E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLidé a kontakty

Vedoucí katedry:  Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

Zástupce:  Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

Tajemník:  RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
Poradce pro studium:  Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Koordinátor pro SIS:  Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Sekretářky katedry:  Ing. Ivana Schumannová, Pavlína Kábová

email:  biochemnatur.cuni.cz
telefon:  +420 22195 1284
fax:  +420 22195 1283

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci
(interní členové katedry)

jméno                                                                    e-mail                                          místnost          telefon                     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. entgseznam.cz 2. patro 367 221951277
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. hodeknatur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. hudeceknatur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. stiborovnatur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. konvalnatur.cuni.cz 1. patro 207 221951275
Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. vacmarnatur.cuni.cz suterén 24C 221951344
Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. mikmarnatur.cuni.cz 1. patro 217 221951242
Doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. ryslnatur.cuni.cz 1. patro 209 221951282
Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. misnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Lucie Bořek-Dohalská, Ph.D. borekdolnatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
Mgr. Jan Bláha, Ph.D. jan.blahanatur.cuni.cz 1. patro 204 221951272
RNDr. Věra Černá, Ph.D. vera.cernaatnatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. rydlovanatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. veronika.hyskovanatur.cuni.cz 1. patro 209 221951282
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D. josef.chmeliknatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Marek Ingr, Ph.D. ingratnatur.cuni.cz 1. patro 207  
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. jecmenatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281
Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. petr.jerabekatnatur.cuni.cz 1. patro 215 221951280
Mgr. Daniel Kavan, Ph.D. kuanatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
Mgr. Božena Kubíčková bozena.kubickovanatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
Mgr. Radek Indra Ph.D. radek.indra@natur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
RNDr. Petr Man, Ph.D. petr.mannatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. michaela.moserovanatur.cuni.cz 1. patro 367 221951277
RNDr. Petr Novák, Ph.D. pnovakatbiomed.cas.cz 1. patro 216 221951281  
Ing. Adriana Osičková, Ph.D. osickovaatbiomed.cas.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Petr Pompach, Ph.D. petr.pompachatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. renata.ptackovaatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Dagmar Svášková, Ph.D. aimovadnatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. ondrej.vanekatnatur.cuni.cz 1. patro 204 221951272

 

Techničtí zaměstnanci

jméno                                    e-mail                                     místnost         telefon          
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anna Ammerová anna.ammerovacentrum.cz 1. patro 221 221951267
Bc. Aleš Ďuriš ales.durisgmail.com 1. patro 206 221951274
Pavlína Kábová kabovanatur.cuni.cz 1. patro 204 221951273
Ing. Ivana Schumannová biochemnatur.cuni.cz 1. patro 204 221951284

 

Externí učitelé a členové katedry

jméno e-mail pracoviště místo
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. ettrichatnh.cas.cz Jihočeská univerzita České Budějovice
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. rhamplatendo.cz Endokrinologický ústav Praha
Prof. Mgr. Marek Šebela,Dr., Ph.D. et Ph.D.   UP Olomouc
Doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. bryndaatimg.cas.cz ÚMG AV ČR Praha
Doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Richard.Hrabalatvscht.cz VŠCHT Praha
Doc. RNDr. Věra Jonáková, DrSc. vera.jonakovaatimg.cas.cz BTÚ AV ČR Praha
Doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. psoucekatszu.cz SZÚ Praha
Doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D., DrSc. svobodapatbiomed.cas.cz Katedra fyziologie PřF UK Praha
Doc. RNDr. František Šmíd, CSc. frantisek.smidatlf1.cuni.cz 1. LF UK Praha
RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. cyril.barinkaatimg.cas.cz BTÚ AV ČR Praha
RNDr. Befekadu Asfaw, CSc. basfawatcesnet.cz 1. LF UK a VFN Praha
RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D. bojarovaatbiomed.cas.cz MBÚ AV ČR Praha
Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D. bouraatuochb.cas.cz ÚOCHAB AV ČR Praha
Dr. Eva Frei, Ph.D. Eva.Freiatnct-heidelberg.de DKFZ Německo Heidelberg
RNDr. Hana Hansíková, CSc. HHansikovaatseznam.cz 1. LF UK a VFN Praha
RNDr. Jiří Jiráček, CSc. jiracekatuochb.cas.cz ÚOCHAB Praha
RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D. tokbatmedicon.cz IKEM Praha
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. kopeckyatkarlov.mff.cz MFF UK Praha
Jan B.V. Kvíčala, Ph.D. jkvicalaatendo.cz Endokrinologický ústav Praha
RNDr. Jana Ledvinová, CSc. jledvinatcesnet.cz 1. LF UK Praha
RNDr. Kateřina Levová, katerina.levovaatvfn.cz ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha
RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. pavlina.rezacovaatimg.cas.cz ÚMG AV ČR Praha
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. jan.pacesatimg.cas.cz ÚMG AV ČR Praha
RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D. pavla.postlerovaatimg.cas.cz BTÚ AV ČR Praha
Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D. kvido.strisovskyatuochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR Praha
Dr. Petr Větrovský p.vetrovskyatseznam.cz BIOTRONIK s r. o. Praha
RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. jiri.vondrasekatuochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR Praha
RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D. vrbackyatbiomed.cas.cz FgÚ AV CR  
RNDr. Lenka Žáková, Ph.D. zakovaatuochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR Praha

 

Studenti doktorského studia (PhD studenti)

Aktuální seznam studentů doktorského studia studujících na naší katedře naleznete v databázi studijního informačního systému (SIS)

>> zde <<

 

Akce dokumentů