E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Kde se inspirovat pro výuku politické geografie?

Zásadním problémem výuky politické geografie na středních školách jsou podle samotných učitelů nedostatečné informace ze současného geografického výzkumu a didaktické materiály, které by přinášely modernější náhled na aktuální témata. Cílem právě ukončeného projektu „Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách“ proto bylo alespoň částečně odstranit tento problém vytvořením výstupů, které nabízí možnosti zapojení současných politicko-geografických témat do výuky. Projekt byl řešený na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za podpory Technologické agentury České republiky.

Publikováno 28.1.2022

Odhalit falešný včelí med bude snazší

Včelí med patří mezi nejfalšovanější potraviny na světě. Nejčastějšími podvody jsou přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže. Odhalení falšovaného medu je nesnadné a obvykle je zapotřebí využití více metodických přístupů. Pomoci může nová metoda, kterou vyvinuli vědci z Přírodovědecké fakulty a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Publikováno 11.1.2022

Program STARS 2022 je otevřen

Přírodovědecká fakulta UK zahájila další ročník programu STARS, který podporuje talentované doktorandy z celého světa. V rámci STARS 2022 si mohou studenti vybrat některé z témat doktorského výzkumu, která jsou zveřejněna na webových stránkách od 10. ledna 2022. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2022.

Publikováno 10.1.2022

Nadační fond Neuron vyhlašuje grant pro novou Expedici Neuron.

Nadační fond Neuron vyhlašuje grantovou výzvu na financování nové Expedice Neuron. Grant je otevřený vědcům bez ohledu na jejich obor, terénní výzkum může probíhat kdekoliv na světě. Kritériem získání grantu je kvalita projektu a jeho jedinečnost. Uzávěrka přihlášek je 31.1. 2022.

Publikováno 14.12.2021

Společnost ALS posiluje svůj team

Společnost ALS, provozovatel moderních analytických laboratoří akreditovaných ČIA, hledá do svého týmu analytického chemika a laboranta/laborantku.

Publikováno 2.12.2021

Biologické čtvrtky ve Viničné: Nad poměry (pohlaví)

I tento čtvrtek, 25.11.2021, se můžete těšit na další přednášku z cyklu Biologické čtvrtky ve Viničné, a to jednoho z organizátorů tohoto cyklu a autora řady zajímavých článků, které publikoval na stránkách časopisu Vesmír. Přednáška Mgr. Lukáše Kratochvíla, Ph.D. na téma Nad poměry (pohlaví):Evoluce způsobů určování pohlaví u obratlovců proběhne od 17:15 v Posluchárně Fotochemie ve Viničné 7, Praha 2.

Publikováno 25.11.2021

Dny geografie

Ve dnech 15. – 19. listopadu 2021 uspořádala Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK tradiční akci Dny geografie. Po roce mohla událost probíhat opět prezenčně v prostorách fakulty, přičemž pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Po většinu dní probíhaly odborné přednášky z fyzické, sociální či regionální geografie, demografie nebo kartografie.

Publikováno 25.11.2021

Kurz: Pokroky v biologii 2022

Zveme všechny zájemce o biologii z řad studentů středních škol a jejich pedagogů a také široké veřejnosti na kurz Pokroky v biologii 2022, který bude probíhat od 22. ledna do 2. dubna 2022 na Přírodovědecké fakultě UK. Studentům může zároveň pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory UK. Kurz bude probíhat vždy v sobotu, 1x za 14 dní. Uzávěrka přihlášek je 19.1.2022. Vstup je zdarma.

Publikováno 12.11.2021

Karolinum přivítalo Zlaté absolventy

V sobotu 30.10.2021 se ve Velké aule Karolina konala Zlatá promoce, slavnostní akt pro absolventy, kteří si tak připomněli 50 let od svého absolutoria na Univerzitě Karlově. Spolu s dalšími fakultami přivítalo Karolinum i naše bývalé studenty. K jubileu gratulujeme.

Publikováno 1.11.2021

Výstava Příběh geologie

Knihovna geologie a Ústav geologie a paleontologie PřF UK pod záštitou Geologické sekce PřF UK a děkana fakulty vás srdečně zvou na výstavu Příběh geologie, která se koná v rámci připomínky 100 let výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstavu můžete zhlédnout od 22.října do 20. prosince 2021 v Knihovně geologie, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 21.10.2021

Akce dokumentů