E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Začni (si) s Přírodovědou 2021

Projekt studentských stáží Přírodovědecké fakulty UK pokračuje již čtvrtým rokem a je určen nadaným a motivovaným studentům vyšších ročníků gymnázií nebo odborných škol. Pod vedením odborníků PřF UK mají středoškolští studenti možnost prohloubit své znalosti a dovednosti a okusit skutečnou vědu. Výstupem může (ale nemusí) být rovněž práce pro SOČ či jiný typ soutěže. Zájemci, zasílejte krátký motivační dopis do 19.9. 2021.

Publikováno 6.9.2021

Zemřel doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc.

Vedoucí katedry fyziologie rostlin PřF UK (nynější katedra experimentální biologie rostlin) v letech 1991-1997. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry.

Publikováno 16.8.2021

Mezinárodní ochranářsko-vědecká konference GBCC

Již 6. ročník mezinárodní ochranářsko-vědecké konference - Global Biodiversity Conservation Conference proběhne, ve spolupráci s českými ZOO a univerzitami ve dnech 10.-12.11.2021. Tématem letošního ročníku je Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity. Na konferenci jsou srdečně zváni studenti, odborníci a další zájemci o problematiku ochrany biodiverzity v praxi. Zájemci o prezentaci svého výzkumného či ochranářského tématu formou posteru mohou zasílat své abstrakty do 31.8.2021. Registrace probíhá do 15.10.2021.

Publikováno 13.8.2021

Kdo zajišťoval péči o děti v době pandemie?

Třemi plošnými lockdowny s výrazným omezením nebo úplným uzavřením škol a školek si české rodiny s dětmi musely projít v uplynulém roce a půl. Právě na toto období a na to, jak v rodinách zajišťovali celodenní péči o děti, se zaměřily otázky probíhajícího výzkumu Současná česká rodina, na kterém společně pracují společně experti z Univerzity Karlovy, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Masarykovy univerzity. Jedním z garantů projektu je i katedra demografie a geodemografie PřF UK.

Publikováno 5.8.2021

Zemřel profesor František Ferry Fediuk

„Kladívko upustím, až mi samo vypadne z ruky“. Ve věku 92 let odešel profesor František Ferry Fediuk, významný geolog a spisovatel, absolvent naší fakulty, kde desítky let působil na katedře petrologie. Se svým geologickým kladívkem poznal nejen téměř všechny kouty naší vlasti, ale dostal se i do mnoha zemí všech kontinentů kromě Antarktidy. S mezinárodní expedicí projel na výzkumné lodi západní Pacifik od Japonska přes Filipíny, Singapur, Mikronésii a Novou Guineu až do Austrálie. Čest jeho památce!

Publikováno 15.7.2021

Chemik Roman Staňo získal první místo Ceny Contipro 2021

V posledním červnovém dni proběhlo finálové kolo již třetího ročníku prestižní Ceny Contipro, kde se formou odborné soutěže střetly největší naděje české vědy v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství. První místo si odnesl student katedry fyzikální a makromolekulární chemie Roman Staňo. Jemu i jeho školiteli dr. Peteru Košovanovi upřímně gratulujeme!

Publikováno 5.7.2021

Nadace Experientia podpoří další nadané mladé vědce

Jedním ze stipendistů Nadace Experientia pro rok 2021 je doktorand naší fakulty Athansios Markos , který bude na prestižní univerzitě ETH v Zurichu vyvíjet nové reakce, umožňující zkoumat biomolekuly v živých organismech. Rozšíří řadu již 17 excelentních mladých chemiků, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště.

Publikováno 28.6.2021

GIS? Šikovné IT nástroje – a dávno už nejen pro geografy

Bez online map či aplikací vztažených k prostoru se už neobejdeme. Máme je v mobilech, kdy s využitím GPS souřadnic nacházíme rychlé rady, odkud nám jede nejbližší spoj nebo kam – a kudy – vyrazit do restaurace. Mapy propojené s daty vizualizují volební preference, památky, očekávané srážky i počty hospitalizovaných osob s koronavirem... Vedle většiny běžných uživatelů existují i ti, kteří si do map něco „zakreslují“ a přímo vpisují, například top pivnice či přímo pivovary, dobyté vrcholy nebo různé destinace. Dle slov docenta Štycha z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK díky multilicenci došlo k výraznému posunu vývoje a aplikaci GIS v mnoha vědních disciplínách na Univerzitě Karlově.

Publikováno 16.6.2021

Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova přichystala další ročník tradičního DNE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a s ním i pestrý program včetně zábavného kvízu o ceny. Letos bude probíhat online formou a to v sobotu dne 10. 4. 2021 od 14:30. Těšíme se na všechny zájemce.

Publikováno 30.3.2021

Akce dokumentů