E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry biochemie a Journal Club v letním semestru 2023/2024

 

Materiály k vystoupením hostů jsou uveřejněny na webových stránkách katedry biochemie (www.natur.cuni.cz/chemie/biochemie/seminare). Jednotlivé semináře hostů začínají představením přednášejícího, následuje vlastní přednáška a po jejím skončení neformální diskuse. Organizaci seminářů zajišťuje RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (michaela.cermakova@natur.cuni.cz), vystoupení diplomantů Doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc (olga.heidingsfeld@natur.cuni.cz).

Semináře katedry biochemie a Journal Club

19. února Úvodní hodina
26. února Heidingsfeld O.: Scientific Misconduct
   
4. března Vystoupení diplomantů:   Ďatko Peter, Surkovová Veronika, Černý Prokop
11. března Vystoupení diplomantů:   Bečková Alexandra, Jeníček Jakub, Hruška Adam
18. března RNDr. Mgr. Adam Obr, Ph.D.: Adhezní struktury leukemických buněk
25. března Dr. Norbert Weiss:  T-type calcium channelopathies
8. dubna Vystoupení diplomantů:   Kavale Gustav, Polívková Linda, Šťastná Katarína
15. dubna       Mgr. Jitka Štáfková Ph.D.:  Zbrojaři, spojaři, voňavkáři aneb Biosyntéza termitích terpenoidů
22. dubna Vystoupení diplomantů:  Ilková Karolína, Zadáková Kateřina
29. dubna Vystoupení diplomantů:  Vodecký Matúš, Kordík Jakub, Srogoň Jiří
6. května Vystoupení diplomantů:  Křížová Tereza, Balogová Soňa
13. května      Vystoupení diplomantů:  

Semináře se konají v posluchárně CH3, vždy v pondělí od 9:00. Srdečně zveme všechny zájemce o biochemii, zejména z řad studentů!!!

Za katedru biochemie PřF UK:

Doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc., RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.

Semináře k bakalářské práci

21. února Úvodní hodina
28. února Dr. Daniel Kavan, Ph.D.: Základy tvorby prezentace
3. dubna Vystoupení studentů:   Traub T., Soláriková L., Maruščáková D.
10. dubna Vystoupení studentů:  Paulička M.
17. dubna Vystoupení studentů:  Slavík M., Murajdová V.
24. dubna Zrušeno.
15. května Vystoupení studentů:  Kuchyňová S., Nemčeková L., Lánská A.
22. května Vystoupení studentů:  Kopecký T., Machů J., Medek J.

Semináře se konají v posluchárně CH5, vždy ve středu od 11:30. Srdečně zveme všechny zájemce o biochemii, zejména z řad studentů!!!

Za katedru biochemie PřF UK:

RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.

Akce dokumentů