E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o bakalářské a navazující magisterské studium
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte Microsoft Word.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 20.11.2017

Žádost o modifikaci způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky
(pro uchazeče se speciálními potřebami)

[návod k elektronickému formuláři informačního systému] 10.04.2019
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky [návod k elektronickému formuláři informačního systému]
Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 10.12.2018
Žádost o předčasný termín zápisu [webový formulář]  
Žádost o náhradní termín zápisu [webový formulář]  
Plná moc k zápisu ke studiu
(plná moc musí být úředně ověřená)
[DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 01.11.2016
Zápisový list
(pro zápis přijatého uchazeče do studia)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 30.06.2016
Potvrzení o studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 28.1.2019

Akce dokumentů