E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚstav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Adresa:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Albertov 6, Praha 2, 128 43, Česká republika 
tel.: 22195 1495, fax: 22195 1496, E-mail: ugmnz@natur.cuni.cz

Ředitel ústavu: Prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (jehlicka@natur.cuni.cz
Zástupce ředitele: Prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (ettler@natur.cuni.cz
Sekretářka: Iva Kolínská (ugmnz@natur.cuni.cz)


Historie a osobnosti

Ústav vznikl v roce 1994 spojením katedry mineralogie, geochemie a krystalografie a větší části katedry ložiskové geologie.

Fr. Slavík Prof. František Slavík

(1876 - 1957) : profesor mineralogie na Mineralogickém ústavu univerzity (předchůdce katedry mineralogie, geochemie a krystalografie), vedoucí ústavu (1916 - 1947), děkan PřF UK (1924 - 1925), rektor UK (1937 - 1938). Obnovil ústav po II. světové válce. Autor více než 500 původních publikací, především významných prací z oblasti systematické a regionální mineralogie.

Prof. Jaromír KoutekJ Koutek

(1902 - 1983) : zakladatel a první vedoucí katedry nerostných surovin (později ložiskové geologie) UK. Autor četných prací z ložiskové geologie, prozkoumal zejména ložiska na Českomoravské vrchovině a v oblasti Kutné Hory. Přispěl k modernímu pohledu na stavbu Západních Karpat. Zasáhl také do oblasti hydrogeologie a balneologie.

Bouska1Prof. Vladimír Bouška

(1933 - 2001) : založil samostatný studijní obor Geochemie (od r. 1974/75). Pracoval především v oblastech geochemie uhlí, systematické a regionální mineralogie a významně přispěl k poznání přírodních skel, zejména vltavínů. Zasloužil se o popularizaci mineralogie.

 

 


Ředitelé ústavu:                 
Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (1994 - 2001) 
Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (2001 - 2005)

Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (2005 - 2011) 
Prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (od 2011)


Činnost katedry

Výuka, základní a aplikovaný výzkum v oborech geochemie, mineralogie, ložisková geologie a environmentální geologie. Celoživotní vzdělávání, zejména učitelů základních a středních škol a seniorů v rámci Univerzity 3. věku (U3V).

Informace týkající se výzkumných aktivit jsou uvedeny na stránkách Výzkumu.

Akce dokumentů