E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeloživotní vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK

Všeobecné informace o celoživotním vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CŽV) tvoří významnou část vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. Fakulty i další pracoviště nabízejí v rámci CŽV řadu programů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe. Realizované programy jsou zaměřeny buď na výkon povolání  nebo zájmově. Programy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých kurzech se uplatňují distanční prvky. Seznam aktuálních programů CŽV je k dispozici také ve studijním systému.

V rámci CŽV fakulta nabízí programy zaměřené:

Kontakty

Bc. Veronika Fialová
referentka celoživotního vzdělávání
telefon: +420 221 951 067
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.czu3v@natur.cuni.cz
kancelář: Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314
Úřední hodiny: pondělí a úterý 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00

Bc. Jolana Hlaváčková, DiS.
vedoucí Centra dalšího vzdělávání
telefon: +420 221 951 968
email: jolana.hlavackova@natur.cuni.cz
kancelář: Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314

Akce dokumentů