E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodání žádosti uchazeče prostřednictvím IS UK

Žádosti podávané elektronicky prostřednictvím IS UK se podávají v modulu Přijímací řízení v období stanoveném Podmínkami přijímacího řízení.

Ke každé přihlášce ke studiu se žádost podává zvlášť (s výjimkou žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání získaného v zahraničí).

Návod

1) Po přihlášení do modulu Přijímací řízení klikněte na tlačítko Moje přihlášky a rozbalte si řádek přihlášky (např. kliknutím na ikonu znaménka plus vpravo), ke které chcete podat žádost.

2) Použijte odkaz Žádosti, následně použijte tlačítko Podat novou žádost.

3) Vyberte typ žádosti:

  • Modifikace způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky

Do textu vyplňte v čem má modifikace spočívat, např. zvětšení písma na 15 bodů, prodloužení doby na zkoušku apod.

Vyberte typ zdravotního omezení a udělte škole souhlas k využití údajů (tento souhlas je nutný pro zpracování Vaší žádosti).

K žádosti přiložte přílohu (naskenované potvrzení odborného lékařského nebo psychologického pracoviště) a vyberte typ přílohy Příloha k žádosti.

  • Náhradní termín přijímací zkoušky

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je možné podat až po stanovení přesného data zkoušky, tj. po doručení pozvánky k přijímací zkoušce. Je-li přijímací zkouška ve více termínech, vyberte termín zkoušky.

Přílohou této žádosti je lékařské potvrzení o nemoci v době konání přijímací zkoušky, nebo potvrzení školy o konání maturitní zkoušky, státní závěrečné či absolventské zkoušky, příp. jiný doklad k uváděnému důvodu. Pokud je vyžadován typ přílohy, zvolte typ Příloha k žádosti.

  • Upuštění od přijímací zkoušky

Tento typ elektronické žádosti je určen pouze uchazečům o studium bakalářského studijního programu Science, dále uchazečům o navazující magisterské studium a uchazečům o doktorské studium, kteří splňují kritéria stanovená v podmínkách přijímacího řízení.

  • Žádost o distanční formu vykonání přijímací zkoušky

Tento typ žádosti slouží pouze uchazečům o navazující magisterské a doktorské studium k podání Žádosti o distanční formu vykonání přijímací zkoušky.

  • Jiné podání ve věci organizace přijímacího řízení

V případě potřeby jiného podání se napřed obraťte na referentku přijímacího řízení, viz kontakty.

4) Vyplněnou žádost odešlete tlačítkem Odeslat žádost.

Sdělení fakulty k žádosti obdržíte prostřednictvím IS UK (zaslání sdělení je notifikováno e-mailovou zprávou).

Akce dokumentů