republic in 1994—2003. In: Zerefos C. ed. (2004): Ozone. Proceedings of the XX Quadrennial Ozone Symposium, June 2004, Kos, Greece. University of Athens. pp. 877—878.

Hůnová I. (2005): Měření koncentrací ozonu pasivními dosimetry v horském terénu. In: Holoubková I. ed.: Ovzduší 2005. Sborník konference. ISBN 80–210–3688–5. Masarykova Universita, Brno. pp. 199–201.

Hůnová I., Běláková Š., Matoušková L. (2005): Měření koncentrací přízemního ozonu pasivní dosimetrií v Novohradských horách na lokalitě Vysoká v r. 2003 a 2004. In: Holoubková I. ed.: Ovzduší 2005. Sborník konference. ISBN 80–210–3688–5. Masarykova Universita, Brno. pp. 253–256.

Hůnová I., Ostatnická J. (2005): Kvalita venkovního ovzduší v České republice. In: Holoubková I. ed.: Ovzduší 2005. Sborník konference. ISBN 80–210–3688–5. Masarykova Universita, Brno. p. 257.

Hůnová I., Srněnský R., Ostatnická J. (2005): Mapy AOT40 pro indikaci rizikových oblastí z hlediska možného poškození ekosystémů přízemním ozonem. In: Holoubková I. ed.: Ovzduší 2005. Sborník konference. ISBN 80–210–3688–5. Masarykova Universita, Brno. pp. 258–260.

Ostatnická J., Hůnová I., Srněnský R. (2005): Kvalita venkovního ovzduší České republiky, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. In: Holoubková I. ed.: Ovzduší 2005. Sborník konference. ISBN 80–210–3688–5. Masarykova Universita, Brno. pp. 68–72.

Hůnová I., Šantroch J., Ostatnická J., Kurfurst P. (2005): Atmospheric deposition over the Czech republic: trends and spatial distribution. In: Hůnová I. ed.: Acid rain 2005. Conference abstracts. ISBN 80–86690–25–3. ČHMÚ, Praha. p. 98.

Hůnová I., Horálek J., Srněnský R., Ostatnická J. (2005): Trends in surface ozone concentrations and ozone exposure expressed by AOT40 over the Czech Republic in 1994–2004. In: Hůnová I. ed.: Acid rain 2005. Conference abstracts. ISBN 80–86690–25–3. ČHMÚ, Praha. p. 190.

Ostatnická J., Hůnová I. (2005): Ambient air quality mapping in the Czech Republic:the invaluable tool for decision making. In: Hůnová I. ed.: Acid rain 2005. Conference abstracts. ISBN 80–86690–25–3. ČHMÚ, Praha. p. 724. Hunova I. (2006): Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic. BIOGEOMON Conference Program and Abstracts, p. 103

Hůnová I., Srněnský R., Koželková K. (2007): Využití pasivních dosimetrů pro vymezení rizikových oblastí z hlediska potenciálního poškození vegetace přízemním ozonem. In: Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. Sborník příspěvků. VÚRV, Praha-Ruzyně. ISBN 978–80–87011–00–3. 396–401.

Matoušková L., Hůnová I. (2007): Viditelné symptomy způsobené přízemním ozonem pozorované na vybraných rostlinných druzích na území CHKO Jizerské hory. In: Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. Sborník příspěvků. VÚRV, Praha-Ruzyně. ISBN 978–80–87011–00–3. 246–251.

Hůnová I. (2007): Vymezení rizikových oblastí z hlediska potenciálního poškození vegetace ozonem pro Jizerské hory. In: Ovzduší 2007. Sborník konference. ISBN 978–80–86188– 25–6.Botanický ústav AV ČR, Průhonice. pp. 127–130.

Matoušková L., Hůnová I. (2007): Bioindikátory přízemního ozonu na území CHKO Jizerské hory. In: Ovzduší 2007. Sborník konference. ISBN 978–80–86188– 25–6.Botanický ústav AV ČR, Průhonice. pp. 245–250.

Prošková J., Horálek J., Hůnová I. (2007): Závislost poměrů suspendovaných částic frakcí PM2,5 a PM10 na jednotlivých typech lokalit.. In: Ovzduší 2007. Sborník konference. ISBN 978–80–86188– 25–6.Botanický ústav AV ČR, Průhonice. pp. 255–258.

Hůnová I. (2008): Surface Ozone Levels in the Czech Republic. QOS.

Hůnová I. (2008): How to map surface ozone levels for vegetation risk assessment? A case study from the Jizerske hory Mts., Czech Republic. In: Schaub M., Kaennel Dobbertin M., Steiner D. (eds.) 2008: Air Pollution and Climate Change at Contrasting Altitude and Latitude. 23rd IUFRO Konference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. Murten, Switzerland, 7–12 Sept 2008. Abstracts. Birmensdorf, Weiss Federal Research Institute WSL. pp. 145.

Matoušková L., Hůnová I. (2008): Surface ozone concentrations and visible leaf injury of selected species in the Jizerske hory Mts., Czech Republic. In: Schaub M., Kaennel Dobbertin M., Steiner D. (eds.) 2008: Air Pollution and Climate Change at Contrasting Altitude and Latitude. 23rd IUFRO Konference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. Murten, Switzerland, 7–12 Sept 2008. Abstracts. Birmensdorf, Weiss Federal Research Institute WSL. pp. 127.

