E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeloživotní vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK

Všeobecné informace o celoživotním vzdělávání

VÝUKA UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU SE RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ. VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA BĚŽÍ VE FORMĚ DISTANČNÍHO STUDIA. VÝUKA DPS BĚŽÍ DLE POKYNŮ VYUČUJÍCÍCH.

Celoživotní vzdělávání (CŽV) tvoří významnou část vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. Fakulty i další pracoviště nabízejí v rámci CŽV řadu programů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe. Realizované programy jsou zaměřeny buď na výkon povolání  nebo zájmově. Programy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých kurzech se uplatňují distanční prvky. Seznam aktuálních programů CŽV je k dispozici také ve studijním systému.

 

NOVINKOU AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 JE KVALIFIKAČNÍ KURZ CŽV "ODBORNÉ ZDRAVOTNICKÉ LABORATORNÍ METODY". VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE

V rámci CŽV fakulta nabízí programy zaměřené:

Kontakty:

Bc. Veronika Fialová,
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.czu3v@natur.cuni.cz
Albertov 6, Praha 2, 3. patro, č.d. 343 (od výtahu 3x doleva)
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání,
katedra biochemie

Akce dokumentů