E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Odborné semináře ÚŽP

ZS 2020/2021 středa 15:00 – 16:30, Krajinova posluchárna B14 (Benátská 2, II. mezipatro)/Google Meet (do odvolání)

Publikováno 13.10.2020

Mlhy nad Českem. Jaký je jejich vývoj?

V popularizační rubrice Přírodovědecké fakulty vyšel článek pojednávající o výzkumu týmu doc. Ivy Hůnové z ÚŽP. Mlhy mají zásadní význam jak pro přírodní prostředí, tak pro společnost. Přinášejí do krajiny nezbytnou vláhu a čistí atmosféru. Zároveň však mohou být nebezpečné v souvislosti se sníženou viditelností a vzniku nebezpečných kyselin při spojení se znečišťujícími látkami. Donedávna však jejich podrobnému výzkumu nebyla věnována dostatečná pozornost. Vědci v čele s Ivou Hůnovou se proto zaměřili na komplexní zhodnocení výskytu tohoto důležitého jevu na území Česka z dlouhodobého hlediska.

Publikováno 24.8.2020

Nové Centrum environmentálních forenzních věd na ÚŽP

Centrum sdružuje fakultní a mimo-fakultní pracoviště zabývající se analýzami a výzkumem forenzních metod souvisejících s vyšetřováním kriminality páchané na životním prostředí. V rámci centra probíhá vývoj, standardizace a inovace metod pro praxi forenzního dokazování, především se zaměřením na oblast ochrany ohrožených druhů. Centrum disponuje odborníky ze specifických oblastí biologie, chemie a fyziky a zpracovává v těchto směrech forenzní analýzy, posudky a odborná vyjádření pro potřeby státní správy. Centrum využívá kapacit sdružených pracovišť včetně jejich přístrojového vybavení.

Publikováno 30.6.2020

Příroda v "koro" čase

Koronavirová současnost nás naučila setrvávat na jednom místě, ven do ulic vycházíme jen v nejnutnějších případech. Lidé se v centrech měst téměř nevyskytují, a když, tak s náležitým odstupem jeden od druhého. Městský život ubral na hlučnosti, a to včetně automobilové dopravy. To vše se zákonitě musí pozitivně projevit na životním prostředí.

Publikováno 11.5.2020

Kurz o legislativě nakládání s odpady ve firmách

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze ve spolupráci se společnostmi Cyrkl Zdrojová platforma a Envigroup pořádají již třetí ročník komplexního kurzu o legislativě nakládání s odpady ve firmách.

Publikováno 17.4.2020

Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2018/2019 – Ústav pro životní prostředí

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (*1980) je ornitolog působící na Ústavu pro životní prostředí. Jeho hlavním vědeckým zájmem je pochopení biologických principů, které lze využít v ochraně přírody. Jako modelové organismy mu slouží ptáci. V rámci svého výzkumu se zabývá především ekologickými mechanismy, které ovlivňují složení ptačích společenstev a populační dynamiku. Spolu se svými kolegy a studenty se zabývá mimo jiné reakcí ptáků na globální změny klimatu, urbanizaci nebo invazní rostliny.

Publikováno 11.3.2020

Erasmus program 2020/2021

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2020/2021 proběhne DISTANČNĚ

Publikováno 3.3.2020

Půdní fauna – pomocnice ve stabilizaci uhlíku?

Uhlík je důležitým a hojně zastoupeným prvkem na Zemi i ve vesmíru. Je součástí živé i neživé přírody, přičemž se liší formou a procentuálním zastoupením. Jedním z důležitých zásobáren uhlíku je půda, ve které je obsaženo až třikrát více uhlíku než v atmosféře. Rozklad stromového opadu přitom hraje zásadní roli při dotaci zásob uhlíku v půdě. Jaký vliv na dekompozici má typ opadu, teplota a jakou roli zde hraje svinka obecná? Na to a mnohem více se podívali Alexandra Špaldoňová a Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí.

Publikováno 21.2.2020

Téma Bc/Mgr práce: Role biocharu a kompostu ve zúrodnění degradovaných zemědělských půd

Intenzifikace zemědělství má za následek drastické snížení obsahu organické hmoty v půdě a kvůli používání pesticidů i snížení biologické oživenosti půdy. Tyto parametry jsou přitom zásadní pro úživnost půdy a produkci potravin. Organická hmota zajišťuje pravidelný přísun živin plodinám a aktivita mikroorganismů a půdních živočichů je přitom důležitá z hlediska uvolňování živin z organické hmoty do půdy.

Publikováno 18.2.2020

Akce dokumentů