E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměstnanci

Vedení ústavu

 • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. DSc. 
  ředitel ústavu, předseda oborové rady
  mikrobiální biodegradace organických polutantů, mikrobiální bioremediace, analýzy mikrobiálních populací, charakterizace metabolických drah kontaminantů, studium mechanismů biodegradace, ekotoxicita organických polutantů, biodostupnost organických polutantů
 • prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
  zástupce ředitele ústavugarant Bc. a NMgr. studia
  Ekologie půdních organismů, role půdních organismů v tvorbě půd a koloběhu živin, obnova  půd a obnova těžce poškozených ekosystémů, obnova výsypek, ekologie mravenců
 • RNDr. Jolana Tátosová Ph.D.
  tajemnice ústavu, koordinátor SIS, správce WhoIs, správce OBD, poradce pro Bc. a Mgr. studium
  limnologie, paleolimnologie vysokohorských vodních ekosystémů

Pedagogicko-vědečtí pracovníci

Pedagogicko-vědečtí pracovníci - externí

 • prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr.Sc. (Katedra práva ŽP, Právnická fakulta UK, Praha)
 • doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku, AV čR, Praha)
 • RNDr. Petr Baldrian, PhD (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)
 • prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. ( MFF UK, Praha)
 • prof. MUDr. Vladimír Becko, DrSc. (Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK, Praha)
 • doc. Mgr. Luděk Bláha, PhD (RECETOX, Brno)
 • RNDr. Petr Dostál, PhD (Botanický ústav AV ČR, Průhonice)
 • Ing. MgA. Martin Frouz (National Geographic)
 • Ing. Jaroslava Frouzová, PhD. (Hydrobiologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • PeaDr. Tomáš Hák, PhD (COŽP UK, Praha)
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (COŽP UK, Praha)
 • doc. RNDr. Ladislav Miko, CSc. (Evropská komise EU)
 • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (Entomologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
 • RNDr. Petr Rojík, Ph. D. (Muzeum Sokolov)
 • Mgr. Ondřej Slavík, PhD (Česká Zemědělská univerzita, Praha)
 • RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D. (PřF Jihočeská univerzita, Č .Budějovice)
 • Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. (SoWa Infrastructure & ÚPB BC AV ČR, České Budějovice)

Emeritní profesor

 • Prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.

  obecná a aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, biodiverzita, ekologie společenstev, ichtyologie, hospodaření s volně žijícími živočichy

Administrativní a techničtí pracovníci

 

Akce dokumentů