E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak dobře napsat bakalářku - návod a interní požadavky

Témata, která bakalářští studenti OŽP zpracovávají v rámci svých BP, jsou velmi různorodá, proto jsme pro vás i vaše školitele připravili "vnitřní" pravidla, která:

  • jasně definují formy BP (rešerše vs. rešerše + vlastní data) a formální požadavky (jazyk práce, formátování, vazba aj.),

  • doporučují strukturu BP a formální úpravy (jak citovat, jak upravovat grafy, tabulky aj.),

  • upozorňují na nástrahy a nabízí cestu jak je překonat včetně spousty dalších užitečných rad. 

Věříme, že vám tento návod pomůže vyvarovat se obsahových i formálních nedostatků, se kterými jsme v minulosti  často setkávali, a které tak zbytečně snižovaly stupeň hodnocení jinak pěkných prací. 

 

Důležité informace ohledně BP (včetně tohoto návodu) a bakalářských státních zkoušek naleznete  na webu ÚŽP v sekci Studium - Bakalářské studium. 

Přiložený soubor: Jak dobře napsat BP
Publikováno: Úterý 12.07.2022 00:00

Akce dokumentů