E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro studenty

Zobrazují se všechny aktuality Studijního oddělení (Bc a Mgr i doktorské), ostatních oddělení děkanátu a Katedry tělesné výchovy.


Nábor do Registru dárců kostní dřeně

V ČR i po celém světě onemocní denně stovky mladých lidí i dětí zhoubnými nemocemi kostní dřeně a uzlin. Nábor do Registru dárců proběhne v budově Albertov 6, v prvním patře (nad Velkou geologickou posluchárnou) a to ve středu 23.10. mezi 9 - 16 hodinou. Výběr probíhá neinvazivní metodou stěru z ústní dutiny. Občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny sebou!

Publikováno 14.10.2019

14.10.2019 

Nábor do Registru dárců kostní dřeně

V ČR i po celém světě onemocní denně stovky mladých lidí i dětí zhoubnými nemocemi kostní dřeně a uzlin. Nábor do Registru dárců proběhne v budově Albertov 6, v prvním patře (nad Velkou geologickou posluchárnou) a to ve středu 23.10. mezi 9 - 16 hodinou. Výběr probíhá neinvazivní metodou stěru z ústní dutiny. Občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny sebou!

Datum konání 23.10.2019

Vyjádření vedení PřF UK ke smlouvě se společností Home Credit​

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK) deklaruje, že smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit nebyly s vedením fakulty nijak konzultovány a tyto smlouvy se netýkají finančních prostředků určených pro PřF UK. Celou kauzu považujeme za nešťastnou a poškozující dobré jméno univerzity. Je více než zřejmé, že úcta k hodnotám reprezentovaným Univerzitou Karlovou velí k odpovědnějšímu výběru partnerů. Děkan a vedení fakulty 10. 10. 2019, 13:50 h Vědecká rada fakulty 10. 10. 2019, 17:50 h

Publikováno 11.10.2019

XIV. Geografický sportovní den

Srdečně zveme všechny nadšené sportovce a sportovkyně na XIV. Geografický sportovní den, který se koná ve čtvrtek 24.10.2019 v SCUK Hostivař, sportovním areálu Záběhlice, na Chodově a Albertově. Celý program je určen jak studentům, tak zaměstnancům.

Publikováno 14.10.2019

14.10.2019 

XIV. Geografický sportovní den

Srdečně zveme všechny nadšené sportovce a sportovkyně na XIV. Geografický sportovní den, který se koná ve čtvrtek 24.10.2019 v SCUK Hostivař, sportovním areálu Záběhlice, na Chodově a Albertově. Celý program je určen jak studentům, tak zaměstnancům.

Datum konání 24.10.2019

Solve It 2019: Digitální Česko

Solve It is a two-round case study competition that provides students and young professionals with consulting experience by helping a real organization solve its current strategic and operational challenges. If you’re keen on applying your skills where they matter and broadening your horizons, Solve It is for you! We welcome all applicants irrespective of their education or experience—whatever your background, you will bring a different perspective to the study and give your skills a relevant boost.

Publikováno 10.10.2019

6.10.2019 

Slavnostní otevření Experimentálního povodí

V pátek pátek 18. 10. 2019 od 10:00 hod. proběhne slavnostní otevření v českých zemích unikátního Experimentálního povodí, které se nachází na výsypce u obce Vintířov na Sokolovsku. Zařízení umožní studium řady klíčových ekosystémových procesů a přinese poznatky, které nejen že prohloubí naše poznání, ale budou zásadní i při řešení praktických problémů spojených s obnovou post těžební krajiny, také s řešením dalších celospolečensky významných problémů jako je boj se suchem, ochrana před povodněmi a snižování eroze.

Datum konání 18.10.2019

Upozornění na podvodné emaily

Upozorňujeme fakultní veřejnost, že v poslední době se opět objevily pokusy o podvodné získání hesla (tzv. phishing).

Publikováno 4.10.2019

Studijní a praktikantská stipendia v Německu

Dobrovolnická organizace GFSP za podpory Česko-německého fondu budoucnosti nabízí studentům všech oborů semestrální stipendium na vybrané praktikantské místo. Cílem je podpořit výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. Místo pro vykonávání praxe si stipendista hledá sám, GFPS poskytuje pouze finanční podporu po celou dobu praxe. Hlaste se nejpozději do 31.10.2019.

Publikováno 2.10.2019

ERC: Národní informační den 2019

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 6. 11. 2019. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).

Publikováno 2.10.2019

Možnost získat světový SAS certifikát v demografii

Od akademického roku 2019/20 se katedra demografie a geodemografie zařadila na seznam pracovišť v rámci tzv. SAS Joint Certificate Program a získala tak oprávnění vydávat celosvětově uznávané a velmi prestižně vnímané SAS Joint Certificate deklarující pokročilou znalost programování a využívání software SAS s konkrétním zaměřením. Zájemci o získání certifikátu z řad studentů i nedemografických oborů se mohou obracet na dr. Kláru Hulíkovou.

Publikováno 27.9.2019

25.9.2019 

Seminář a křest: Listy o biologii

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a nakladatelství Malvern srdečně zvou na seminář o knize obsahující korespondenci a eseje dvou významných vědců-filosofů minulé generace, Ladislava Kováče a Zdeňka Neubauera. Seminář se koná dne 11. října 2019 ve 14h, Viničná 7, posluchárna B2. Účast přislíbil prof. Kováč a další osobnosti akademického života.

Datum konání 11.10.2019

Akce dokumentů