E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro studenty

Zobrazují se všechny aktuality Studijního oddělení (Bc a Mgr i doktorské), ostatních oddělení děkanátu a Katedry tělesné výchovy.


24.4.2017 

Latinská Amerika: Bohatství kolumbijských Kordiller

Cyklus přednášek "Latinská Amerika" pokračuje i tento týden. Ve středu 26.4. bude probírána další z latinsko-amerických zemí, Kolumbie. Přednáška proběhne od 14.50 v posluchárně Věž na Albertově 6. Všichni zájemci jsou vítáni.

Datum konání 26.4.2017

24.4.2017 

Prezentace projektů podpořených z Česko-norského výzkumného programu

V úterý 25. dubna od 9.00 proběhne v posluchárně Ch3 v budově chemických ústavů Hlavova 8 prezentace všech projektů, které byly na Přírodovědecké fakultě UK řešeny s podporou Česko-norského výzkumného programu (Norské fondy). Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!

Datum konání 25.4.2017

Seminář na fakultě: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny

Oddělení projektového řízení zve na seminář „Aktuální příležitosti v programu Horizont 2020: klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny“, který pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. Akce proběhne 24. 5. 2017 (10:00-12:00) v Mineralogické posluchárně (Albertov 6, 1. patro). Akce je otevřená i pro zájemce mimo Přírodovědeckou fakultu. Prosíme zájemce o účast, aby se předem zaregistrovali.

Publikováno 24.4.2017

Cena CRYTUR: Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vě­dách

Cena CRYTUR patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v rámci zimních a jarních termínů státních závěrečných zkoušek v daném akademickém roce. Organizátoři tak chtějí podpořit snahu diplomatnů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2017.

Publikováno 11.4.2017

11.4.2017 

Přednáška: Lékaři bez hranic v Súdánu

Český chirurg Tomáš Šebek odjel v lednu 2017 na svou již pátou misi s Lékaři bez hranic. Poprvé zamířil do Afriky, konkrétně do Jižního Súdánu, a ve své přednášce se s námi podělí o čerstvé zážitky z práce v tamější nemocnici. Přednáška se koná ve středu 19. 4. v 16:45.

Datum konání 19.4.2017

Veřejná sbírka na varhany ve Svatovítské katedrále

Svatovítská katedrála, založená císařem a králem Karlem IV., dodnes postrádá to podstatné - varhany. Proto se Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, obrátil na Nadační fond Bohemian Heritage Fund, který sdružuje soukromé mecenáše české kultury, o součinnost při pořízení nového nástroje. Nadační fond pomohl zorganizovat Společenství Svatovítské katedrály, v němž jsou zastoupeny osobnosti (k nimž patří i rektor Univerzity Karlovy), jež výstavbu nových varhan podporují.

Publikováno 10.4.2017

7.4.2017 

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů UK

Univerzitě Karlově záleží i na jejích absolventech – přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se, jaké možnosti univerzita a její fakulty pro své absolventy nabízejí. Představíme vám širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele, děti…), určených pro občany ČR i pro cizince, či nabídneme možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím internetu. Akce se zúčastní i zástupci naší fakulty.

Datum konání 22.4.2017

Upozornění na infikované e-maily

Na RUK zaznamenali od 3.4. šíření infikovaných e-mailů. Ve fakultních schránkách je zatím úspěšně blokuje Google.

Publikováno 6.4.2017

5.4.2017 

Přednáška a beseda s prof. Abdelkarimem Daoudem

Současné společenské dění v Severní Africe a její příroda. Přednáška proběhne v úterý 11. dubna 2017 od 17:15 v učebně Levá rýsovna na Albertově 6. Prof. Abdelkarim Daoud je geograf z Université Sfax, který je dlouholetým spolupracovníkem geografické sekce naší fakulty. Je specialistou na hospodaření s vodou v aridních oblastech a vzájemné interakce přírodního a společenského vývoje v Tunisu a Severní Africe.

Datum konání 11.4.2017

5.4.2017 

Děkanský sportovní den 2017

Sportumilovní studenti budou mít ve čtvrtek 20. dubna možnost skutečně pestrého vyžití. Letošní děkanský sportovní den nabízí 23 různých sportovních aktivit na řadě míst Prahy. Na všechny se těší organizační tým katedry tělesné výchovy PřF UK.

Datum konání 20.4.2017

Akce dokumentů