E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Jan Hovorka, Ph.D.

vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší, atmosférický aerosol - fyzikální a chemická charakteristika, určování zdrojů znečištění atmosféry

 


konzultační hodiny
pevně stanovené: úterý 9:00–12:00 
po domluvě: kdykoli v pracovní době 

Výuka

Stopová analýza v ŽP
laboratorní praktika k předmětu Stopová analýza v ŽP
Environmentální chemie
Vybrané metody analýzy ovzduší
Atmosférický aerosol

Členství ve vědeckých organizacích

Air & Waste Management Association

American Association for Aerosol Research

Česká aerosolová společnost

Gesellschaft für Aerosolforschung

Člen redakční rady časopisu Ochrana Ovzduší

Laboratoř pro studium kvality ovzduší

Stopová laboratoř J.B.Marshalla


 

Recenzované články a kapitoly v knihácjhh

 

J. Schwarz, X.Chi, W.Maenhaut, M.Civiš, J.Hovorka, J.Smolík, Elemental and organic carbon in atmospheric aerosols at downtown and suburban sites in Prague, Atmospheric Research, 2008, 90, 28

 

M. Braniš, J. Hovorka, P. Řezáčová, M. Domasová, M.Lazaridis, Effect of indoor and outdoor sources on particulate matter concetration in a naturally ventilated flat (Urban-aerosol project-Prague) Indoor Built Environ., 2005, 14, 307

 

J.Hovorka, R.F.Holub, M. Braniš, B.D.Honeyman, Tracing outdoor/indoor penetration of PM2.5, PM1.0 by 210Po/210Pb, Indoor Built Environ., 2005, 14, 249

J.Hovorka, R.F.Holub, M. Braniš, 210Pb/210Pb in indoor/outdoor PM2.5 and PM1.0 in Prague, wintertime 2003, In: Urban Aerosols and Their Impacts: Lessons Learned from the World Trade Center Tragedy,. J.Gaffney and B.Marley eds, ACS Symposium Series 919, Washington, DC, 2005, 300–308

Košler J., Wiedenbeck M., Wirth R., Hovorka J., Sylvester P., Míková J. Chemical and phase composition of particles produced by laser ablation of silicate glass and zircon implications for elemental fractionation during ICP-MS analysis, J.Anal.At.Spec trom. 2005, 20, 402

Holoubek I, Bednář J., Fiala J., Hovorka J., Hůnová I., Klán P., Kohoutek J., Komprda J., Leníček J., Skybová M., Vokounová Š., Závodský D., (2005) Atmosférické aerosoly, kovy. In: Troposférická chemie, Masarykova Univerzita, Brno, pp.159 (ISBN 80–210–3656–7)

Bartoňová, A., Bednář, J., Bízek, V., Braniš, M., Brechler, J., Cílek, V., Fiala, J., Filip, J., Holoubek, I., Hovorka, J., Hůnová, I., Kalvová, J., Moldan, B., Moldanová, J., Přibil, R. (2004) Atmosférický aerosol. In: Aktuální otázky znečištění ovzduší. Univerzita Karlova v Praze. 216pp. (ISBN 80–239–2187–8)

L.Betuš, J.Hovorka, Velikostní distribuce ultrajemného aerosolu v přízemní vrstvě atmosféry v Praze, Ochrana ovzduší, 2004, 4, 17

M. Novák, S. Emmanuel, MA. Vile, Y. Erel, A. Veron, T. Pačes, RK. Wieder, M. Vaněček, M. Štěpánová, E. Břízová and J. Hovorka, Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Ratios, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources, Environ. Sci. Technol., 2003, 37, 437

R.F. Holub, P.K. Smrz, G.M. Reimer, P.K. Hopke, J. Hovorka, B.D. Honeyman, Rebuttal to „Unfilterable 'geoaerosols', their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters“ by B. Krcmar and T. Vylita, published in Environmental Geology 40(6): 678–682, Environ. Geol., 2002, 41, 984

J.Hovorka, M Braniš, R.Přibil, Wintertime PM10 elemental composition and source apportionment in Prague and Benesov, Czech republic,J.Aerosol. Sci, 2001, 32, S783

R.F.Holub, J.Hovorka, Particles in high-pressure cylinder gases, J.Aerosol Sci., 2001, 32, S377