Hůnová I., Coňková M. (2009): Ambient ozone phytotoxic potential in the Czech Republic. Zborník abstraktov. Medzinárodný seminár Monitoring prízemného ozónu a hodnotenie ozónových interakcií na Slovensku a v Českej Republike. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, Zvolen. ISBN 978–80–8093–078–3. pp. 11–14.

Zapletal M., Chroust P., Večeřa Z., Mikuška P., Cudlín P., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Janouš D., Taufarová K., Marek M., Šrámek V., Novotný R., Hůnová I. (2009): Modelování a měření depozičního a stomatálního toku ozonu do smrkového porostu v lokalitách Bílý Kříž, Švýcárna a Želivka. Zborník abstraktov. Medzinárodný seminár Monitoring prízemného ozónu a hodnotenie ozónových interakcií na Slovensku a v Českej Republike. Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, Zvolen. ISBN 978–80–8093–078–3. pp. 41–44.

Hůnová I., Coňková M. (2009): Fytotoxický potenciál přízemního ozonu v České republice. In: Ovzduší 2009. Sborník konference. . In: Ovzduší 2007. Sborník konference. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978–80–210–4829–4. pp. 211–215.

Maznová J., Hůnová I. (2009): Vývoj atmosférické depozice síry, dusíku a vodíkových iontů na lokalitách ČHMÚ reprezentujících horské lesy. In: Ovzduší 2007. Sborník konference. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978–80–210–4829–4. pp. 229–231.

Vlček O., Hůnová I. (2009): Modelování frakce PM10 pomocí eulerovského fotodisperzního modelu CAMx. In: Ovzduší 2007. Sborník konference. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978–80–210–4829–4. pp. 257–260.

Zapletal M., Chroust P., Večeřa Z., Mikuška P., Cudlín P., Urban O., Pokorný R., Czerný R., Janouš D., Taufarová K., Marek M., Hůnová I., Černikovský L., Medlen A. (2009): Porovnání gradientového měření a modelování depozičního toku ozonu do smrkového porostu v lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy). In: Ovzduší 2007. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978–80–210–4829–4. pp. 125–130.

Hůnová I. (2009): Fytotoxický potenciál přízemního ozonu v ČR. Ochrana ovzduší ve státní správě – teorie a praxe V, České Budějovice 3.—5.11.2009. Sborník konference. Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim, str. 105–110. ISBN 978-80-86832-46-3.

Hůnová I. (2008): Jak vymezit rizikové oblasti z hlediska potenciálního poškození vegetace přízemním ozonem? Případová studie pro CHKO Jizerské hory. Znečištění ovzduší. Metody měření a hodnocení vlivu. Mikulov 23—24.11.2008. Sborník konference. ČHMÚ, Praha, str. 27–33. ISBN 978-80-86690-49-0.

Hůnová I., Kurfürst P., Maznová J., Coňková M. (2011): Příspěvek horizontální depozice k atmosférické depozici síry. In: Ovzduší 2011. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-5450-9. pp. 73–75.

Hůnová I., (2011): Zlepšení metod hodnocení znečištění ovzduší částicemi PM10 na území České republiky. In: Ovzduší 2011. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-5450-9. pp. 178–179.

Hůnová I., (2013): Přízemní ozon v Jizerských horách. Vymezení rizikových oblastí na základě měření difuzními dozimetry a vliv na vegetaci. In: Ovzduší 2013. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-6203-0. pp. 89–91.

Stoklasová P., Hůnová I., (2013): Analýza časoprostorové variability koncentrací ozonu v CHKO Jizerské hory. In: Ovzduší 2013. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-6203-0. pp. 181–183.

Hůnová I., Stoklasová P., Kurfürst P., Vlček O., Schovánková J. (2014): Atmosférická depozice dusíku – do jaké míry ji umíme spolehlivě kvantifikovat? In: Hydrologie malého povodí 2014 (Brych K., Tesař M., eds.). Sborník konference. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha. ISBN 978-80-02-02525-2, pp. 156–159.

Hůnová I., Stoklasová P., Kurfürst P., Vlček O., Schovánková J. (2014): Atmospheric deposition of nitrogen over Czech forests: refinement of estimation of dry deposition for unmeasured nitrogen species. Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-14292-1, 2014. EGU General Assembly 2014.

Hůnová I. (2014): Trends in Atmospheric Deposition Fluxes over Czech Forests. 8th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2014, Bayreuth, SRN, 13.–17.7.2014.

Hůnová I., Stoklasová P., Kurfürst P., Vlček O., Schovánková J., Stráník V. (2015): Spatial pattern of nitrogen deposition flux over Czech forests: a novel approach accounting for unmeasured nitrogen species. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-3617, 2015. EGU General Assembly 2015.

Hůnová I., Stoklasová P., Kurfürst P., Vlček O., Schovánková J., Stráník V. (2015): Atmosférická depozice dusíku v českých lesích. In: Ovzduší 2015. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN978-80-210-7829-1. pp. 173–176.

Stráník V., Hůnová I. (2015): Využití indexů kvality ovzduší pro komunikaci s veřejností. In: Ovzduší 2015. Sborník konference. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-7829-1. pp. 217–220.

Hůnová I., Stoklasová P., Kurfürst P., Vlček O., Schovánková J., Stráník V. (2015): Atmosférická depozice dusíku v lesích ČR. In: Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. Sborník abstraktů z výročního semináře České meteorologické společnosti. ČMeS, ČHMÚ, Praha. ISBN 978-87577-55-4. pp. 31.

Akce dokumentů