E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměstnanci

Vedení ústavu

 

 • Prof. Ing. Mgr Jan Frouz, CSc.
  ředitel ústavugarant Bc. a NMgr. studia
  Ekologie půdních organismů, role půdních organismů v tvorbě půd a koloběhu živin, obnova  půd a obnova těžce poškozených ekosystémů, obnova výsypek, ekologie mravenců
 • Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
  zástupce ředitele ústavu, předseda oborové rady
  mikrobiální biodegradace organických polutantů, mikrobiální bioremediace, analýzy mikrobiálních populací, charakterizace metabolických drah kontaminantů, studium mechanismů biodegradace, ekotoxicita organických polutantů, biodostupnost organických polutantů

 

 • RNDr. Jolana Tátosová Ph.D.
  tajemnice ústavu, koordinátor SIS, správce WhoIs, správce OBD, poradce pro Bc. a Mgr. studium
  limnologie, paleolimnologie vysokohorských vodních ekosystémů

Pedagogicko-vědečtí pracovníci

 • Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
  editor časopisu European Journal of Environmenal Sciences, koordinátor Erasmus
  teoretická a evoluční ekologie, populační dynamika, stabilita ekologických společenstev, ochrana přírody 
 • Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
  hodnocení kvality venkovního ovzduší, vliv znečišťujících látek na vegetaci a ekosystémy, přízemní ozón, atmosférická depozice, vymezení rizikových oblastí z hlediska znečištění ovzduší
 • Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
  Bird community structure and population dynamics, macroecology, tropical ecology, speciation and biogeography of birds, conservation biology. 
 • Doc. Ing. Dr. Petr Klusoň, DSc.
  organická chemie a organická technologie, toxikologie přírodních látek
 • RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
  vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší
  atmosférický aerosol, prvková a izotopická chemická analýza složek životního prostředí, určování zdrojů znečištění atmosféry
 • Ing. Luboš Matějíček, Dr.
  zástupce koordinátora SIS, vedoucí Laboratoře GIS
  modelování environmentálních systémů, geografické a krajinné informační systémy
 • RNDr. Petra Horká, Ph.D.
  Ekologie a chování ryb v tekoucích vodách. 
 • RNDr. Martin Čech, PhD
  ekologie rybožravých predátorů
 • Mgr. Petra Innemanová, Ph.D.
  odpadové hospodářství, dekontaminace
 • Mgr. Kateřina Jandová Ph.D.
  sekundární metabolity rostlin, alelopatie a jejich význam v dynamice invazí; kořenové exudáty a rhizosféra; metabolomické půdní analýzy - ergosterol, PLFA/NLFA; abiotické půdní analýzy
 • RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D.
  ekologie, management chráněných území
 • Mgr. Jana Načeradská, Ph.D.
  Úprava pitné vody, odstraňování metabolických produktů sinic a řas z pitné vody.
 • Ing. Hana Veselá, Ph.D.
 • vedoucí Laboratoře environmentální chemie a analýz půd
 • ekologická stechiometrie ve vývoji půd, obnova půd a revitalizace ekosystémů; laboratorní analýzy půd, sedimentu, vody a rostlinné biomasy se zaměřením na dostupné a celkové živiny, elementární analýza C, N
 • RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D
  meteorologie, fyzika atmosféry
 • Doc. Ing. Vladimíř Kočí, PhD
  Ekotoxikologie a environmentální dopady, LCA - - posuzování životního cyklu
 • RNDr. Daniel Vondrák, Ph.D.
 • paleolimnologie a kvartérní paleoekologie, hydrobiologie
 • Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.
 • Instrumentální analytické metody (IRMS, HPLC, HPIC, GC-MS), analýza půdy

Pedagogicko-vědečtí pracovníci - externí

 • RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku, AV čR, Praha)
 • RNDr. Petr Baldrian, PhD (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)
 • Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. ( MFF UK, Praha)
 • Prof. MUDr. Vladimír Becko, DrSc. (Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK, Praha)
 • Doc. Mgr. Luděk Bláha, PhD (RECETOX, Brno)
 • RNDr. Petr Dostál, PhD (Botanický ústav AV ČR, Průhonice)
 • Ing. MgA. Martin Frouz (National Geographic)
 • Ing. Jaroslava Frouzová, PhD. (Hydrobiologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • PeaDr. Tomáš Hák, PhD (COŽP UK, Praha)
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (COŽP UK, Praha)
 • Doc. RNDr. Ladislav Miko, CSc. (Evropská komise EU)
 • RNDr. Čeněk Novotný, CSc. (Mikrobiologický ústav, AV ČR, Praha)
 • Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (Entomologický ústav BC AV ČR, Č. Budějovice)
 • RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
 • RNDr. Petr Rojík, PhD (Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s.)
 • Mgr. Ondřej Slavík, PhD (Česká Zemědělská univerzita, Praha)
 • RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D. (PřF Jihočeská univerzita, Č .Budějovice)
 • Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. (SoWa Infrastructure & ÚPB BC AV ČR, České Budějovice)

Emeritní profesor

 • Prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.

  obecná a aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, biodiverzita, ekologie společenstev, ichtyologie, hospodaření s volně žijícími živočichy

Administrativní a techničtí pracovníci

 

Akce dokumentů