E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro studenty

Zobrazují se všechny aktuality Studijního oddělení (Bc a Mgr i doktorské), ostatních oddělení děkanátu a Katedry tělesné výchovy.


Doplňovací volby do Akademického senátu fakulty

Blíží se doplňovací volby do chemického okrsku ASF. Ty budou probíhat od 3. do 5. října 2023 v rámci univerzitní volební aplikace. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty, návrhy je třeba doručit do pondělí 25. září 2023.

Publikováno 11.9.2023

Zářijové kurzy Centra dalšího vzdělávání

Srdečně zveme všechny zájemce na kurzy, které pro vás v září pořádá Centrum dalšího vzdělávání. Kurzy jsou doporučeny pro studenty doktorského studia, pedagogy a budoucí pedagogy. Těšíme se na vás.

Publikováno 14.7.2023

Hodnocení výuky studenty

Také za aktuální letní semestr probíhá hodnocení výuky (anketa) v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz. Hodnocení bylo spuštěno během zápočtového týdne a bude studentům umožněno po celé zkouškové období letního semestru. Děkujeme všem studentům a studentkám za poskytnutí zpětné vazby, které si velmi ceníme! Zároveň byly v aplikaci publikovány výsledky hodnocení za zimní semestr. Děkujeme všem vyučujícím, kteří reagovali na slovní komentáře a se zpětnou vazbou dále pracují.

Publikováno 23.5.2023

Výstava Cesta české vědy - doprovodné akce

Výstava Cesty české vědy bude do 27. listopadu k vidění v Regionálním muzeu v Mikulově. Vypráví příběh z dějin geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie, zasazené do míst, kde se odehrávaly. V rámci doprovodného programu můžete zhlédnout komentovanou prohlídku kurátorky výstavy Ing. Michaely Nohejlové Zemková, Ph.D. z katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK či si poslechnout přednášku Mgr. Lenky Ovčáčkové, Ph.D z katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, a to 27. a 29.9. na zámku Mikulov.

Publikováno 22.9.2023

Uzavření pokladny

V pátek 29. září 2023 bude fakultní pokladna uzavřena.

Publikováno 19.9.2023

Úterní matematicko-biologické semináře ve Viničné

Srdečně zveme všechny zájemce na cyklus matematicko-biologických seminářů, které se budou konat od zimního semestru vždy v úterý ve Viničné 7. Úvodní seminář proběhne 10. října 2023.

Publikováno 18.9.2023

Plánovaný výpadek počítačové sítě 21.9.2023

Ve čtvrtek 21.9.2023 od 17:00 do 24:00 proběhne výměna centrálního síťového prvku. Během této doby nebudou dostupné datové služby (Internet, eduroam, VPN, CIS/FIS, PROXY server, fakultní servery s veřejnou IP), ani telefonní služby. E-mail bude k dispozici jen z mimofakultních sítí. Kvůli nepřístupnosti iFISu zvenčí nebudou v pátek 22.9. v CISu aktuální všechna ekonomická data.

Publikováno 15.9.2023

ERC Consolidator Grants 2024: interní pokyny

Jedná se o prestižní granty pro vědce 7–12 let po PhD, kteří konsolidují svůj nezávislý výzkumný tým. Žadatelé o granty v této výzvě by již měli na návrhu intenzivně pracovat a být v kontaktu s Oddělením projektového řízení – pokud s námi ještě v kontaktu nejste, kontaktujte nás prosím IHNED. Kontaktujte nás i pokud zvažujete podání žádosti v delším časovém horizontu.

Publikováno 14.9.2023

Průzkumu důvodů (ne)účasti v soutěžích ERC

Do 25. 9. 2023 se lze zúčastnit dotazníkového šetření, jehož cílem je zmapovat důvody nízkého zapojování českých vědkyň a vědců do soutěží o granty European Research Council (ERC).

Publikováno 12.9.2023

Podpora rodičů z řad mladých vědkyň a vědců

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Grant se uděluje na jeden rok ve výši 150 000 Kč. Je určen primárně pro rodiče - (post)doktorandky a (post)doktorandy - v tíživé životní situaci, kteří se aktivně věnují vědecké práci v oboru. Uzávěrka žádostí o grant pro rok 2024 je 22. září 2023.

Publikováno 8.9.2023

Postup do národního finále soutěže FameLab Česká republika

Do národního finále soutěže FameLab Česká republika, ve kterém 9 soutěžících napříč obory představí formou stand-upu svůj výzkum nebo projekt, postupují i tři zástupci naší fakulty: Zuzana Osifová, Marie Pangrácová a Lucie Schreiberová. Finále se uskuteční v úterý 26. září 2023 od 17hod na Fakultě humanitních studií UK. Jste srdečně zváni! Registrace nutná.

Publikováno 7.9.2023

Připomínka výzvy ERA Chairs programu Horizont Evropa

Projekt ERA Chairs umožní podpořené instituci zaměstnat vynikajícího vědce světové úrovně, který zde založí svůj výzkumný tým, čímž zlepší mezinárodní profil instituce v daném oboru, a bude mít i pozitivní dopad na instituci jako celek. Příprava kvalitního projektu je velmi náročná, zájemce prosíme, aby do konce září kontaktovali Oddělení projektového řízení.

Publikováno 7.9.2023

26. ročník Ceny Wernera von Siemense byl zahájen

Šestadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědných oborů a mladé vědce byl vyhlášen. V celkem osmi kategoriích se rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty získají ocenění a finanční odměnu i vedoucí prací. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím internetových stránek soutěže až do 30. listopadu 2023.

Publikováno 6.9.2023

31.8.2023 

Workshop: Advanced Methods of Scanning Electron Microscopy

Tento kurz je zaměřen na teoretický a praktický úvod do skenovací elektronové mikroskopie a jejích biologických aplikací. Kurz je omezen na 15 účastníků, včetně začínajících i středně pokročilých uživatelů SEM.

Datum konání 25.9.2023 - 27.9.2023

Taneční studio IMPULS pořádá NÁBOR

Baví tě tanec? Chceš se hýbat a zůstat fit, i když musíš občas sedět na přednáškách a ležet v knihách? Přidej se do naší party! Jsme soubor scénického tance a přijímáme nové členy. Impuls dlouhodobě přitahuje studenty i absolventy přírodovědy. Už od osmdesátých let se v souboru vystřídalo mnoho tanečníků studujících různé obory od geologie přes geografii až po biologii. Pravidelně také vystupujeme na Reprezentačním plese Přf UK. Nábor se koná ve středu 27. září 2023 od 19 hodin v Karlínském Spektru. Více info na našem webu či sociálních sítích.

Publikováno 30.8.2023

Akce dokumentů