E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro uchazeče

o doktorské studium
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte aplikaci Word (online verze zdarma).

Formulář

Typ

Poslední úprava

Informace o plánovaném disertačním projektu
(příloha přihlášky ke studiu)
 
DOCX 12.4.2023
Žádost o modifikaci způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky
(pro uchazeče se speciálními potřebami)
[návod
k elektronickému formuláři v IS UK]
26.10.2021
Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky
Žádost o přijímací zkoušku bez osobní účasti uchazeče na fakultě
Žádost o upuštění od přijímací zkoušky
(z důvodu splnění podmínek pro zařazení do projektu STARS)
Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu DOC/DOCX 31.1.2020
Plná moc k zápisu do studia
 
DOC/DOCX 1.11.2016
Potvrzení o studiu
(studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS)
DOC/DOCX 28.1.2019

Akce dokumentů