E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Absolvent katedry organické chemie získal Cenu Wernera von Siemense pro nejlepší dizertační práci

Ing. Pavel Kielkowski, PhD. (1985), absolvent PhD studia na PřF UK v roce 2014, získal prestižní Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci. Dr. Kielkowski vypracoval disertaci pod vedením Prof. Hocka ve Společné laboratoři bioorganické a medicinální chemie nukleových kyselin ÚOCHB AVČR a PřF UK. Laureátovi prestižního ocenění upřímně blahopřejeme!

Publikováno 8.2.2016

Absolventka katedry botaniky získala ocenění Česká hlava za výzkum řas jařmatek

Martina Pichrtová z katedry botaniky naší fakulty získala letos prestižní ocenění Česká hlava v kategorii Doctorandus. Její odborná kariéra se točí z velké části okolo arktických a antarktických vláknitých zelených řas jařmatek. Mladá botanička se s námi při této příležitosti podělila nejen o dojmy ze zisku prestižního ocenění, ale také o své plány do budoucna.

Publikováno 3.1.2016

Absolventka naší fakulty získala podporu Neuron Impuls

Doktorka Jana Dobrovolná vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.

Publikováno 11.12.2015

Týden vědy a techniky bude probíhat i na naší fakultě

Týden vědy a techniky je jednou z nejrozsáhlejších, ne-li zcela nejrozsáhlejší akcí v oblasti komunikace a popularizace vědy v České republice. Naše fakulta se přidala k celé Univerzitě Karlově a pro zájemce z řad fakultní i laické veřejnosti připravila sérii přednášek předních odborníků na zajímavá témata. Celá série proběhne v mezi 3. - 13. 11. ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6 od 18.00.

Publikováno 1.11.2015

Na Albertově vznikne v horizontu sedmi let špičkové vědecké centrum

Desítky architektů budou v příštích měsících soupeřit o privilegium, aby se podle jejich návrhu proměnila tvář Albertova. Výstavba moderních výzkumných center pro potřeby tří fakult Univerzity Karlovy – 1. lékařské, Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální – je předmětem mezinárodní architektonické soutěže vyhlášené 1. září 2015. Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2022, odhadované náklady představují 2,5 mld. korun hrazených ze státního rozpočtu. Jde o bezkonkurenčně nejvýznamnější projekt Univerzity Karlovy za posledních sto let. Oblast Albertova tak získá to, o čem se řadu let jen mluvilo: efektivní využití celé lokality a její oživení.

Publikováno 26.10.2015

Absolventka naší fakulty v hledáčku médií

Martina Benešová, která absolvovala naší fakultu v oboru Klinická a toxikologická analýza, je právě ve finální fázi doktorátu v německém Heidelbergu. Jejích výzkumů, které se týkají radiodiagnostiky a radiofarmak rakoviny prostaty, si nedávno všimlo hned několik významných českých časopisů.

Publikováno 14.10.2015

Akce dokumentů