E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální výsledky ankety

Hodnocení výuky

Vážení kolegové, vážení studenti,
jsou vám k dispozici aktuální výsledky písemného hodnocení výuky (Studentské ankety) v LS 2014. Výsledky jsou prezentovány ve dvou formách zpracování – jednak jako celkové souhrny za všechny sekce a jednak jako hodnocení jednotlivých předmětů.

Výsledky jsou nově prezentovány pomocí vlastní webové aplikace. Ta umožňuje podstatně snazší výběr předmětu či vyučujícího.  Zatím jsou v aplikaci pouze aktuální výsledky od letního semestru akademického roku 2012/2013. Plánuje se do aplikace převést také historická data.

Od zimního semestru 2013 (akademické rok 2013/2014) jsou výsledky ankety zveřejňovány pouze ve webové aplikaci.

SOUHRNNÁ HODNOCENÍ

Souhrn obsahuje návratnost jednotlivých předmětů a pak porovnání předmětů v otázkách 10-21 (znění otázek).

Celkový souhrn za všechny sekce v LS 2013.

JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

U jednotlivých předmětů jsou hodnoceny otázky 1-21. Soubory jsou rozděleny do 5 částí  - biologie, chemie, geografie, geologie a ostatní (celofakultní a mimofakultní předměty - matematika, fyzika, filozofie atd.). V každé části jsou předměty v balíčcích - katedrách / ústavech (první trojčíslí čísla katedry/ústavu zpravidla odpovídá prvnímu trojčíslí v kódu předmětu).

Celkový přehled názvů předmětů, jejich kódů a kateder/ústavů pro LS 2013 pro snazší vyhledávání.

Hodnocení jednotlivých předmětů v LS 2013 (biologie, chemie, geografie, geologie, ostatní, souhrny).

Pro rozbalení souborů je zapotřebí mít nainstalovaný program pro práci s archivy např. WinRAR, Total Commander apod.

SLOVNÍ HODNOCENÍ

Slovní komentáře (odpovědi na otázky 22-25) dostali vyučující prostřednictvím vedoucího katedry/ ředitele ústavu.

V případě nejasností nebo nesrovnalostí se obraťte na organizátory ankety.
Pokud vás zajímají starší hodnocení, naleznete je v archivu ankety.

Absolvenstké hodnocení

Přírodovědecká fakulta dlouhodobě sleduje názory svých absolventů a využívá je pro zkvalitnění svých studijních oborů a programů. Jde o hodnotný zdroj informací především pro garanty oborů a předmětů, protože se v dotazníku na studium nahlíží jako na celek po úspěšném zakončení studia. Svou podstatou se tak odlišuje od hodnocení výuky, kdy jsou hodnoceny jednotlivé předměty a vyučující. Veškeré podklady naleznete v archivu absolventského hodnocení.

 

 

 

Akce dokumentů