E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o doktorské studium
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte Microsoft Word.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky (pro uchazeče se speciálními potřebami) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 11.01.2018
Žádost o přijímací zkoušku bez osobní účasti uchazeče na fakultě [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 27.01.2019
Žádost o upuštění od přijímací zkoušky (z důvodu splnění podmínek pro zařazení do STARS)

[DOC/DOCX k vyplnění v programu Word]

21.11.2017

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 11.01.2018
Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 16.03.2017
Zápisový list (do 1. ročníku studia) [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 08.09.2016
Plná moc k zápisu ke studiu (plná moc musí být úředně ověřená) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 01.11.2016
Potvrzení o studiu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 28.1.2019

Akce dokumentů