E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o bakalářské a navazující magisterské studium
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte Microsoft Word.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 24.3.2020

Žádost o modifikaci způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky
(pro uchazeče se speciálními potřebami)

[návod k elektronickému formuláři IS UK] 27.1.2021
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky
Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 31.1.2020
Plná moc k zápisu do 1. ročníku studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.11.2016
Žádost o distanční zápis do 1. ročníku studia [návod k distančnímu zápisu do 1. ročníku studia] 17.9.2020

Potvrzení o studiu
(studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS)

[DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 28.1.2019
Imatrikulační slib [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 9.9.2020

Akce dokumentů