E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚřední deska

Přijímací řízení
Informace pro uchazeče o studium
Studium
Informace pro studenty
Doručování veřejnou vyhláškou studentům a uchazečům
Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).
Věda
Zápis z posledního zasedání VRF, probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, akreditované obory pro habilitační a jmenovací řízení
Výběrová řízení na pracovní místa akademických pracovníků a další pracovní (funkční) místa
Veřejné zakázky
Informace podle Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Dokumenty
Dlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Výroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty UK za rok 2015
(PDF dokument, 4 MB)
Archiv
Archiv starších dokumentů, zveřejněných na úřední desce.
Volby do Akademického senátu PřF
Volby do Akademického senátu UK

Akce dokumentů