E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro studenty

Zobrazují se všechny aktuality Studijního oddělení (Bc a Mgr i doktorské), ostatních oddělení děkanátu a Katedry tělesné výchovy.


Elektronické hodnocení výuky

Již druhým rokem probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz – tentokrát v období 13. 5. 2019 – 30. 9. 2019. Vaše zpětná vazba je důležitá!

Publikováno 20.6.2019

Letní odstávka Learning managment systému Moodlu

Plánovaná údržba a upgrade systému na vyšší verzi proběhne od pátku 19.7. do neděle 21. 7. V průběhu těchto tří dnů nebude Moodle uživatelům dostupný. Před odstávkou budou všechna data zálohována. Tato pravidelná údržba je nutná pro bezproblémové fungování systému. Je naplánována na prodloužený víkend v období letních prázdnin a dovolených, protože během akademického roku by nedostupnost instalací Moodlu způsobovala daleko větší komplikace. Za způsobené problémy se předem omlouváme.

Publikováno 10.6.2019

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019 - připomínka

Připomínáme otevřenou výzvu k předkládání projektů výzkumných postdoktorských stáží spojených s mezinárodní mobilitou: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Tyto granty jsou zajímavou příležitostí pro (budoucí) postdoky, ale také pro vedoucí výzkumných skupin, kteří si chtějí přivést výzkumníka ze zahraničí. Uzávěrka je 11. 9. 2019.

Publikováno 12.6.2019

Experientia Day

Přijďte s námi oslavit Experientia Day. Jeho součástí bude odtajnění letošních stipendistů, setkání alumni nebo přednáška skvělého mladého vědce Tomáše Slaniny. Akce se koná 17.6. od 12.00 na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v přednáškové místnosti A2.01.

Publikováno 11.6.2019

10.6.2019 

Workshop: Jak spolupracovat s firmami? od Sharon Finch

Workshop je určen zejména vědeckým pracovníkům, Ph.D. studentům a končícím magisterským studentům v oblastech life-science (biologie, chemie), farmakologie a lékařský výzkum. Proběhne 19.6.2019 od 9 do 17 hodin v knihovně chemické sekce. Prosím registrujte se na e-mailu uis@ruk.cuni.cz. Workshop bude v angličtině. Účast je pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy zdarma.

Datum konání 19.6.2019

Akce pro začínající vědkyně - Ženy v politice a ve vědě: Jak se ne/daří překonávat překážky

Srdečně zveme všechny zájemkyně na brunch s poradkyní předsedy vlády pro vědu Rut Bízkovou, který se koná 18. června 2019 od 9.00 do 12.00 ve Vile Lanna v Praze. Jaké překážky se jí a ženám v inovacích, vědě a rozhodovacích pozicích daří či nedaří překonávat? Jak se pracuje a řídí v převážně mužských kolektivech? Proč v Radě pro výzkum, vývoj a inovace není žádná žena? Jak se Rut Bízkové prosazovalo téma genderové rovnosti v TAČRu a jaká bude chystaná Národní politika výzkumu, vývoje a inovací? To všechno a mnohem víc v diskuzi na našem brunchi. Přijďte, budete vítány.

Publikováno 10.6.2019

1.ročník Celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí

Soutěž Czech Envi Thesis, kterou pořádá, pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a ve spolupráci s EIIP, Univerzita J.E.Purkyně, se soustředí na kvalifikační práce s environmentální tématikou, s akcentem na společenskovědní perspektivu zkoumání. Autor(ka) nejlepší práce získá finanční odměnu. Uzávěrka přihlášek je do 30.9.2019.

Publikováno 4.6.2019

3.6.2019 

Křest knihy o Banátu "Přenesená krajina"

Území jižního Rumunska, kde tvoří hranici se Srbskem veletok Dunaj, se dostalo do povědomí veřejnosti pod označením Banát. Jeho osídlení proběhlo v 19. století z velká části z českých zemí a dodnes tvoří unikátní prostor jako po etnologické, tak po biologické stránce. Křest knihy o Banátu, jejímž editorem byl znalec Banátu prof. Pavel Kovář z katedry botaniky, proběhne v Literární kavárně Academia v úterý 18. června v 17.00. Všichni zájemci jsou vítáni.

Datum konání 18.6.2019

Akce dokumentů