E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Týden vědy a techniky bude probíhat i na naší fakultě

Týden vědy a techniky je jednou z nejrozsáhlejších, ne-li zcela nejrozsáhlejší akcí v oblasti komunikace a popularizace vědy v České republice. Naše fakulta se přidala k celé Univerzitě Karlově a pro zájemce z řad fakultní i laické veřejnosti připravila sérii přednášek předních odborníků na zajímavá témata. Celá série proběhne v mezi 3. - 13. 11. ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6 od 18.00.

Publikováno 1.11.2015

Na Albertově vznikne v horizontu sedmi let špičkové vědecké centrum

Desítky architektů budou v příštích měsících soupeřit o privilegium, aby se podle jejich návrhu proměnila tvář Albertova. Výstavba moderních výzkumných center pro potřeby tří fakult Univerzity Karlovy – 1. lékařské, Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální – je předmětem mezinárodní architektonické soutěže vyhlášené 1. září 2015. Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2022, odhadované náklady představují 2,5 mld. korun hrazených ze státního rozpočtu. Jde o bezkonkurenčně nejvýznamnější projekt Univerzity Karlovy za posledních sto let. Oblast Albertova tak získá to, o čem se řadu let jen mluvilo: efektivní využití celé lokality a její oživení.

Publikováno 26.10.2015

Absolventka naší fakulty v hledáčku médií

Martina Benešová, která absolvovala naší fakultu v oboru Klinická a toxikologická analýza, je právě ve finální fázi doktorátu v německém Heidelbergu. Jejích výzkumů, které se týkají radiodiagnostiky a radiofarmak rakoviny prostaty, si nedávno všimlo hned několik významných českých časopisů.

Publikováno 14.10.2015

Na podzim začnou české e-learningové kurzy o ochraně přírody. Přihlásit se můžete i vy!

Fórum ochrany přírody připravuje on-line vzdělávání v ochraně přírody, které bude rozšířeno oproti kurzům, které nabízelo v minulosti. Inovativní vzdělávací koncept účastníkům garantuje jednak rozvoj jejich stávajících odborných znalostí, ale zároveň nabídne nejnovější poznatky a příklady praxe z oblasti ochrany životního prostředí.

Publikováno 17.9.2015

Absolventka naší fakulty Helena Fulková: Duše? Vždyť jsem biolog!

Jako první z českých vědců naklonovala myš, dokonce několik. Odborníků, kteří to dokázali, je ve světě jen pár. Za jejím úspěchem stojí mimo jiné preciznost a metodičnost, které zdědila po svém otci a dědovi, zakladateli reprodukční biologie v Československu.

Publikováno 11.9.2015

Fakultní školka Rybička otevírá nové kroužky, začínají v týdnu od 29. září

Školka Rybička, která sídlí ve zrekonstruované budově Benátská 4, otevírá od konce tohoto měsíce hned několik zájmových kroužků pro předškoláky a mladší školáky. V kroužcích mladých přírodovědců, chovatelů ale i na keramice či angličtině jsou stále volná místa. Hlásit se mohou nejen děti akademických pracovníků, ale všechny, které mají o témata kroužků zájem. Přihlášky je možné podávat po celé září.

Publikováno 1.9.2015

Setkání absolventů PřF UK: Objevné cesty vědy a hudby

Datum konání 2.10.2015

Alumni klub PřF UK zve absolventy, příznivce a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK na každoroční podzimní setkání. Na setkání vystoupí houslový virtuoz Jaroslav Svěcený s cembalistkou Jitkou Navrátilovou, naši fakultu bude v programu nazvaném Objevné cesty vědy a hudby reprezentovat prof. Bohumír Janský a ředitelka Mapové sbírky dr. Eva Novotná.

Publikováno 31.8.2015

Mentoring ve firmě - příklad dobré praxe

Miroslav Šlehofer a Lukáš Michetschläger. Absolvent naší fakulty v roli mentora a její student v roli mentorovaného. Tato dvojice byla součástí prvního kola mentoringového programu, který pro studenty pořádá Přírodovědecká fakulta UK. O své zkušenosti se s námi podělili téměř na samotný závěr programu v sídle firmy, jejíž součástí by se mohl Lukáš Michetschläger v blízkém budoucnu stát.

Publikováno 25.8.2015

Akce dokumentů