E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeloživotní vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK

Všeobecné informace o celoživotním vzdělávání

 

Celoživotní vzdělávání (CŽV) tvoří významnou část vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. Fakulty i další pracoviště nabízejí v rámci CŽV řadu programů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům z praxe. Realizované programy jsou zaměřeny buď na výkon povolání  nebo zájmově. Programy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých kurzech se uplatňují distanční prvky. Seznam aktuálních programů CŽV je k dispozici také ve studijním systému.

 

V rámci CŽV fakulta nabízí programy zaměřené:

Kontakty:

Bc. Veronika Fialová,
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.czu3v@natur.cuni.cz
Albertov 6, Praha 2, 3. patro, č.d. 343 (od výtahu 3x doleva)
Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání,
katedra biochemie

Akce dokumentů