E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO ústavu

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je moderním výzkumným centrem a vzdělávacím pracovištěm zaměřeným na poznávání přenosu a vystupování chemických sloučenin v geosféře. Zajímá nás nejen vznik minerálů, jejich stabilita i přeměny, zaměřujeme se na poznání půdních, sedimenárních i dalších horninových prostředí ale i na vliv působení lidských aktivit na přírodní prostředí. Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů má rozvinutou spolupráci s řadou výzkumných pracovišť v Evropě i mimo ní, podílí se na řešení mezinárodních vědeckých projektů, pořádá nebo spolupořádá mezinárodní konference. Výzkum v mnoha směrech probíhá v tuzemskýcjh oblastech ale významná část je řešena také v exotičtějších prostředích Afriky, Asie a Severní i Jižní Ameriky. Ústav v současnosti disponuje výtečným přístrojovým vybavením pro prvkovou i isotopovou geochemii a strukturní analýzu geomateriálů a minerálů. Ústav disponuje výjimečnou dokumentační a badatelskou sbírkou a udržuje a rozvíjí Mineralogické museum, sloužící výzkumným i vzdělávacím účelům.

Kontakty

Adresa:   Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Albertov 6, Praha 2, 128 43, Česká republika 
tel.: 22195 1495, fax: 22195 1496, E-mail: ugmnz@natur.cuni.cz
Ředitel ústavu:   Prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (jehlicka@natur.cuni.cz
Zástupce ředitele:   Prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (ettler@natur.cuni.cz
Sekretářka:   Iva Kolínská (ugmnz@natur.cuni.cz)

 


Ředitelé ústavu:                 
Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (1994 - 2001) 
Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr. (2001 - 2005)

Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (2005 - 2011) 
Prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (od 2011)


Činnost katedry

Výuka, základní a aplikovaný výzkum v oborech geochemie, mineralogie, ložisková geologie a environmentální geologie. Celoživotní vzdělávání, zejména učitelů základních a středních škol a seniorů v rámci Univerzity 3. věku (U3V).

Informace týkající se výzkumných aktivit jsou uvedeny na stránkách Výzkumu.

Akce dokumentů