E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Oborově specifické aktuality e-mailem

Zaměstnanci, studenti, ale i absolventi PřF UK dostali nový nástroj k rychlému sdílení oborově specifických aktualit. Mnoho z nás dostává e-mailem nejrůznější nabídky stáží, konferencí, workshopů, online seminářů a kurzů, ale také nabídky studijních a pracovních pozic z celého světa. Zřídili jsme platformu pro otevřené oborově specifické mezikatedrové e-mailové konference.

Publikováno 13.2.2017

Přednáška Klubu Alumni UK: Evropská integrace a administrativa Donalda Trumpa

Datum konání 16.2.2017

Evropská integrace a administrativa Donalda Trumpa: výhledy, příležitosti a rizika Nástup Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států amerických byl některými Evropany očekáván s nadšením, jinými s hrůzou. Jaký dopad může mít politika nového amerického prezidenta na evropskou integraci? Je finálním hřebíčkem do rakve Unie zmítané nejrůznějšími krizemi, nebo naopak může vyvolat dlouho vzývanou reformu integračního procesu?

Publikováno 7.2.2017

Společnost BBT - Materials Processing s.r.o. hledá

kolegyni/kolegu do týmu pro vývoj, výrobu a další zpracování světově unikátních krystalických materiálů pro kosmické i pozemní aplikace v optice, akusto-optice a laserových technologiích.

Publikováno 31.1.2017

Zájmové kroužky a aktivity ve fakultní školce Rybička

Od ledna do května 2017 nabízí opět Přírodovědná školka Rybička nabídku zájmových aktivit určených předškolním dětem od 3-4 let věku (angličtina, keramika, malí badatelé), ale také malým školákům (mladí přírodovědci).

Publikováno 12.1.2017

Soutěž Neuron Impuls vstupuje do dalšího ročníku

Posláním otevřené soutěže Neuron Impuls je ovlivnit úroveň českého vědeckého výzkumu a posunout hranice poznání v daném oboru i mimo něj. Chceme motivovat nadějné české vědce, aby se do ČR vraceli ze zahraničních stáží, osamostatňovali se a zakládali své vlastní skupiny.

Publikováno 12.1.2017

O kurzech naší Univerzity třetího věku psal časopis Moje země

Univerzity třetího věku, ve zkratce U3V, patří na našich vysokých školách do souboru programů celoživotního vzdělávání. Jejich posláním je poskytnout seniorům možnost systematicky se seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod., a to kvalifikovaně a na univerzitní úrovni. Mimoto plní U3V také výraznou sociální funkci a motivují seniory k dalším aktivitám.

Publikováno 7.12.2016

Mezi laureáty Ceny Neuron 2016 byli i absolventi Přírodovědecké fakulty UK

Chemik profesor Josef Michl a retrovirolog profesor Jan Svoboda. To jsou jména špičkových český a světových vědců, kteří byli spolu s dalšími čtyřmi laureáty během slavnostního večera v Profesním domě na Malostranském náměstí dekorováni Cenou Neuron za přínos světové vědě. Cenu Neuron Impuls, určenou mladým vědcům, získala absolventka doktorského studia fyzikální chemie Pavla Eliášová. Gratulujeme!

Publikováno 25.11.2016

Advent na Univerzitě Karlově

Datum konání 28.11.2016

28. listopadu 2016 se Univerzita Karlova otevře všem svým studentům, absolventům, zájemcům o studium i přátelům při společné oslavě adventu.

Publikováno 27.10.2016

Akce dokumentů