J.Hovorka, R.F.Holub, P.K.Hopke, G.M.Reimer and P.K.Smrz, Further investigation of the „geoaerosol“ phenomenon, J.Aerosol Sci., 2001,32, S61

J.Hovorka, R.F.Holub, P.K.Hopke, G.M.Reimer and P.K.Smrz, Measurement of Ultrafine Particles in a Dry Cave Environment, Acta Univ. Carol. – Environmentalica, 2000, 14, 157

R. Hillamo, M. Sillanpaa, V-M Kerminen, J.Schwarz, L. Džumbová , J. Kugler J. Smolík, I. Brožová, Z. Bartáčková, J.Šantroch, J.Hovorka, J. Kučera, and V.Havránek, Composition and Size of Atmospheric Aerosol in Prague, J.Aerosol. Sci, 1999, 30, S665

R.F. Holub, G.M.Reimer, P.K.Hopke, J.Hovorka, B.Krcmar, P.K.Smrz, Geoaerosols, Their Origin, Transport and Paradoxical Behaviour; A Challenge to Aerosol Science, J.Aerosol Sci, 1999, 30, S111

J.Hovorka , A.J. Veron , J. Schwarz , L. Džumbová , J. Kugler and J. Smolík, Stable Lead Isotope Ratios in Size-fractionated Urban Aerosols, J.Aerosol Sci, 1999, 30, S383

J.Hovorka and Geoffrey B.Marshall, Determination of As, Cd, and Pb in Epicuticular Waxes of Pine and Spruce Needles, Fresenius’ J.Anal.Chem., 1997, 358, 635

J.Hovorka, B.Keohane and G.B.Marshall, Elemental and Stable Lead Isotopic Composition of PM10 Aerosols by ICP-MS, Acta Univ. Carol. – Environmentalica, 1996, 10, 63

J.Hovorka, B.Keohane and G.B.Marshall, The Determination of the Elemental Composition of PM10 Particles by ICP-MS, ICP Information Newsletter, 1994, 20, 347

M.Drábek, J.Hovorka, Tellurium in Galenas from Various Types of Mineral Occurences in the Bohemian Massif, Věstník českého geologického ústavu, 1992, 67, 337

J.Hanzlík, J.Hovorka, Z.Samec and S.Toma, Electron Transfer Between Ferrocene and Hexacyanoferra te(III) Across the Water/1,2 – Dichlorethane Interface, Collection Czechoslovak. Chem. Commun., 1988, 53, 904

J.Hanzlík, J.Hovorka and A.M.Camus, Transfer of Trisbipyridine Transition Metal Complexes Across the Water/Dichlorethane Interface,Collection Czechoslovak. Chem. Commun., 1987, 52, 838

J.Hanzlík, Z.Samec and J.Hovorka, Transfer of Ferrocenium Cation Across Water/Organic Solvent Interfaces, J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem., 1987, 216, 303Příspěvky na konferencích

Hovorka, J. Braniš, M., Gadas, P., Valchárová, T, Fine and coarse aerosol particles in a student’s club before and after a smoking ban, European Aerosol Conference 2007, 9–14.Sep. 2007, Salzburg, Abstract T07A005

Lamprechtová K., J.Hovorka. Deposition of Submicron Aerosol on Spruce Needles; Wind Tunnel Measurements European Aerosol Conference, 9–14.Sep. 2007, Salzburg, Abstract T12A010

D.Thimmaiah, J.Hovorka, P.Hopke. Source Apportionment of Prague Aerosol from Combined Particle Number Size Distribution and Gaseous Composition Data by Bilinear Positive Matrix Factorisation, European Aerosol Conference, 9–14.Sep. 2007, Salzburg, Abstract LP25

J. Hovorka, V. Ždímal, J. Schwarz, Z. Wagner, P. Dohányosová, M. Braniš, and J. Smolík: Seasonal Variation of Submicron Aerosol Number Size Distribution at Urban and Suburban Sites of Prague in 2004/2005 European Aerosol Conference, 9–14.Sep. 2007, Salzburg, Abstract T13A229

J.Hovorka, Z.Staňková. Submicron Aerosol Particles in a Small Settlement Near Highway European Aerosol Conference, 9–14.Sep. 2007, Salzburg, Abstract T15A014

J. Schwarz, J. Smolík, and J. Hovorka PMx mass and ionic composition of PM in the NW suburb of Prague in relation to meteorological conditions, European Aerosol Conference, 9–14.Sep. 2007, Salzburg, Abstract T19A046

