E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeloživotní vzdělávání

Všeobecné informace o celoživotním vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CŽV) tvoří významnou část vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. Fakulty i další pracoviště nabízejí v rámci CŽV řadu programů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům a dalším zájemcům z praxe.

Celoživotní vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK je provozováno Centrem dalšího vzdělávání (CDV - má rovněž samostatný odkaz na webu PřF). Realizované programy jsou zaměřeny buď na výkon povolání nebo zájmově. Programy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých kurzech se uplatňují distanční prvky. Seznam aktuálních programů CŽV je k dispozici také ve Studijním informačním systému (stránkováno po 20 záznamech).

V rámci CŽV fakulta nabízí programy zaměřené:

Kontakty

Bc. Gabriela Lojková

referentka celoživotního vzdělávání
telefon: +420 221 951 067
e-mail: gabriela.lojkova@natur.cuni.czu3v@natur.cuni.cz
kancelář: Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314
úřední hodiny:
pondělí: 13 – 15 hod.
středa:   10 – 12 hod.

Bc. Jolana Hlaváčková, DiS.

vedoucí Centra dalšího vzdělávání
telefon: +420 221 951 968
email: jolana.hlavackova@natur.cuni.cz
kancelář: Viničná 7, 3. patro, č. dveří 314

Akce dokumentů