E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakultní komise

Disciplinární komise
Disciplinární komise Přírodovědecké fakulty UK byla jmenována děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc. na základě souhlasu Akademického senátu PřF UK.
Etická komise
Etická komise Přírodovědecké fakulty UK byla jmenována děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc. na základě souhlasu Akademického senátu PřF UK.

Akce dokumentů