E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

doktorského studia
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte aplikaci Word softwaru 365.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Potvrzení o studiu - studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS, obdobně potvrzení o absolvování absolventi a potvrzení o průběhu studia i bývalí studenti DOC/DOCX

28.1.2019

Žádost o změnu individuálního studijního plánu DOC/DOCX 29.6.2020
Všeobecná žádost (přerušení studia, přidání konzultanta, apod.) DOC/DOCX 10.1.2022
Zápisový list - pouze pro zápis do studia po přerušení studia DOC/DOCX 23.5.2022
Prohlášení o zanechání studia DOC/DOCX 26.8.2022
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče DOC/DOCX 26.8.2022
Všeobecné oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) DOC/DOCX 29.6.2020
Plná moc k vyzvednutí diplomu v režii RUK v režii RUK
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí DOC/DOCX 7.12.2016

Státní doktorské zkoušky a disertační práce

Vzor titulní strany práce DOC/DOCX 04.10.2023
Přihláška k obhajobě disertační práce DOC/DOCX 29.06.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce DOC/DOCX 29.06.2020
Žádost o změnu tématu / vedoucího / školitele disertační práce DOC/DOCX 29.06.2020
Žádost o distanční formu konání státních závěrečných zkoušek DOC/DOCX 25.03.2021

Akce dokumentů