E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Kurz o legislativě nakládání s odpady ve firmách

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze ve spolupráci se společnostmi Cyrkl Zdrojová platforma a Envigroup pořádají již třetí ročník komplexního kurzu o legislativě nakládání s odpady ve firmách.

Publikováno 17.4.2020

Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2018/2019 – Ústav pro životní prostředí

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (*1980) je ornitolog působící na Ústavu pro životní prostředí. Jeho hlavním vědeckým zájmem je pochopení biologických principů, které lze využít v ochraně přírody. Jako modelové organismy mu slouží ptáci. V rámci svého výzkumu se zabývá především ekologickými mechanismy, které ovlivňují složení ptačích společenstev a populační dynamiku. Spolu se svými kolegy a studenty se zabývá mimo jiné reakcí ptáků na globální změny klimatu, urbanizaci nebo invazní rostliny.

Publikováno 11.3.2020

Erasmus program 2020/2021

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2020/2021 proběhne DISTANČNĚ

Publikováno 3.3.2020

Půdní fauna – pomocnice ve stabilizaci uhlíku?

Uhlík je důležitým a hojně zastoupeným prvkem na Zemi i ve vesmíru. Je součástí živé i neživé přírody, přičemž se liší formou a procentuálním zastoupením. Jedním z důležitých zásobáren uhlíku je půda, ve které je obsaženo až třikrát více uhlíku než v atmosféře. Rozklad stromového opadu přitom hraje zásadní roli při dotaci zásob uhlíku v půdě. Jaký vliv na dekompozici má typ opadu, teplota a jakou roli zde hraje svinka obecná? Na to a mnohem více se podívali Alexandra Špaldoňová a Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí.

Publikováno 21.2.2020

Téma Bc/Mgr práce: Role biocharu a kompostu ve zúrodnění degradovaných zemědělských půd

Intenzifikace zemědělství má za následek drastické snížení obsahu organické hmoty v půdě a kvůli používání pesticidů i snížení biologické oživenosti půdy. Tyto parametry jsou přitom zásadní pro úživnost půdy a produkci potravin. Organická hmota zajišťuje pravidelný přísun živin plodinám a aktivita mikroorganismů a půdních živočichů je přitom důležitá z hlediska uvolňování živin z organické hmoty do půdy.

Publikováno 18.2.2020

Modern mehods in soil ecology

To je název dalšího nového kurzu, který je šitý na míru všem, kteří se věnují půdám / New course for all those who are interested in soil science

Publikováno 18.2.2020

Den otevřených dveří PřF UK - ÚŽP

Ve dnech 24. a 25. ledna 2020 se na celé Přírodovědecké fakultě UK, tzn. i její nedílné součásti, kterou je Ústav pro životní prostředí, uskuteční Den otevřených dveří, kdy všichni zájemci o studium budou moci zhlédnout možnosti, které jim jsou zde nabízeny.

Publikováno 9.1.2020

Akce dokumentů