E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměstnanci

Vedení ústavu

 • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
  ředitel ústavu, předseda oborové rady
  mikrobiální biodegradace organických polutantů, mikrobiální bioremediace, analýzy mikrobiálních populací, charakterizace metabolických drah kontaminantů, studium mechanismů biodegradace, ekotoxicita organických polutantů, biodostupnost organických polutantů
 • prof. Ing. Mgr Jan Frouz, CSc.
  zástupce ředitele ústavugarant Bc. a NMgr. studia
  Ekologie půdních organismů, role půdních organismů v tvorbě půd a koloběhu živin, obnova  půd a obnova těžce poškozených ekosystémů, obnova výsypek, ekologie mravenců

 

 • RNDr. Jolana Tátosová Ph.D.
  tajemnice ústavu, koordinátor SIS, správce WhoIs, správce OBD, poradce pro Bc. a Mgr. studium
  limnologie, paleolimnologie vysokohorských vodních ekosystémů

Pedagogicko-vědečtí pracovníci

Pedagogicko-vědečtí pracovníci - externí

 • prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr.Sc. (Katedra práva ŽP, Právnická fakulta UK, Praha)
 • RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku, AV čR, Praha)
 • RNDr. Petr Baldrian, PhD (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)
 • prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. ( MFF UK, Praha)
 • prof. MUDr. Vladimír Becko, DrSc. (Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK, Praha)
 • doc. Mgr. Luděk Bláha, PhD (RECETOX, Brno)
 • RNDr. Petr Dostál, PhD (Botanický ústav AV ČR, Průhonice)
 • Ing. MgA. Martin Frouz (National Geographic)
 • Ing. Jaroslava Frouzová, PhD. (Hydrobiologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • PeaDr. Tomáš Hák, PhD (COŽP UK, Praha)
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (COŽP UK, Praha)
 • doc. RNDr. Ladislav Miko, CSc. (Evropská komise EU)
 • RNDr. Čeněk Novotný, CSc. (Mikrobiologický ústav, AV ČR, Praha)
 • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (Entomologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
 • RNDr. Petr Rojík, Ph. D. (Muzeum Sokolov)
 • Mgr. Ondřej Slavík, PhD (Česká Zemědělská univerzita, Praha)
 • RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D. (PřF Jihočeská univerzita, Č .Budějovice)
 • Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. (SoWa Infrastructure & ÚPB BC AV ČR, České Budějovice)

Emeritní profesor

 • Prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.

  obecná a aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, biodiverzita, ekologie společenstev, ichtyologie, hospodaření s volně žijícími živočichy

Administrativní a techničtí pracovníci

 

Akce dokumentů