E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO odboru

Odbor rozvoje zajišťuje prostřednictvím svých oddělení: Oddělení podpory vědy, Zahraniční oddělení a Oddělení projektového řízení agendu podpory vědecké činnosti, zahraničních mobilit, projektového a dotačního poradenství.

Oddělení podpory vědy | Zahraniční oddělení | Oddělení projektového řízení


Vedoucí odboru:

Mgr. Jan Vyskočil
Tel.: +420 221 95 1128
e-mail: jan.vyskocil@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 

Oddělení podpory vědy

 
O oddělení 

Oddělení podpory vědy zajišťuje administrativní, informační, případně i organizační podporu pro pedagogickou a publikační činnost vědeckých, pedagogických pracovníků fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení podpory vědy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: opv@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1962

 
Úřední hodiny OPV:

Nicole Bradfordová + Jiří Grulich
Pondělí až pátek      9:00  – 11:00 a 12:30  – 15:00

Vladimír Zbranek + Radka Lukášová
Úterý až čtvrtek       10:00 – 14:00

(mimo tyto hodiny nás můžete navštívit po předchozí domluvě)

Vedoucí oddělení: 

RNDr. Vladimír Zbranek
zbranek@natur.cuni.cz
 

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení Vedení oddělení, fakultní koordinátor sběru publikační činnost, fakultní koordinátor hodnocení vědy, fakultní koordinátor evidence jednotných personálních identitfikátorů 

RNDr. Vladimír Zbranek
zbranek@natur.cuni.cz

221 951 591
Albertov 6, č.d. 343

samostatný odborný referent Agenda Vědecké rady, agenda jmenovacího a habilitačního řízení

Bc. Nicole Bradfordová
nicole.bradfordova@natur.cuni.cz 

221 951 161
Albertov 6, č.d. 312

samostatný odborný referent Správa elektronických informačních zdrojů, fakultní správa sběru publikační činnosti, podpora open access a open science, další agendy související s publikační činností na fakultě, metodická podpora knihoven

Bc. Radka Lukášová
radka.lukasova@natur.cuni.cz

221 951 588 
Albertov 6, č.d. 343

samostatný odborný referent Mateřská dovolená Mgr. Ivana Churaňová
samostatný odborný referent Fakultní data steward, podpora správy výzkumných dat, konzultace ohledně DMP (Data management plan)

Bc. Jiří Grulichjiri. grulich@natur.cuni.cz

221 951 259
Albertov 6, č.d. 312

 

 
 

Zahraniční oddělení

 
O oddělení 

Zahraniční oddělení zajišťuje administrativní podporu pro výjezdy do zahraničí pro studenty i pedagogy, mezinárodní výměnu studentů.

 
Kontakt:

foregin@natur.cuni.cz

Zahraniční oddělení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
221 951 160
Albertov 6, č.d. 312

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení
Zahraniční administrativa  
Aktivita Mobility (7AMB), Fulbrightova nadace, Visegrad fund, Cotutelle, Fond Junior, Informační podpora, MoU, smlouvy, host agreement

Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
telefon: 221 95 1160
Albertov 6, č.d. 312

 

Fakultní Erasmus koordinátor Vyjíždějící studenti, smlouvy

RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.

dagmar.chalupova@natur.cuni.cz

221 951 166

 Na Slupi 16, č.d. 317

 

Cestovní příkazy, Pozvání hostů, Přijíždějící studenti, Ubytování, Fond Internacionalizace, Stipendium Václava Havla, DHL, Aktivity spravované DZS (Aktion, DAAD, stipendijní programy a pobyty, bilaterální smlouvy).

MgA. Sara Bojović

sara.bojovic@natur.cuni.cz

221 951 962

Albertov 6, č.d. 312

 

  Aktivity související s 4EU+, Erasmus zaměstnanecká mobilita, Erasmus
aktivity - kreditová mobilita, kooperativní partnerství, BIP, Fond mobility, POINT,
Mobilita v rámci meziuniverzitních smluv, Refundace MŠMT

Mgr. Kateřina Lapiszová 

katerina.lapiszova@natur.cuni.cz

221 951 937

Albertov 6, č.d. 312

  Erasmus + studentská mobilita

Kateřina Tesaříková

katerina.tesarikova@natur.cuni.cz 

Erasmus@natur.cuni.cz

221  951 165

 

Oddělení projektového řízení

 
O oddělení

Oddělení projektového řízení zajišťuje informační, administrativní, koordinační a organizační podporu pro grantovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků a realizaci projektů fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení projektového řízení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Miroslav Kotrc
Tel.: +420 221 95 1085
E-mail: miroslav.kotrc@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 
Úřední hodiny:

Pondělí až pátek      9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty

vedoucí oddělení

Vedení oddělení, mezinárodní mobility realizované v rámci operačních programů

Mgr. Miroslav Kotrc
kotrcmir@natur.cuni.cz
221 951 085
Genetická zahrada

projektový

manažer

Správa modulu Granty a Projekty, tuzemská grantová podpora

Andrea Johnová
andrea.johnova@natur.cuni.cz
221 951 965
Albertov 6, č.d. 333

projektový manažer

Kompletní tuzemská grantová podpora, GAČR, TAČR, MŠMT, GAUK

Bc. Romana Hogenová
romana.hogenova@natur.cuni.cz
221 951 164
Albertov 6, č.d. 333

projektový manažer

Operační programy

Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.
magda.ordogova@natur.cuni.cz
221 951 102

723 958 140
Genetická zahrada

projektový manažer

Operační programy

Mgr. Radka Kotačková
radka.kotackova@natur.cuni.cz
221 951 118
Genetická zahrada

projektový manažer

Kompletní zahraniční grantová post-award podpora, Horizont 2020 a Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy

Mgr. Tomáš Palatý
tomas.palaty@natur.cuni.cz
221 951 119

724345815
Genetická zahrada

projektový manažer

Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy

Ing. Martina Holíková
martina.holikova@natur.cuni.cz
221 951 964

777 481 136
Genetická zahrada

projektový manažer

Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy

RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.
ludmila.souckova@natur.cuni.cz
778 761 006
Genetická zahrada

projektový manažer

Národní plán obnovy, Transformace VŠ, Exceles

Mgr. Eva Kramperová

eva.kramperova@natur.cuni.cz

221 951 021

Genetická zahrada

projektový manažer

Podpora projektů ERC

Jakub Dovhun

jakub.dovhun@natur.cuni.cz

221951806

Genetická zahrada

 

 

Akce dokumentů