E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměstnanci

Vedení ústavu

 • Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
  ředitel ústavu, předseda oborové rady
  mikrobiální biodegradace organických polutantů, mikrobiální bioremediace, analýzy mikrobiálních populací, charakterizace metabolických drah kontaminantů, studium mechanismů biodegradace, ekotoxicita organických polutantů, biodostupnost organických polutantů
 • Prof. Ing. Mgr Jan Frouz, CSc.
  zástupce ředitelegarant Bc a NMgr. studia
  Ekologie půdních organismů, role půdních organismů v tvorbě půd a koloběhu živin, obnova  půd a obnova těžce poškozených ekosystémů, obnova výsypek, ekologie mravenců
 • RNDr. Jolana Tátosová Ph.D.
  tajemnice ústavu, koordinátor SIS, správce WhoIs, správce OBD, poradce pro Bc. a Mgr. studium
  limnologie, paleolimnologie vysokohorských vodních ekosystémů

Pedagogicko-vědečtí pracovníci

 • Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
  editor časopisu European Journal of Environmenal Sciences, koordinátor Erasmus
  teoretická a evoluční ekologie, populační dynamika, stabilita ekologických společenstev, ochrana přírody
 • Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
  hodnocení kvality venkovního ovzduší, vliv znečišťujících látek na vegetaci a ekosystémy, přízemní ozón, atmosférická depozice, vymezení rizikových oblastí z hlediska znečištění ovzduší
 • Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
  Bird community structure and population dynamics, macroecology, tropical ecology, speciation and biogeography of birds, conservation biology. 
 • Doc. Ing. Dr. Petr Klusoň, DSc.
  organická chemie a organická technologie, toxikologie přírodních látek
 • RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
  vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší
  atmosférický aerosol, prvková a izotopická chemická analýza složek životního prostředí, určování zdrojů znečištění atmosféry
 • Ing. Luboš Matějíček, Dr.
  zástupce koordinátora SIS, vedoucí Laboratoře GIS
  modelování environmentálních systémů, geografické a krajinné informační systémy
 • RNDr. Petra Horká, Ph.D.
  Ekologie a chování ryb v tekoucích vodách.

Pedagogicko-vědečtí pracovníci - externí

 • RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku, AV čR, Praha)
 • RNDr. Petr Baldrian, PhD (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)
 • Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. ( MFF UK, Praha)
 • Prof. MUDr. Vladimír Becko, DrSc. (Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK, Praha)
 • Doc. Mgr. Luděk Bláha, PhD (RECETOX, Brno)
 • RNDr. Petr Dostál, PhD (Botanický ústav AV ČR, Průhonice)
 • Ing. MgA. Martin Frouz (National Geographic)
 • Ing. Jaroslava Frouzová, PhD. (Hydrobiologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • PeaDr. Tomáš Hák, PhD (COŽP UK, Praha)
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (COŽP UK, Praha)
 • Doc. RNDr. Ladislav Miko, CSc. (Evropská komise EU)
 • RNDr. Čeněk Novotný, CSc. (Mikrobiologický ústav, AV ČR, Praha)
 • Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (Entomologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
 • RNDr. Petr Rojík, PhD (Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s.)
 • Mgr. Ondřej Slavík, PhD (Česká Zemědělská univerzita, Praha)
 • RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D. (PřF Jihočeská univerzita, Č .Budějovice)
 • Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. (SoWa Infrastructure & ÚPB BC AV ČR, České Budějovice)

Emeritní profesor

 • Prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.

  obecná a aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, biodiverzita, ekologie společenstev, ichtyologie, hospodaření s volně žijícími živočichy

Administrativní a techničtí pracovníci

 

Akce dokumentů