E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty

Přehled kontaktů biologické sekce.

Adresa

Sekce Biologie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 7
128 43, Praha 2

E-mail: sekce-bi@natur.cuni.cz
Tel:  (+420) 221 951 600

Proděkan

Proděkan jmenovaný děkanem fakulty zodpovídá za správu pracovišť sekce prostřednictvím koordinace pedagogické, vědecké, hospodářské a provozní činnosti základních pracovišť sekce. Funkční období proděkana je čtyřleté, přičemž stejná osoba může vykonávat tuto funkci zpravidla maximálně dvě funkční období po sobě. Stálým poradním orgánem proděkana je sekční vědecká rada.

Proděkan: Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., E-mail: petr.horak@natur.cuni.cz 

Tajemnice sekce: Iva Hůleová, E-mail: sekce-bi@natur.cuni.cz, Tel: 221 951 600, Viničná 7, přízemí č.dv. 28


Pracoviště biologické sekce

Pracoviště E-mail a telefon na sekretariát pracoviště Sídlo
Knihovna biologie knihbio@natur.cuni.cz 221951627 Viničná 7
Hrdličkovo muzeum člověka hmc@natur.cuni.cz 221951623 Viničná 7
Katedra antropologie a genetiky člověka   221951618 Viničná 7
Katedra botaniky botanika@natur.cuni.cz 221951647 Benátská 2
Katedra experimentální biologie rostlin ebr@natur.cuni.cz 221951689 Viničná 5
Katedra genetiky a mikrobiologie molbio@natur.cuni.cz 221951723 Viničná 5
Katedra buněčné biologie cellbiol@natur.cuni.cz 221951761 Viničná 7
Katedra fyziologie fyziol@natur.cuni.cz 221951764 Viničná 7
Katedra parazitologie   221951820 Viničná 7
Katedra ekologie ecology@natur.cuni.cz 221951804 Viničná 7
Katedra zoologie zoologie@natur.cuni.cz 221951841 Viničná 7
Katedra učitelství a didaktiky biologie kudbi@natur.cuni.cz 221951868 Viničná 7
Katedra filosofie a dějin přírodních věd filosof@natur.cuni.cz 221951921 Viničná 7

Akce dokumentů