E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o doktorské studium
Rozcestník formulářů

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte Microsoft Word.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 11.1.2018
Žádost o modifikaci přijímací zkoušky (pro uchazeče se speciálními potřebami) [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 11.1.2018
Žádost o přijímací pohovor bez osobní účasti uchazeče na fakultě [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 10.1.2018
Žádost o upuštění od přijímací zkoušky (z důvodu splnění podmínek pro zařazení do STARS) [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 21.11.2017
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí [DOC k vyplnění po vytištění z programu Word] 16.03.2017
Zápisový list (do 1. ročníku studia) [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 08.09.2016
Potvrzení o studiu [DOCX k vyplnění v programu Word] 7.10.2016
Plná moc k zápisu ke studiu (plná moc musí být úředně ověřená) [DOCX k vyplnění po vytištění z programu Word] 1.11.2016

Akce dokumentů