E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o bakalářské a navazující magisterské studium
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte Microsoft Word.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky
(pro uchazeče o bakalářské studium)
DOC/DOCX 26.10.2021
Žádost o upuštění od přijímací zkoušky
(pro uchazeče o navazující magisterské studium)
[návod
k elektronickému
formuláři v IS UK]
26.10.2021
Žádost o modifikaci způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky
(pro uchazeče se speciálními potřebami)
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky
Odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu DOC/DOCX 23.6.2022
Plná moc k zápisu do 1. ročníku studia DOC/DOCX 1.11.2016

Potvrzení o studiu
(studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS)

DOC/DOCX 28.1.2019
Imatrikulační slib DOC/DOCX 9.9.2020

Akce dokumentů