E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakt a pomoc pro studenty - konzultační hodiny

Studente, potřebuješ radu či pomoc?

Pokusili jsme se pro Tebe zanalyzovat běžné problémy a připravit rozcestník, který ti pomůže při výběru koho a jak kontaktovat. Pokud se rozhodneš někoho kontaktovat osobně, respektuj prosím jeho konzultační hodiny!

 

Vedoucí katedry

Prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.

 

 • informuje plénum katedry o záležitostech projednávaných řídícími a samosprávnými orgány fakulty,
 • pečuje o řádné hospodaření s finančními a materiálními prostředky, které jí byly svěřeny pro zajištění činnosti katedry,
 • řeší závažné problémy související s pedagogickými, vědeckými, hospodářskými a provozními činnostmi katedry,
 • řeší otázky vyplývající z výsledků studentské ankety.

Konzultační hodiny: v průběhu semestru ve čtvrtek 13:00-15:00 (v jinou dobu po předchozí domluvě)

Telefon: 221951282

E-mail: ryslnatur.cuni.cz

Místnost: 209

 

Zástupce vedoucí katedry, hospodář

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

 

 • zastupuje vedoucí katedry 
 • sestavuje a spravuje rozpočet katedry 
 • garantuje habilitační a jmenovací řízení oboru biochemie  
 • předsedá rigorosní komisi oboru biochemie                   

 

Telefon: 221951287

E-mail: hodeknatur.cuni.cz

Místnost: 221

Garant oboru biochemie, prorektorka

Prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

 

Garant připravuje návrhy studijních plánů, které konkretizují bakalářský nebo magisterský studijní program.

Dále:
 • iniciuje a koordinuje program přednášek, seminářů, kurzů a dalších forem studia,
 • posuzuje a schvaluje studijní plány studentů a schvaluje témata závěrečných prací,
 • v souladu se studijním programem určuje požadavky na obsah, strukturu a formu zpracování závěrečných prací a vhodným způsobem je zveřejňuje,
 • navrhuje požadavky k přijímacím zkouškám,
 • vykonává funkci prorektorky pro studijní záležitosti.

Telefon: 221951242

E-mail: marketa.martinkovanatur.cuni.cz

Místnost: 217

 

Garant doktorského studijního programu (DSP), předseda Oborové rady (OR)

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

 

 • iniciuje a koordinuje program přednášek, seminářů, kurzů a dalších forem studia pro doktorský program,
 • posuzuje a schvaluje individuální studijní plány studentů, , schvaluje témata závěrečných prací, koordinuje a konzultuje organizaci Státní doktorské zkoušky a obhajoby
 • v souladu se studijním programem a OR určuje požadavky na obsah, strukturu a formu zpracování závěrečných prací a vhodným způsobem je zveřejňuje,
 • navrhuje požadavky k přijímacím zkouškám DSP,
 • koordinuje projekt SVV (projekt Specifického vysokoškolského výzkumu na UK).

 

Konzultační hodiny: zde nebo po předchozí dohodě E-mailem

Telefon: 221951281

E-mail: miroslav.sulcnatur.cuni.cz

Místnost: 216

Tajemník pro bakalářské a magisterské studium

RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.

 

Kromě jiného:

 • zapisuje zkoušky a zápočty do SISu v zastoupení (nebo jiném případě)  na základě souhlasu vyučujícího pedagoga
 • je schopen zapsat témata 
  studentských prací do SISu nebo změnit jejich název
 • sbírá podněty pro jednání katedry
 • u katedrálních předmětů sbírá podněty pro rozvrh.

Konzultační hodiny: Čt 9:30 – 11:00 (po dohodě)

Telefon: 221951277

E-mail: michaela.moserovanatur.cuni.cz

Místnost: 367

Tajemník pro doktorské studium

RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.

 

Kromě jiného:

 • organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací.

Konzultační hodiny v ZS 2023: Út 12:30 – 13:30 (po předchozí dohodě)

Telefon: 221951281

E-mail: jecmennatur.cuni.cz

Místnost: 216

Poradce pro studium

Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

 

 • Pomáhá studentům s výběrem vhodných přednášek při sestavování studijního plánu
 • řeší aktuální problémy související s rozvrhem.

Konzultační hodiny: Út 10:00-11:00

Telefon: 221951285

E-mail: hudeceknatur.cuni.cz

Místnost: 221

Hudecek

Sekretariát katedry

Ing. Ivana Schumannová

 

Vám může pomoci s:

 • odevzdáním vaší práce (bakalářské, diplomové...)
 • získáním okruhů otázek ke státní závěrečným zkouškám                          
 • získání kontaktu na přednášejícího a pod.

Konzultační hodiny: Po-Čt 10:00-11:00

Telefon: 221951284

E-mail: biochemnatur.cuni.cz

Místnost: 205

Schumannova

Akce dokumentů