E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum

Přírodovědecká fakulta se snaží v plné míře integrovat univerzitní výuku a vědecký výzkum, samozřejmě především v doktorském stupni studia. V řadě svých parametrů naplňuje fakulta dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy stát se „výzkumnou univerzitou“. Vynikající výsledky výzkumu fakulty mezi dalšími institucemi v Česku jsou opakovaně potvrzovány v každoročních hodnoceních Rady pro výzkum a vývoj. Spolupracujeme intenzivně i s ostatními fakultami Univerzity Karlovy, s jinými univerzitami, s ústavy Akademie věd České republiky a s dalšími institucemi i soukromými firmami.
Spolupráce s dalšími institucemi v ČR
Pracovníci fakulty při své výzkumné činnosti rozsáhle spolupracovali s pracovníky jiných institucí, domácích i zahraničních.
Prostředky na vědu a výzkum
Náročný výzkum v přírodních vědách byl z největší části financován vnějšími zdroji (rozpočtovými i mimorozpočtovými).
Významné publikace

Akce dokumentů