E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProstředky na vědu a výzkum

Náročný výzkum v přírodních vědách byl z největší části financován vnějšími zdroji (rozpočtovými i mimorozpočtovými).

Fakulta získává prostředky na výzkumnou činnost v rámci velké řady programů financovaných z veřejných zdrojů České republiky i Evropské unie. Prostředky z českých zdrojů se na základě platné legislativy dělí na účelové (převážně granty) a institucionální, jež jsou rozdělovány na základě hodnocení kvality výzkumné činnosti instituce podle platné Metodiky Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

V rámci českých grantových zdrojů jsou naším klíčovým zdrojem veřejné soutěže vypisované Grantovou agenturou ČR pro základní výzkum. Významnou roli hraje také Grantová agentura UK, která z prostředků poskytovaných MŠMT financuje studentský výzkum, zejména v postgraduálním studiu (Tab. 1).

Tab. 1. Počty projektů podle poskytovatelů v ČR
GA ČR (hlavní řešitel PřF) – pokračující z roku 2009 6
GA ČR (hlavní řešitel PřF) – pokračující z roku 2010 21
GA ČR (hlavní řešitel PřF) – pokračující z roku 2011 26
GA ČR (hlavní řešitel PřF) – pokračující z roku 2012 39
GA ČR (hlavní řešitel PřF) – zahájené v roce 2013 32
GA ČR celkem (včetně spoluřešitelských projektů) 161
Fond rozvoje vysokých škol 7
MŠMT (rozvojové projekty, SVV, NPV, COST, KONTAKT, INGO) 32
Grantová agentura UK 269
TA ČR 10
GA AV ČR 7
IGA MZ ČR 4
MV ČR 1
MZe ČR 3
MF ČR + MK ČR 2
OPP Praha + kraje a obce 7

 
Významnou roli pro fakultu hrají také projekty financované v rámci grantových soutěží vypisovaných institucemi Evropské unie (Tab. 2). V posledních letech se jedná zejména o konsorciální projekty 7. Rámcového programu EU. Fakulta je také nositelem jednoho z několika prestižních projektů programu Ideas vypisovaném v rámci European Research Council, jež byly zatím uděleny do České republiky. Tento projekt je řešen na naší katedře organické chemie. Na 7. Rámcový program od současného roku navazuje program Horizont 2020, v němž doufáme získat jeden z nejvýznamnějších podílů mezi výzkumnými institucemi zemí Visegradské skupiny.

Tab. 2. Přehled vybraných excelentních publikačních výsledků fakulty za roky 2009-2013 nominovaných v roce 2014 do hodnocení v Expertních panelech Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
Název projektu Roky řešení Program
Ion Spectroscopy of Reaction Intermediates (ISORI) 2011-2016 Ideas
GEO Network for Capacity Building (GEONetCab) 2009-2012 Cooperation
Separation and catalytic applications of MOFs (MACADEMIA) 2009-2013 Cooperation
Biology and control of vector-borne infections in Europe (EDENext) 2011-2014 Cooperation
Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change (SOPHIE) 2011-2015 Cooperation
Optimal Control Technologies in Quantum Information Processing (QUAINT) 2012-2015 Cooperation
Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI) 2013-2016 Cooperation
Smart Specialisation For Regional Innovation (SmartSpec) 2013-2016 Cooperation
CAScade deoxygenation process using tailored nanoCATalysts for the production of BiofuELs from lignocellullosic biomass (CASCATBEL) 2013-2017 Cooperation
Earth Observation for Economic Empowerment (EOPOWER) 2013-2015 Cooperation
Industrial upgrading and regional development effects of the Czech and Slovak automotive industries (AUTOMOTIVE INDUSTRY) 2008-2012 People
Evolution and function of the Blastocytis mitochondrion-like organelle (BhMLOEvoFunc) 2010-2013 People
PLANT developmental biology: discovering the ORIGINS of form (PLANTORIGINS) 2010-2014 People
Iron uptake in Chromera velia and other marine microalgae (IronAlgae) 2011-2014 People
The comparative analysis of the economic aspects of international migration: EU, Mediterranean, and CIS (MIGMEDCIS) 2012-2014 People
NIckel DYnamics in impacted ultramaFIC Soils (NIDYFICS) 2013-2016 People
Mesoscopic modelling of synthetic and biological ionic macromolecular systems (POLION) 2013-2017 People
Development of an innovative, completely automated antifouling test system for professional examinations of marine coatings (IATS) 2011-2013 Capacities
Actinide reCycling by SEParation and Transmutation (ACSEPT) 2008-2012 EurAtom

 

Akce dokumentů