E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

 

Pro studenty biologických oborů všech stupňů jsou kromě všeobecných studijních informací důležité i tyto stránky, které soustřeďují pravidla, termíny a informace specifické pro biologickou sekci (viz odkazy vlevo v hlavní navigaci pod odkazem "Studium").

 

studium

 

 

Biologie se učí ve třech stupních studia. Velký zájem je o bakalářské studium, které sekce nabízí ve třech „odstínech“ – jako studium biologie s širokým záběrem, jako ekologickou a evoluční biologii a jako molekulární biologii a biochemii organismů. Všechny tyto tři obory mají navíc jedno společné. Velkou flexibilitu studijních plánů, která studentům umožňuje vybírat si z nabídky přednášek a cvičení v maximální míře to, co je zajímá. Magisterské studium je nabízeno ve 12 oborech pokrývajících jak vědy o životě, tak ekologické obory. Těžištěm magisterského studia je diplomová práce – je hodnocena 80 kredity z celkového počtu 120 kreditů, nezbytných pro absolutorium. Projekty řešené v rámci diplomových prací jsou k nahlédnutí na stránkách studijního informačního systému fakulty . Jedná se o unikátní vědecké projekty, které vstupují do univerzitní grantové soutěže a často poskytují publikovatelné výsledky. Diplomová práce nositele ceny Česká hlava v kategorii Gaudeamus v roce 2008, Mgr. Tomáše Soukupa, byla uveřejněna v časopise Nature. Ve třetím, nejvyšším stupni studia, nabízeném ve 14 programech, jsou doktorské projekty řešeny v rámci široké spolupráce ústavů AV ČR a dalších fakult v rámci pražské aglomerace. Někteří studenti opustí studium již jako bakaláři, jiní skončí s titulem Ph.D. – vesměs však nacházejí vynikající uplatnění jak v rezortním či základním výzkumu, tak ve zdravotnictví, státní správě, či ochraně přírody.

 

Akce dokumentů