E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Mentoring ve firmě - příklad dobré praxe

Miroslav Šlehofer a Lukáš Michetschläger. Absolvent naší fakulty v roli mentora a její student v roli mentorovaného. Tato dvojice byla součástí prvního kola mentoringového programu, který pro studenty pořádá Přírodovědecká fakulta UK. O své zkušenosti se s námi podělili téměř na samotný závěr programu v sídle firmy, jejíž součástí by se mohl Lukáš Michetschläger v blízkém budoucnu stát.

Publikováno 25.8.2015

Vladimír Vondrejs: život mezi vědou a uměním

Život doc. RNDr. Vladimíra Vondrejse, CSc. (*1937) je s Přírodovědeckou fakultou UK spojen více než 50 let. Jakožto absolvent naší chemie poté většinu svého profesního života věnoval molekulární biologii a genovému inženýrství, jehož byl v naší republice jedním z duchovních otců. Na katedře mikrobiologie a genetiky působil několik desítek let a vychoval zde generace žáků. Někteří z nich zde působí dodnes. Tato legenda české vědy má však ještě další, vědeckým očím skrytější stránku. Vladimír Vondrejs je také velmi čilým výtvarníkem.

Publikováno 1.7.2015

Přírodovědecká fakulta hledá motiv svého nového znaku

V rámci prvního kola výběru nového fakultního znaku bylo zveřejněno 41 návrhů na motiv budoucího fakultního znaku. Postupující do druhého kola určí hodnotící komise, která přihlédne k hlasování akademické obce, které se uskuteční na začátku října 2015.

Publikováno 29.6.2015

Chtěli byste pracovat pro OSN? Přihlásit se můžete do 2., resp. do 17. srpna

V roce 2015 byla Česká republika znovu zařazena mezi země pořádající na svém území přijímací řízení pro své občany do programu UN Young Professionals Programme (YPP). Jedná se o program pro uchazeče o zaměstnání v OSN mladší 32 let, s vysokoškolským (alespoň bakalářským) vzděláním a se znalostí anglického nebo francouzského jazyka. Pozice jsou zvláště vhodné pro absolventy geografických oborů včetně demografie.

Publikováno 24.6.2015

Novinka stará 95 let: zrodila se Přírodovědecká fakulta UK

Dnes, 24. 6. 2015 je naší fakultě na chlup 95 let! Tento den vstoupil v platnost dekret vlády, který rozdělil tehdejší Filosofické fakulty pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity na dvě: fakultu filosofickou a fakultu přírodovědeckou. První z nich měly nadále vyučovat obory filologické a historické, další dvě pak kromě ryze přírodovědeckých oborů ještě obory matematické. Součástí Přírodovědecké fakulty byly i obory farmaceutické.

Publikováno 24.6.2015

Expedice Neuron vstoupila do druhého ročníku. Vloni zvítězila naše absolventka

Nadační fond Neuron vypsal vloni poprvé soutěž o dotaci ve výši 250 000 korun na vědeckou expedici. Cenu získala naše absolventka, hydrogeoložka Helena Vysoká, která díky ní dnes může zkoumat fenomenální Hranickou propast nedaleko Hranic na Moravě. Projekty, aspirující na ocenění Expedice Neuron, můžete letos podávat do 30. 9.

Publikováno 22.6.2015

“Stipendium Jiřího Kroutila”, darované naším absolventem, bylo uděleno

Datum konání 21.6.2015

Stipendium, pojmenované po absolventovi, pedagogovi a bývalém pracovníkovi katedry organické chemie Jiřím Kroutilovi, bylo vyplaceno z daru, který věnoval své mateřské fakultě její absolvent Michal Štorek. Tento chemik a blízký přítel tragicky zesnulého Jiřího Kroutila působí v současné době ve Spojených státech, a významnou finanční částkou podpořil cestovatelské plány dvou doktorských studentů chemické sekce.

Publikováno 21.6.2015

Akce dokumentů