Schwarz J., Chi X., Maenhaut W., Hovorka J, Smolik J., EC/OC in PM10 at suburb of Prague, Report Series in Aerosol Science, FAAR, 2006, No.83, p.335–340

Schwarz J., Smolik J., Hovorka J, Ionic composition of atmospheric aerosol PM10 size fraction at Prague suburb, AAAS Milan, Italy 12–15 Sep.,2006

M.Braniš and J.Hovorka, The effect of technological and non-technological processes on air quality in a large indoor construction plant space, NOSA 2006 aerosol symposium, Report Series in Aerosol Science, FAAR, 2006, No.83, p.53–57

D.Thimmaiah, J.Hovorka, Comparison of APS and Beta as continuous monitors for measuring PM10 concetrations in urban air, 7th International Aerosol Conference, St.Paul, Minnesota, Sep. 10–15, 2006, p.530

J.Hovorka, D.Thimmaiah, M.Civiš, Velikostní distribuce submikronových částic aerosolu ve spalinách kotle na zemní plyn, abstrakt konference České aerosolové společnosti, Praha 15.11.2005, p. 31

J.Schwarz, J.Smolík, J.Hovorka, V.Ždímal, M.Civiš, Srovnání velikostních distribucí atmosférických aerosolů na pozaďových stanicích v centru a na severozápadním předměstí Prahy, abstrakt konference České aerosolové společnosti, Praha 15.11.2005, p. 19

J.Schwarz, J.Hovorka, V.Ždímal, J.Smolík, Mass size distribution of Prague aerosol on two sites and during three seasons, Abstracts of the EAC 2005, Ghent 28.9–2.10.2005, p. 712

J.Hovorka, M. Braniš, J.Schwarz, Diurnal pattern of submicron aerosol size/mass distribution in urban atmosphere, Prague winter 2004/2005, Abstracts of the EAC 2005, Ghent 28.9–2.10.2005, p. 619

Braniš M., Hovorka J., Performance of a photometer DustTrak in various indoor and outdoor environments, Abstracts of the EAC 2005, Ghent 28.9–2.10.2005, p. 535 M.Civiš, J.Hovorka, J.Schwarz, Comparison of gravimetric PM data from the Harvard Impactors and Ghent Stack unit PM10 samplers in Prague 2004, Abstracts of the EAC 2005, Ghent 28.9–2.10.2005, p. 529

Hovorka J., Betuš L., Ultrafine PM in near-ground layer of urban atmosphere, Prague 2002/2003, AAAR Supersite Conference, Atlanta 7–11.2.2005, 17PD-20, pp.139

Hovorka J., Braniš M., Schwarz J., Diurnal variation of submicron PM size distributions and gaseous pollutant concentrations during a year 2004 in Prague, pollution source estimations, AAAR Supersite Conference, Atlanta 7–11.2.2005, 9C4, 77

Míková J., Hovorka J., Košler J.: Charge and transport properties of particles during laser ablation sampling. Abstracts from Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Budapest 2005

Košler J., Wiedenbeck M., Wirth R., Hovorka J., Sylvester P., Míková J. Effects of size, chemical and phase composition of ablated particles on elemental fractionation during ICPMS analysis. 2004 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry Abstracts, 2004, 166

M.Braniš, J Hovorka, M Domasová, P.Řezáčová, Využití fotometru DustTrak k měření koncentrace aerosolu v různých typech vnitřního a vnějšího prostředí, sborník České aerosolové konference, 24.11.2004, pp. 23–26, ISBN 80–86186–11–3

J.Schwarz, J.Hovorka, V.Havránek, V.Ždímal, J.Smolík, Size related characterisation of Prague aerosol: First results from winter campaign, J.Aerosol Sci, Abstracts of the EAC 2004, Vol I, S583

J.Hovorka, R.F.Holub, M. Braniš, B.D.Honeyman, Tracing outdoor/indoor penetration of PM2.5, PM1.0 by 210Po/210Pb, Monitoring Indoor and Outdoor Air Pollution, MIAP 2004, Manchester, 20–21 April 2004

R.F.Holub, P.K.Smrz, B.D.Honeyman, P.K.Hopke, J.Hovorka, M.G.Reimer, “Geoaerosols”: A macroscopic quantum effect?, Abstracts of the papers of the American Chemical Society 226: U85-U85 73-NUCL Part 2 Sep. 2003

