E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO odboru

Odbor rozvoje zajišťuje prostřednictvím svých oddělení: Oddělení podpory vědy, Zahraniční oddělení a Oddělení projektového řízení agendu podpory vědecké činnosti, zahraničních mobilit, projektového a dotačního poradenství.

Oddělení podpory vědy | Zahraniční oddělení | Oddělení projektového řízení


Vedoucí odboru:

Mgr. Jan Vyskočil
Tel.: +420 221 95 1128
e-mail: jan.vyskocil@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 

Oddělení podpory vědy

 
O oddělení 

Oddělení podpory vědy zajišťuje administrativní, informační, případně i organizační podporu pro pedagogickou a publikační činnost vědeckých, pedagogických pracovníků fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení podpory vědy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: opv@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1962

 
Úřední hodiny OPV:

Pondělí až pátek      9.00 - 11.00 a 12.30 - 15.00

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení Vedení oddělení, fakultní koordinátor sběru publikační činnost, fakultní koordinátor hodnocení vědy, další agendy související s publikační činností na fakultě, metodická podpora knihoven, fakultní systémový knihovník

RNDr. Vladimír Zbranek
zbranek@natur.cuni.cz
221 951 591
Albertov 6, č.d. 343

samostatný odborný referent Agenda Vědecké rady, agenda jmenovacího a habilitačního řízení Bc. Nicole Bradfordová
nicole.bradfordova@natur.cuni.cz 
221 951 161
Albertov 6, č.d. 343
samostatný odborný referent Správa elektronických informačních zdrojů, fakultní správa sběru publikační činnosti, podpora open access a open science Bc. Radka Lukášová
radka.lukasova@natur.cuni.cz
221 951 588 
Albertov 6, č.d. 343
samostatný odborný referent Mateřská dovolená Mgr. Ivana Churaňová

 
 

Zahraniční oddělení

 
O oddělení 

Zahraniční oddělení zajišťuje administrativní podporu pro výjezdy do zahraničí pro studenty i pedagogy, mezinárodní výměnu studentů.

 
Kontakt:

Zahraniční oddělení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
221 951 160
Albertov 6, č.d. 312

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení
Zahraniční administrativa  
Vedení oddělení.
Projekty mobilit (FM, internacionalizace, meziuniverzitní výměna, DZS apod.), ubytování hostů
Mgr. Pavla Pousková
pavla.pouskova@natur.cuni.cz
221 951 160
Albertov 6, č.d. 312
Fakultní Erasmus koordinátor Agenda fakultní Erasmus kanceláře

Ing. Hedvika Páleníková
hedvika.palenikova@natur.cuni.cz
221 951 166
Na Slupi 16

  4EU+, agenda přijíždějících studentů

Mgr. Vojtěch Bauer

vojtech.bauer@natur.cuni.cz

221 951 962  

Albertov 6, č.d. 312

 

Oddělení projektového řízení

 
O oddělení

Oddělení projektového řízení zajišťuje informační, administrativní, koordinační a organizační podporu pro grantovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků a realizaci projektů fakulty.

 
Kontakt:

Oddělení projektového řízení
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 
Vedoucí oddělení: 

Mgr. Miroslav Kotrc
Tel.: +420 221 95 1085
E-mail: miroslav.kotrc@natur.cuni.cz
Genetická zahrada - roh ulic Albertov a Studničkova

 
Úřední hodiny:

Pondělí až pátek      9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 
Kontakty

Pozice Náplň práce Jméno a kontakty
vedoucí oddělení Vedení oddělení, mezinárodní mobility realizované v rámci operačních programů Mgr. Miroslav Kotrc
kotrcmir@natur.cuni.cz
221 951 085
Genetická zahrada
projektový Správa modulu Granty a Projekty, tuzemská grantová podpora Andrea Johnová
andrea.johnova@natur.cuni.cz
221 951 965
Albertov 6, č.d. 333
projektový manažer< Kompletní tuzemská grantová podpora, GAČR, TAČR, MŠMT, GAUK Bc. Romana Hogenová
romana.hogenova@natur.cuni.cz
221 951 164
Albertov 6, č.d. 333
projektový manažer Operační programy Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.
magda.ordogova@natur.cuni.cz
221 951 102
Genetická zahrada
projektový manažer Operační programy Mgr. Radka Kotačková
radka.kotackova@natur.cuni.cz
221 951 118
Genetická zahrada
projektový manažer Kompletní zahraniční grantová post-award podpora, Horizont 2020 a Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy Mgr. Tomáš Palatý
tomas.palaty@natur.cuni.cz
221 951 119
Genetická zahrada
projektový manažer Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy Mgr. Klára Sobotíková
klara.sobotikova@natur.cuni.cz
221 951 964
Genetická zahrada
projektový manažer Kompletní zahraniční grantová pre-award podpora, Horizont Evropa (včetně ERC a Marie Skłodowska-Curie Actions), Norské fondy RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.
ludmila.souckova@natur.cuni.cz
778 761 006<
Genetická zahrada
projektový manažer Národní plán obnovy, Transformace VŠ, Exceles Mgr. Anna Tirčová Tkáčová
Genetická zahrada

 

Akce dokumentů