E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Erasmus program 2020/2021

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2020/2021 proběhne DISTANČNĚ

Publikováno 3.3.2020

Půdní fauna – pomocnice ve stabilizaci uhlíku?

Uhlík je důležitým a hojně zastoupeným prvkem na Zemi i ve vesmíru. Je součástí živé i neživé přírody, přičemž se liší formou a procentuálním zastoupením. Jedním z důležitých zásobáren uhlíku je půda, ve které je obsaženo až třikrát více uhlíku než v atmosféře. Rozklad stromového opadu přitom hraje zásadní roli při dotaci zásob uhlíku v půdě. Jaký vliv na dekompozici má typ opadu, teplota a jakou roli zde hraje svinka obecná? Na to a mnohem více se podívali Alexandra Špaldoňová a Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí.

Publikováno 21.2.2020

Téma Bc/Mgr práce: Role biocharu a kompostu ve zúrodnění degradovaných zemědělských půd

Intenzifikace zemědělství má za následek drastické snížení obsahu organické hmoty v půdě a kvůli používání pesticidů i snížení biologické oživenosti půdy. Tyto parametry jsou přitom zásadní pro úživnost půdy a produkci potravin. Organická hmota zajišťuje pravidelný přísun živin plodinám a aktivita mikroorganismů a půdních živočichů je přitom důležitá z hlediska uvolňování živin z organické hmoty do půdy.

Publikováno 18.2.2020

Modern mehods in soil ecology

To je název dalšího nového kurzu, který je šitý na míru všem, kteří se věnují půdám / New course for all those who are interested in soil science

Publikováno 18.2.2020

Den otevřených dveří PřF UK - ÚŽP

Ve dnech 24. a 25. ledna 2020 se na celé Přírodovědecké fakultě UK, tzn. i její nedílné součásti, kterou je Ústav pro životní prostředí, uskuteční Den otevřených dveří, kdy všichni zájemci o studium budou moci zhlédnout možnosti, které jim jsou zde nabízeny.

Publikováno 9.1.2020

Ekologie 2019 – 7. konference České společnosti pro ekologii

Datum konání 4.9.2019 - 6.9.2019

Česká společnost pro ekologii (ČSPE) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého pořádají v Olomouci ve dnech 4.–6.9.2019 v pořadí sedmou konferenci České společnosti pro ekologii. / The 7th Conference of the Czech Ecological Society (ČSPE) will be organised by ČSPE and the Faculty of Science at Palacky University in Olomouc from 4th to 6th September 2019.

Publikováno 23.7.2019

Kde jsou lesy nejvíce ohrožené vysokou atmosférickou depozicí dusíku a vysokou expozicí přízemního ozonu?

Dusík představuje základní biogenní prvek pro výživu rostlin. Pokud však dojde k jeho nadbytku, může způsobovat zásadní poškození přírodního prostředí včetně lesních ekosystémů. Dusík spolu s přízemním ozonem jsou v současné době, kromě změny klimatu, považovány za jedny z hlavních hrozeb pro lesní ekosystémy. Odborníci pod vedením Ivy Hůnové z Ústavu pro životní prostředí PřF UK proto blíže analyzovali a stanovili oblasti lesních ekosystémů v Česku s nejvyššími expozicemi přízemního ozonu a depozicemi dusíku.

Publikováno 25.5.2019

prof. Cajthaml v 90' ČT24 o boji proti plastovému odpadu

V pořadu 90' ČT24 se probírala problematika boje proti plastovému odpadu a kroky, které momentálně v tomto problému plánuje podnikat Ministerstvo žitovního prostředí. Slovo dostal i profesor Ústavu přo životní prostředí, Tomáš Cajthaml.

Publikováno 14.5.2019

Akce dokumentů