E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO odboru

Odbor rozvoje zajišťuje prostřednictvím svých oddělení: Oddělení podpory vědy, Zahraniční oddělení a Oddělení projektového řízení agendu podpory vědecké činnosti, zahraničních mobilit, projektového a dotačního poradenství.

Oddělení podpory vědy | Zahraniční oddělení | Oddělení projektového řízení


Vedoucí odboru:

Mgr. Jan Vyskočil
Tel.: +420 221 95 1128
e-mail: jan.vyskocil@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 

Oddělení podpory vědy

 
O oddělení 

Oddělení podpory vědy zajišťuje administrativní, informační, případně i organizační podporu pro pedagogickou a publikační činnost vědeckých, pedagogických pracovníků fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení podpory vědy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: opv@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1962

 
Úřední hodiny OPV:

Pondělí až pátek      9.00 - 11.00 a 12.30 - 15.00

Vedoucí oddělení: 

RNDr. Vladimír Zbranek
zbranek@natur.cuni.cz
221 951 591
Albertov 6, č.d. 343

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení Vedení oddělení, fakultní koordinátor sběru publikační činnost, fakultní koordinátor hodnocení vědy, další agendy související s publikační činností na fakultě, metodická podpora knihoven, fakultní systémový knihovník

RNDr. Vladimír Zbranek
zbranek@natur.cuni.cz
221 951 591
Albertov 6, č.d. 343

samostatný odborný referent Agenda Vědecké rady, agenda jmenovacího a habilitačního řízení Bc. Nicole Bradfordová
nicole.bradfordova@natur.cuni.cz 
221 951 161
Albertov 6, č.d. 343
samostatný odborný referent Správa elektronických informačních zdrojů, fakultní správa sběru publikační činnosti, podpora open access a open science Bc. Radka Lukášová
radka.lukasova@natur.cuni.cz
221 951 588 
Albertov 6, č.d. 343
samostatný odborný referent Mateřská dovolená Mgr. Ivana Churaňová

 
 

Zahraniční oddělení

 
O oddělení 

Zahraniční oddělení zajišťuje administrativní podporu pro výjezdy do zahraničí pro studenty i pedagogy, mezinárodní výměnu studentů.

 
Kontakt:

Zahraniční oddělení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
221 951 160
Albertov 6, č.d. 312

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení
Zahraniční administrativa  
Vedení oddělení.
Projekty mobilit (FM, internacionalizace, meziuniverzitní výměna, DZS apod.), ubytování hostů
Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
221 951 160
Albertov 6, č.d. 312
Fakultní Erasmus koordinátor Agenda fakultní Erasmus kanceláře

RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.

dagmar.chalupova@natur.cuni.cz

+420 221 95 1589

Albertov 6, 3NP, místnost 211C

  4EU+, agenda přijíždějících studentů

Mgr. Vojtěch Bauer

vojtech.bauer@natur.cuni.cz

221 951 962  

Albertov 6, č.d. 312

 

Akademická mobilita

Cestovní příkazy

Freemovers

Krátkodobá ubytování

Pojištění

Výběrová řízení na výměnné pobyty

Fond mobility

POINT

Adéla Jeřábková

221951 185

Albertov 6, č.d. 312

adela.jerabkova@natur.cuni.cz

 

 

 

Oddělení projektového řízení

 
O oddělení

Oddělení projektového řízení zajišťuje informační, administrativní, koordinační a organizační podporu pro grantovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků a realizaci projektů fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení projektového řízení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Miroslav Kotrc
Tel.: +420 221 95 1085
E-mail: miroslav.kotrc@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 
Úřední hodiny:

Pondělí až pátek      9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení Vedení oddělení, mezinárodní mobility realizované v rámci operačních programů Mgr. Miroslav Kotrc
kotrcmir@natur.cuni.cz
221 951 085
Genetická zahrada
projektový Správa modulu Granty a Projekty, tuzemská grantová podpora Andrea Johnová
andrea.johnova@natur.cuni.cz
221 951 965
Albertov 6, č.d. 333
projektový manažer< Kompletní tuzemská grantová podpora, GAČR, TAČR, MŠMT, GAUK Bc. Romana Hogenová
romana.hogenova@natur.cuni.cz
221 951 164
Albertov 6, č.d. 333
projektový manažer Operační programy Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.
magda.ordogova@natur.cuni.cz
221 951 102
Genetická zahrada
projektový manažer Operační programy Mgr. Radka Kotačková
radka.kotackova@natur.cuni.cz
221 951 118
Genetická zahrada
projektový manažer Kompletní zahraniční grantová post-award podpora, Horizont 2020 a Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy Mgr. Tomáš Palatý
tomas.palaty@natur.cuni.cz
221 951 119
Genetická zahrada
projektový manažer Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy Mgr. Klára Sobotíková
klara.sobotikova@natur.cuni.cz
221 951 964
Genetická zahrada
projektový manažer Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.
ludmila.souckova@natur.cuni.cz
778 761 006<
Genetická zahrada
projektový manažer Národní plán obnovy, Transformace VŠ, Exceles

Mgr. Anna Tirčová Tkáčová

221 95 1021
Genetická zahrada

projektový manažer Podpora projektů ERC

Jakub Dovhun

jakub.dovhun@natur.cuni.cz

221951806

Genetická zahrada

 

 

Akce dokumentů