E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Helmut Weissert: Carbon cycle and climate - from the geological past into the 21st century

Datum konání 12.5.2016

Geologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vás zve na přednášku prof. Helmuta Weisserta , který působí v oddělení věd o Zemi na ETH v Zurichu. Jeho hlavními vědeckými zájmy jsou paleoceanografie, paleoklimatologie, výzkum globálního uhlíkového cyklu, sedimentologie a geochemie stabilních izotopů.

Publikováno 3.4.2016

Nový přehledový článek o krystalochemii a paragenezi minerálů arzenu

Datum konání 13.10.2014

V 79. čísle prestižního přehledového periodika Reviews in Mineralogy and Geochemistry vychází článek „Parageneses and Crystal Chemistry of Arsenic Minerals“, jehož spoluatorem je Petr Drahota z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.

Publikováno 13.10.2014

Nový přehledový článek o využití moderních přenosných a mobilních Ramanovských spektrometrů

V 8. čísle letošního ročníku prestižního časopisu Chemical Reviews of the Royal Society (IF 24.892) vychází článek „The role of mobile instrumentation in novel applications of Raman spectroscopy: archaeometry, geosciences, and forensics“. Chem Rev.Roy.Soc, 2014 , 43, 2628-2649, jehož spoluatorem je Jan Jehlička z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.

Publikováno 14.4.2014

Akce dokumentů