E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Co se u parfémů může skrývat pod rouškou obchodního tajemství?

Parfémy jsou komplexní směsi látek rozpuštěných v alkoholu či jiných nosičích, a uživateli a osobám v blízkosti poskytují různorodé čichové vjemy. Vonný profil parfému a jeho vývoj v čase závisí nejen na přítomných aromatických složkách, ale také na jejich interakci s molekulami na povrchu kůže uživatele, jejím pH, vlhkosti a teplotě. To, že také složky parfémů mohou ovlivňovat funkci enzymů uživatele, popsali členové Laboratoře molekulární karcinogenese a vývoje léčiv a Laboratoře struktury a funkce biomolekul v novém článku v recenzovaném časopise Cosmetics.

Publikováno 3.4.2024

Ne všechny (nekanonické) aminokyseliny jsou si rovny

Členové Laboratoře struktury a funkce biomolekul již dříve úspěšně připravili proteiny, v nichž ve vysoké míře nahradili methionin jedním jeho syntetickým analogem. Domnívali se proto, že podobně dokáží nahradit methionin i dalšími analogy, na základě známých kinetických parametrů pro klíčový enzym – methionyl-tRNA synthetasu – předpoví četnost, s jakou bude k nahrazení docházet, a dosáhnou vyšší míry substituce při expresi proteinů v bakteriích se zablokovanou dráhou syntézy methioninu. O tom, jak se ve všech těchto předpokladech mýlili, ale i o tom, jak naopak ve shodě s Murphyho zákony zjistili, že nahrazení je tím snazší, čím menší má modifikovaná varianta proteinu praktické využití, se můžete dočíst v jejich novém článku v časopise International Journal of Molecular Sciences.

Publikováno 18.9.2023

Akce dokumentů