E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚřední deska

Přijímací řízení
Informace pro uchazeče o studium
Studium
Informace pro studenty
Doručování veřejnou vyhláškou studentům a uchazečům
Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).
Věda
Zápis z posledního zasedání VRF, probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, akreditované obory pro habilitační a jmenovací řízení
Výběrová řízení na pracovní místa akademických pracovníků a další pracovní (funkční) místa
Veřejné zakázky
Informace podle Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Dokumenty
Dlouhodobý záměr Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Výroční zprávy Přírodovědecké fakulty UK
Všechny publikované výroční zprávy fakulty
Archiv
Archiv starších dokumentů, zveřejněných na úřední desce.
Volby do Akademického senátu PřF
Volby do Akademického senátu UK
PROGRAM.jpg

Akce dokumentů