J.Hovorka, R.F.Holub, M. Braniš, 210Pb/210Pb in indoor/outdoor PM2.5 and PM1.0 in Prague, wintertime 2003, Reprints of Extended Abstracts, 226th ACS National Meeting, New York 7–11.Sep 2003, Vol. 43, No.2, 1383–1386, ISSN 1520–0507

M.Braniš, J.Hovorka, P.Řezáčová, M.Domasová, M.Lazaridis Characterisation of Indoor Particulate Matter – Influence of Indoor and Outdoor Sources (Urban –Aerosol, Prague) J.Aerosol Sci, Abstracts of the EAC 2003, Vol I, S373, ISSN 0021–8502

M.Domasová, P. Řezáčová, M.Braniš, J.Hovorka, Elemental Carbon in Indoor Urban PM1, PM2.5, PM10, J.Aerosol Sci, Abstracts of the EAC 2003, Vol I, S435, ISSN 0021–8502

J. Hovorka, R.F.Holub, M.Braniš, 210Pb in Outdoor/Indoor PM2.5, PM1.0 in Urban Atmosphere, Prague 2001/2002, J.Aerosol Sci, Abstracts of the EAC 2003, Vol I, S441, ISSN 0021–8502

J.Hovorka, A.J.Veron, J.Schwarz, L.Džumbová, J.Kugler, and J.Smolík, Tracing of Urban Aerosol Formation by Stable Isotopes of Lead, J.Aerosol Sci, Abstracts of the EAC 2003, Vol I, S699, ISSN 0021–8502

J. Košler, J. Hovorka, M. Wiedenbeck, M. Tubrett, P. Sylvester and J. Míková, Size Distribution of Number, Mass, and Composition of Aerosols Produced by Laser Ablation for ICP-MS Analysis, J.Aerosol Sci, Abstracts of the EAC 2003, Vol II, S1193, ISSN 0021–8502

M. Domasová, P.Řezáčová, M.Braniš, J.Hovorka, Fine carbonaceous fraction in Indoor Urban PM1, PM2.5, PM10, Report Series in Aerosol Science, FAAR, 2002, No.56, 20–22

J.Hovorka, M.Braniš, M.Domasová, P.Řezáčová, Indoor/outdoor particulate matter, NOx and O3 in urban environment (Preliminary results from the Urban-aerosol project – Prague), Report Series in Aerosol Science, FAAR, 2002, No.56, 59–61

J.Hovorka, V. Klápšťová, Ultrafine Aerosol and Gaseous Pollutants in Prague-centre in Winter 1999 –2000, U113–1 Aerosol and Health, Karlsruhe, 28–29 June 2000

J.Hovorka and M.tenDonkelaar, Elemental Composition and Stable Lead Isotopic Ratios of Wintertime PM10 Aerosols in Prague-Centre Crossroads, COST 319 Conference, Transport and Air Pollution, Technical Univerzity Graz, 1999, 76, IX/7, 39

J.Hovorka, P.Bauer and G.B.Marshall, Study of Metal Distribution in Pine and Spruce Needles, ve sborníku “Global Environmental Protection: Science, Politics and Common Sense”, II. SETAC World Congress, Vancouver, 5–9 listopad 1995

J.Hovorka, B.Keohane and G.B.Marshall, Elemental Composition of PM10 Particles Collected in Prague, ve sborníku “The Fifth International Symposium, Highway and Urban Pollution”, WHO/EURO Copenhagen, Dánsko, 22.-24.květen 1995

J.Hovorka, G.B.Marshall, P.Bauer, Chemická analýza aerosolu deponovaném na borovém a smrkovém jehličí, ve sborníku “Anorganická analýza v životním prostředí” Komorní Lhotka, 27.únor-2.březen 1995

K.V.Gajula, J.Hovorka, E.Stuchlík, Accumulation of Cadmium in Biomass of Daphnia magna During the Short-time Exposure, ve sborníku “14th International Symposium North American Lake Management Society”, Orlando, Florida, USA, 31. říjen-5. listopad 1994

J.Hovorka and G.B.Marshall, The Determination of Cadmium, Lead and Arsenic in the Natural Waxes of Pine and Spruce Needles by ETAAS, ve sborníku “7th Biennial National Atomic Spectroscopy Symposium”, University of Hull, Velká Británie, 20–22. červen 1994

 

Akce dokumentů