E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro zaměstnance

agenda doktorského studia
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Pro práci se soubory typu PDF použijte Firefox nebo Acrobat Reader.
Pro práci se soubory typu DOC, DOCX a XLSX použijte Office nebo 365.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Stipendia

Formulář č. 1 - Návrh na přiznání stipendia a žádost o převod prostředků do stipendijního fondu
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
PDF 31.8.2022
Formulář č. 2 - Návrh na přiznání stipendia
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
PDF 31.8.2022
Formulář č. 3 - Návrh na přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb. PDF 31.8.2022
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v PDF) PDF 31.8.2022
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v XLSX) XLSX 31.8.2022
Příloha - potvrzení o splnění podmínek pro přiznání stipendia absolventovi PDF 31.8.2022

Komise a oborové rady

Změna složení oborové rady DOC/DOCX 1.6.2018
Změna složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací DOC/DOCX 1.6.2018
Návrh nového školitele DOC/DOCX 13.10.2021

Disertační práce

Ustanovení oponenta PDF 11.2.2022
Odměna oponentovi PDF 11.2.2022

Akce dokumentů