E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro studenty

Zobrazují se všechny aktuality Studijního oddělení (Bc a Mgr i doktorské), ostatních oddělení děkanátu a Katedry tělesné výchovy.


Volby děkana PřF UK 2020

Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.

Publikováno 29.6.2020

Dotazníkové šetření ohledně online výuky během karanténních opatření

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nouzový stav, vynucený pandemií koronaviru, si vynutil přechod i na online výuku. Tento stav neměl v historii žádný precedens a s nastalou situací si proto musela fakulta a její jednotliví zaměstnanci poradit takříkajíc za pochodu. Vzhledem k šíři vyučovaných oborů a oblastí výzkumu na naší fakultě bylo možné uzpůsobit online formu výuky pro různé předměty v rozdílné míře. Abychom mohli situaci náležitě zhodnotit a případně se připravit pro budoucnost, rádi bychom znali váš názor na to, jak situace probíhala. Odkaz na formulář naleznete po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 19.6.2020

Elektronické hodnocení výuky 2019/2020

Také v aktuálním neobvyklém semestru probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou a tentokrát v období 8. 6. – 30. 9. 2020. Vaše zpětná vazba je důležitá!

Publikováno 8.6.2020

Prázdninový provoz pokladny

V době letních prázdnin bude fakultní pokladna otevřena - pondělí až čtvrtek od 9.30 do 13.00 hod., v pátek od 9.30 do 12.00 hod.

Publikováno 2.7.2020

1.7.2020 

Nejlepší sportovci

Děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. předal stipendia za mimořádné sportovní výkony a reprezentaci PřF UK.

Program rozvoje manažerských dovedností

Zveme srdečně všechny zájemce na vzdělávací modul pro rozvoj manažerských dovedností, který je určen pro akademické a neakademické pracovníky UK. Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody. První z kurzů proběhne v říjnu 2020.

Publikováno 1.7.2020

19. ročník soutěže Česká hlava

I v letošním roce proběhne dobře známá soutěž Česká hlava, soutěž pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Laureátům bude předána finanční odměna v celkové výši 1 350 000 Kč. Příjem nominací bude ukončen 17. července 2020.

Publikováno 30.6.2020

25. jubilejní ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

V rámci oslav 30.výročí založení Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje její děkanka PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 25. jubilejní ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Varouška "Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace". Uzávěrka je v pátek 17.7.2020 do 12 hod.

Publikováno 26.6.2020

Omezení v průběhu zkouškových aktivit

S účinností od pondělí 22. června platí v průběhu zkouškových aktivit omezení, uvedená v této aktualitě. Tentokrát platí totéž pro studenty i uchazeče.

Publikováno 23.6.2020

Akce dokumentů