E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, v jehož statutu je podpora pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na fakultě, vyhlašuje i letos výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou. Žádost mohou podat pouze studenti PřF UK magisterského nebo doktorského studia, a to do 7. dubna 2024. Hlavním poskytovatelem příspěvku je Nadační fond IOCB Tech v rámci svého projektu "Stipendium Nadačního fondu IOCB Tech".
  • Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK udělí v roce 2024 10 příspěvků po 40 tisících Kč.
  • Žádost mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. 
  • Termín podání žádostí je do 7. dubna 2024
  • Rozhodnutí o přidělení příspěvku bude sděleno do 16. dubna 2024

Žádosti, prosíme, podávejte elektronicky na adresu nadace@natur.cuni.cz, žádost nesmí přesahovat jednu normostranu A4. Upřednostněny budou příspěvky na financování takových cest, které potrvají 30 a více dnů. 

V žádosti, prosíme, uveďte: 

1.      účel své cesty a jeho spojitost se studiem,

2.      náplň práce na zahraničním pracovišti,

3.      přehled svých dosavadních vědeckých výsledků, 

4.      rozpočet celkových finančních nákladů na cestu včetně účelu použití příspěvku,

5.      přílohou žádosti bude výpis studijních výsledků ze SISu, u doktorských studentů za

         dobu magisterského studia.

Hlavním poskytovatelem příspěvku je Nadační fond IOCB Tech v rámci svého projektu „Stipendium Nadačního fondu IOCB Tech“.

Publikováno: Čtvrtek 21.03.2024 14:00

Akce dokumentů